ثبت ۱۳۵ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس‌ | اتاق خبر
کد خبر: 306619
تاریخ انتشار: 15 دی 1394 - 12:17
بالغ بر ۱۳۵ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال افزایش سرمایه در ۹ ماه گذشته در بورس اوراق بهادار به سرانجام رسیده است.

اتاق خبر: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه بر 135 هزار و 251 میلیارد و 561 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 81 هزار و 946 میلیارد و 926 میلیون ریال از طریق مطالبات و آورده نقدی و 53 هزار و 304 میلیارد و 635 میلیون ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ این گزارش می افزاید: در آذرماه امسال 38445 میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 5045 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 33 هزار میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
همچنین در آبان ماه امسال 36007 میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 31007 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 5 هزار میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
در مهرماه امسال نیز 11217 میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 11202 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 15 میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
در شهریور امسال نیز 19485 میلیارد و 105 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 18868 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 617 میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
همچنین در مردادماه امسال 15636 میلیارد و 936 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 4780 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 10859 میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
در تیرماه امسال نیز 2569 میلیارد و 557 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 2312 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 256 میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
همچنین در خرداد 660 میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 150 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 510 میلیارد ریال آن از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
در اردیبهشت ماه هم بالغ بر 5 هزار و 132 میلیارد و 347 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 2 هزار و 670 میلیارد و 900 میلیون ریال از طریق مطالبات و آورده نقدی و 2 هزار و 461 میلیارد و 447 میلیون ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
همچنین بالغ بر 6 هزار و 94 میلیارد و 285 میلیون ریال افزایش سرمایه در فروردین ماه امسال در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 5 هزار و 908 میلیارد و 825 میلیون ریال از طریق مطالبات و آورده نقدی و 185 میلیارد و 460 میلیون ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید