تضمین سرمایه شرط ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور | اتاق خبر
کد خبر: 317946
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1394 - 15:05
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت و گو با اتاق خبر مطرح کرد:
ناصر ریاحی: در سفری که در معیت رئیس جمهور به کشورهای اروپایی داشتیم، آن ها خواستار بهبود قوانین اقتصادی، بازرگانی و تجاری در ایران بودند و به تعبیری تضمین سرمایه را طلب می کردند که طبیعی است که در این شرایط سرمایه های خود را به کشور وارد می کنند.

اتاق خبر- ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در رابطه با معضل بیکاری و بهبود فضای کسب و کارگفت:  در این راستا آنگونه که در کمیته پساتحریم مطالعه شده است و به منظور دست یابی به اهداف برنامه ششم توسعه به میزان سنگینی به سرمایه گذاری خارجی نیاز است، به این دلیل که منابع داخلی کافی نیست.

ناصر ریاحی در گفت و گو با اتاق خبر افزود: طبعا اگر سرمایه گذاری انجام شود و به دنبال آن توسعه اقتصادی شکل گیرد، طبعا بیکاری در کشور کاهش پیدا می کند. این موضوع در برنامه ششم هم دیده شده است ولی شرط تحقق آن سرمایه گذاری در حدود هزار میلیارد غیر از درآمدهای موجود است در این راستا می طلبد که مناسبات خود را با کشورهای خارجی بهبود دهیم.

وی گفت: در سفری که در معیت رئیس جمهور به کشورهای اروپایی داشتیم، آن ها خواستار بهبود قوانین اقتصادی، بازرگانی و تجاری در ایران بودند و به تعبیری تضمین سرمایه را طلب می کردند که طبیعی است که در این شرایط سرمایه های خود را به کشور وارد می کنند.

ریاحی گفت: تا زمانی که قوانین به همین نحو است و ثبات وجود ندارد، سرمایه ای هم از جانب کشورهای دیگر به منظور سرمایه گذاری های بلندمدت وارد نمی شود.

وی در واکنش به اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر اینکه تحریم ها ایران را 60 سال به عقب رانده است، اظهار کرد: کاملا با این گفته موافق هستم. چونکه در این ده سالی که ارتباط تجاری فعالان اقتصادی کشور با دنیا قطع شده است، به اندازه زیادی شرایط از لحاظ قوانین و قواعد تغییر کرده است که نمی توان خود را با شرایط دنیا تطبیق داد.

ریاحی ادامه داد: ممکن است که چندین سال طول بکشد که اقتصاد کشور به روال عادی خود بازگردد. چونکه برای سال های متمادی ما در قاعده بازی قرار نداشتیم، شاید 60 سالی که جناب رئیس جمهور گفته اند مدت زمان زیادی است ولی به هرحال به شدت از گردونه اصلی عقب افتاده ایم.

وی خاطر نشان کرد: اگر اراده لازم وجود داشته باشد که شعارها و پیام هایی که دولت و یا بخش خصوصی همواره سر می دهند، اجرایی شود به مراتب می توانیم به شکوفایی اقتصادی برسیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: در حال حاضر آنچه که من در حوزه سلامت می بینم، دولت هر روز دولتی تر می شود. در این برهه زمانی نیز مردم ایران و هم بخش خصوصی آمادگی این را دارند که به رونق اقتصادی برسند و حوزه عمل دولت کاهش پیدا کند. قطعا در حال حاضر چشم انداز خوبی برای اقتصاد کشور دیده نمی شود.  

وی گفت: آنچیزی که دولت مدعی شده است؛ کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی است ولی آنچه که در بودجه مشاهده شده است؛ افزایش 30 درصدی هزینه های جاری دولت است که قطعا مفهوم آن کوچک سازی دولت نیست. با هر ضریبی که تورم را درنظر بگیریم دولت برنامه برای کوچک سازی ندارد و طبیعی است که اراده آن وجود دارد ولی به این روال اجرایی نخواهد شد.  

 

 

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید