ارائه برنامه های عملیاتی در خصوص تدوین سند راهبردی | اتاق خبر
کد خبر: 305667
تاریخ انتشار: 10 دی 1394 - 07:10
در چهارمین جلسه کمیسیون معدن اتاق زنجان مطرح شد:
وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای توسعه بخش معدن از اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی و دانشگاه درخواست نموده به جهت تدوین سند راهبردی و اجرایی کمک حالش باشند تا وضعیت معدن را از حالت فعلی خارج نماید.

اتاق خبر- با توجه به تهیه  پیش نویس «سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن تجارت» که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی آن می باشد و بیان  این موضوع که باید استراتژي توسعه صنعتي از طريق رویکرد كثرت‌گرایی و مشاركت‌جويانه بخش‌هاي دولتي، خصوصي و NGO ها  طراحي و تنظيم گردد، گفته می شود  چنين استراتژي برآيند ارزش‌ها، دغدغه‌ها و فهم مشترك همه گروه هايي خواهد بود كه ذي‌نفعان آن به شمار مي‌آيند و نهایتا این امر منجر به يك ميثاق ملي می شود که  تعهد ملي را نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع طي يك چنين فرآيندي در طراحي استراتژي موجب مي‌شود كه استراتژي توسط همه ذي‌نفعان آن مورد قبول افتد و مسير اجراي آن نيز هموار شود. محصول نهايي استراتژي صنعتي كشور باید سندي باشد كه مشخص کند در هر حوزه صنعتي چه سياست‌هايي پيشنهاد شده و اين سياست‌ها چگونه براي مسئولان و دست اندركاران فعاليت‌هاي صنعتي قابل استفاده و راهنماي عمل است. به علاوه براي اجراي سياست‌ها، ابزارهايي را مشخص كند كه بدون آنها سياست‌ها عملياتي نخواهد شد.

بنابراین گزارش حمیدی دبیر کمیسیون معدن اتاق زنجان در چهارمین جلسه  این کمیسیون بر اساس دستور جلسه مبنی بر ارائه برنامه های عملیاتی در خصوص تدوین سند راهبردی  بیان داشت:

وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای توسعه بخش معدن از اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی و دانشگاه درخواست نموده به جهت تدوین سند راهبردی و اجرایی کمک حالش باشند تا وضعیت معدن را از حالت فعلی خارج نماید.

حمیدی با قرائت پیش نویس سند راهبردی تنظیم شده در راستای اهداف کمیسیون با قید نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهدیدات موجود در بخش معدن عنوان نمود:

با توجه به اینکه سند راهبردی کمیسیون معدن با هدف تنظیم رابطه دولت با فعالیتهای معدنی توسط بخش خصوصی در استان و مشارکت حداکثری سرمایه گذاران و مهندسین در تصمیم گیری های استانی تدوین گردیده و این امر برای اتاق  دارای اهمیت ویژه می باشد امید واریم مسئولین با استفاده از پیشنهادات مطرح شده در این سند به طور مطلوبی به ساماندهی فعالیتهای حوزه معدن اقدام نمایند.

با توجه به تهیه  پیش نویس «سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن تجارت» که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی آن می باشد و بیان  این موضوع که باید استراتژي توسعه صنعتي از طريق رویکرد كثرت‌گرایی و مشاركت‌جويانه بخش‌هاي دولتي، خصوصي و NGO ها  طراحي و تنظيم گردد، گفته می شود  چنين استراتژي برآيند ارزش‌ها، دغدغه‌ها و فهم مشترك همه گروه هايي خواهد بود كه ذي‌نفعان آن به شمار مي‌آيند و نهایتا این امر منجر به يك ميثاق ملي می شود که  تعهد ملي را نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع طي يك چنين فرآيندي در طراحي استراتژي موجب مي‌شود كه استراتژي توسط همه ذي‌نفعان آن مورد قبول افتد و مسير اجراي آن نيز هموار شود. محصول نهايي استراتژي صنعتي كشور باید سندي باشد كه مشخص کند در هر حوزه صنعتي چه سياست‌هايي پيشنهاد شده و اين سياست‌ها چگونه براي مسئولان و دست اندركاران فعاليت‌هاي صنعتي قابل استفاده و راهنماي عمل است. به علاوه براي اجراي سياست‌ها، ابزارهايي را مشخص كند كه بدون آنها سياست‌ها عملياتي نخواهد شد.

مهندس حمیدی دبیر کمیسیون معدن اتاق زنجان در چهارمین جلسه  این کمیسیون بر اساس دستور جلسه مبنی بر ارائه برنامه های عملیاتی در خصوص تدوین سند راهبردی  بیان داشت:

وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای توسعه بخش معدن از اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی و دانشگاه درخواست نموده به جهت تدوین سند راهبردی و اجرایی کمک حالش باشند تا وضعیت معدن را از حالت فعلی خارج نماید.

حمیدی با قرائت پیش نویس سند راهبردی تنظیم شده در راستای اهداف کمیسیون با قید نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهدیدات موجود در بخش معدن عنوان نمود:

با توجه به اینکه سند راهبردی کمیسیون معدن با هدف تنظیم رابطه دولت با فعالیتهای معدنی توسط بخش خصوصی در استان و مشارکت حداکثری سرمایه گذاران و مهندسین در تصمیم گیری های استانی تدوین گردیده و این امر برای اتاق  دارای اهمیت ویژه می باشد امید واریم مسئولین با استفاده از پیشنهادات مطرح شده در این سند به طور مطلوبی به ساماندهی فعالیتهای حوزه معدن اقدام نمایند.

منبع: اتاق زنجان 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید