نرخ تورم سالانه بخش خدمات در تابستان به ۷.۳ درصد رسید | اتاق خبر
کد خبر: 316581
تاریخ انتشار: 21 بهمن 1394 - 14:39
شاخص قیمت تولید کننده خدمات (بر مبنای 100=1390) در فصل تابستان سال 1394 برابر است با 136.4 که نسبت به فصل قبل 1.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 5.4 درصد افزایش یافته است.

اتاق خبر: گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات، تابستان 1394 منتشر شد.

بنا بر این گزارش به نقل از فارس؛ شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات (بر مبنای 100=1390) در فصل تابستان سال 1394 برابر است با 136.4 که نسبت به فصل قبل 1.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 5.4 درصد افزایش یافته است.

درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۷.۳ درصد است.
تغییرات شاخص بخش­های خدمات نیز به شرح ذیل است:

شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل تابستان سال 1394 برابر با ۱۳۱.۲ است که نسبت به فصل قبل ۱.۲ درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵.۹ درصد است.
شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل تابستان سال 1394 برابر با 133 است که نسبت به فصل قبل ۰.۹ درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴.۵ درصد است.
شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل تابستان سال 1394 برابر با  1/157  است که نسبت به فصل قبل 6/1 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 0/10 درصد می­باشد.
شاخص گروه «خدمات واسطه گری های مالی (بیمه)» در فصل تابستان سال 1394 برابر با 0/151 است که نسبت به فصل قبل 1/0 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 2/4 درصد می­باشد.
 شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل تابستان سال 1394 برابر با ۱۲۷.۸ است که نسبت به فصل قبل ۱.۵درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶.۵ درصد است.
شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل تابستان سال 1394 برابر با ۱۲۲.۵ است که نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۰.۷ درصد است.
 شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل تابستان سال 1394 برابر با 129 است که نسبت به فصل قبل ۱.۷درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵.۸ درصد است.
شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل تابستان سال 1394 برابر با ۱۲۹.۷ است که نسبت به فصل قبل ۱.۲درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵.۳ درصد است.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید