خطر بازگشت تورم | اتاق خبر
کد خبر: 300300
تاریخ انتشار: 15 آذر 1394 - 15:00
جمشید پژویان
در شرایطی که دولت برای خروج از رکود اقدام موثری انجام نداده، خطر بازگشت تورم افزایش یافته است.

در حالي که رشد نقدينگي از ابتداي امسال تاکنون ادامه يافته و رقم آن به بيش از 872 هزار ميليارد تومان رسيده و در شرايطي که دولت اقدام موثري براي خروج اقتصاد از رکود انجام نداده، بيم مي رود که تورم کاهش يافته روند افزايشي به خود بگيرد.

نگاهي به ساختار تورم در اقتصاد ايران نشان مي دهد تورم کشورمان از دو بخش تشکيل شده است؛ بخش اول که بيشتر به چشم مي آيد، تورم ايجادي است. يعني تورمي که بنا بر عملکرد ناصحيح دولت ها در بازه هاي زماني مشخص ايجاد مي شود. به عنوان مثال وقتي در دولت هاي گذشته رشد نقدينگي شدت گرفت و تورم از مرز 30 درصد گذشت، به آن تورم ايجادي مي گويند.
    تورم ايجادي در ايران معمولااز 16 درصد به بالاست. راه کاهش اين تورم نيز رعايت انضباط پولي و مالي و مهار رشد نقدينگي با سياست هاي انقباضي است؛ کاري که دولت يازدهم انجام داده است. ضمنا توجه داشته باشيم به تورم ايجادي، تورم نرم نيز مي گويند، اما بخش دوم تورم در ايران، تورم ساختاري يا هسته سخت تورم است. وقتي تورم به مرز 15 درصد مي رسد، تورم ايجادي از بين مي رود و تورم وارد مرحله ساختاري و دشوارش مي شود. اينجاست که کار دولت ها سخت مي شود، چراکه اين تورم را ديگر زياد نمي توان با سياست هاي پولي کاهش داد بلکه براي کاهش آن، رونق توليد براي صادر شدن کالاو خدمات لازم است که با توجه به موانع کسب و کار در اقتصاد ايران، کار دشوار و زمانبري است.
    دولت يازدهم در چنين مرحله حساسي قرار دارد، چراکه مي خواهد با رفع رکود، به جنگ تورم برود که البته هدف درستي است، اما تحرک لازم براي آن به چشم نمي آيد. تنها حرکت قابل ذکر در اين خصوص، بسته خروج از رکود است که متاسفانه به درستي اجرا نشده و تسهيلات بخش اول آن به يک صنعت خاص اختصاص يافته و زياد اثرگذار نبوده است.
    بخش دوم آن نيز بلاتکليف به حال خود رها شده است. در چنين وضعيتي بايد به دولت هشدار داد اگر رشد نقدينگي با شتاب فعلي ادامه پيدا کند و در کنار آن اقدام موثري براي خروج اقتصاد از رکود و چرخيدن چرخ صنايع صورت نگيرد، تورم باز خواهد گشت که علاوه بر تبعات اقتصادي، تبعات و حاشيه هاي سياسي نيز براي دولت ايجاد مي کند چراکه مهم ترين دستاورد اقتصادي اش در معرض خطر قرار گرفته است.

اقتصاددان

نظرات
ADS
ADS
پربازدید