عدم مدارا و بیگانه هراسی در جهان روبه افزایش است | اتاق خبر
کد خبر: 301047
تاریخ انتشار: 18 آذر 1394 - 10:24
بان کی مون:
دبیر کل سازمان ملل گفت که عدم مدارا و بیگانه هراسی در جهان امروز رو به افزایش گذاشته و ساز وکار خطرناک 'ما در مقابل آن ها ' به وسیله ای برای توجیه جدا ساختن جوامع به دلیل تفاوت های قومی و مذهبی و اعمال فجیع ترین جنایت ها تبدیل شده است.

دبیر کل سازمان ملل گفت که عدم مدارا و بیگانه هراسی در جهان امروز رو به افزایش گذاشته و ساز وکار خطرناک 'ما در مقابل آن ها ' به وسیله ای برای توجیه جدا ساختن جوامع به دلیل تفاوت های قومی و مذهبی و اعمال فجیع ترین جنایت ها تبدیل شده است.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز سه شنبه در سالروز جهانی یادبود قربانیان نسل زدایی، این روز را فرصت مناسبی برای تجدید عهد جهان به منظور جلوگیری و مقابله با جرائم بین المللی و بخصوص نسل زدایی ها و احترام به خاطره قربانیان این جرائم دانست.
دبیر کل سازمان ملل با بیان این که برای جلوگیری از نسل زدایی باید ابتدا به نشانه های هشدار دهنده آن در جوامع توجه کرد و آمادگی برخورد سریع و بی وقفه با آن را داشت.
وی افزود، نسل کشی چیزی نیست که یک باره اتفاق بیافتد، افزود که زمینه نسل کشی ها با گذشت زمان شکل گرفته و در بسیاری موارد بطور نهادینه ، طرح ریزی شده و با اهداف مشخص و معلومی صورت می گیرد.

منبع: ایرنا 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید