مسکن قسطی ضروری است | اتاق خبر
کد خبر: 300298
تاریخ انتشار: 15 آذر 1394 - 14:59
بیت الله ستاریان
در اين راستا، جزئيات اعلام شده براي طرح فروش قسطي مسکن، نشان مي دهد که اين طرح، تقاضاي موثر بازار مسکن را که البته بخش کوچکي از تقاضاست، نشانه گرفته است.

 طرح فروش قسطي مسکن در شرايط فعلي اقتصاد کشور ما نه تنها مفيد بلکه لازم و ضروري است.

زيرا نياز به مسکن بسيار بالاست و دولت موظف است اين نياز را برطرف کند. در علم اقتصاد، تقاضا به دو بخش تقاضاي مطلق و تقاضاي موثر نيز تقسيم مي شود. تقاضاي مطلق تقاضايي است که افراد نياز به کالايي دارند، اما شرايط تهيه آن را ندارند. به تبع آن تقاضاي موثر تقاضايي است که صاحبان آن، امکان برآورده کردن آن را دارند.
    طبيعتا براساس نوع کالاها، برنامه ريزي دولت ها براي برآورده کردن بخشي از تقاضاهاي گفته شده، انجام مي شود.
    مثلابراي کالاهاي لوکس يا نيمه لوکس، برآورده کردن تقاضاي موثر صورت مي گيرد و اصولاوظيفه اي براي برآورده کردن تقاضاي مطلق وجود ندارد. با اين حال دولت ها موظفند براي کالاهاي زيستي که عبارت از خوراک و پوشاک و مسکن است، تقاضاي مطلق يعني تقاضاي تمام اقشار جامعه را پوشش دهند. مثلانمي توان به شخصي که پول براي خريد غذا ندارد، گفت غذا نخور! مسکن نيز به عنوان يک کالاي زيستي بايد در شمول برنامه هاي تقاضاي مطلق قرار گيرد و دولت امکان تهيه آن را براي تمام اقشار جامعه فراهم آورد.
    در اين راستا، جزئيات اعلام شده براي طرح فروش قسطي مسکن، نشان مي دهد که اين طرح، تقاضاي موثر بازار مسکن را که البته بخش کوچکي از تقاضاست، نشانه گرفته است. هرچند اين امر في نفسه بد نيست و باعث چرخش در بازار مسکن و افزايش عرضه مسکن دست دوم به اقشار پايين يا متوسط مي شود، اما بايد از دولت پرسيد، تکليف تقاضاي مطلق مسکن در کشور چه مي شود. در شرايطي که بخش کوچکي از اقشار جامعه توانايي پرداخت اقساط 3 تا 5/3 ميليون توماني يا بهره هاي بانکي بالاتر از تورم به اضافه کارمزد تا 5 درصدي را دارند، طرح فروش قسطي مسکن داراي اثري محدود خواهد بود و کمکي به پاسخگويي به تقاضاي کل مسکن و چرخش مطلوب بازار آن نخواهد کرد. لذا اگر دولت خواهان اين چرخش است، بايد فروش قسطي مسکن را در يک بسته با چند آيتم متناسب با قدرت خريدهاي مختلف تدوين کند؛ اقساط 5/3 ميليوني براي تقاضاي موثر و حذف کارمزد و پيش پرداخت براي تقاضاي مطلق.
    لذا دولت بايد يا توسط خودش يا از طريق ورود بازار سرمايه به اقتصاد مسکن، هزينه تجهيز منابع مالي مسکن را کاهش داده و اين منابع را در چارچوب مسکن قسطي به سوي اقشار ضعيف و متوسط يا همان تقاضاي مطلق هدايت کند.

کارشناس اقتصاد مسکن 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید