سهم بیمه‌ی شخص ثالث و مازاد به 35.9 درصد از پرتفوی بازار رسید | اتاق خبر
کد خبر: 318366
تاریخ انتشار: 28 بهمن 1394 - 00:55
در 9 ماهه اول سال 1394 ، سهم بیمه‌ی شخص ثالث و مازاد حدود 35.9 درصد از پرتفوی بازار بوده است.

اتاق خبر: مهمترین تاثیر عینی تحریم‌ها، بر صنعت بیمه کشور کاهش شدید واگذاری ریسک‌های عمده و بزرگ به خارج از نزدیک 19 درصد به کمتر از یک درصد و کاهش مجموع تعهدات آن از حدود 30 میلیارد دلار به حدود 3 میلیارد دلار بوده است.

بنا بر این گزارش به نقل از ایلنا؛ پیامد دیگر تحریم‌ها محدودیت شدید در نقل و انتقال ارز به منظور پرداخت حق بیمه به بیمه‌گران طرف قرارداد خارجی، دریافت خسارت بابت پوشش های بیمه‌ای اخذ شده از بیمه‌های خارجی و پرداخت و دریافت مطالبات متقابل بیمه‌های داخلی و خارجی بود.

همچنین قطع ارتباط آموزشی و فنی میان بیمه‌های ایرانی و مؤسسات و نهادهای بین المللی از دیگر تبعات منفی تحریم برای صنعت بیمه کشور در این دوران بود.

هر چند طی سالهای گذشته صنعت بیمه کشور در بخش بین الملل توفیق چندانی نداشت اما در گزارش 9 ماهه ابتدای سال 94  بیمه مرکزی شاهد رشد در بخش نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه و ... هستیم.

در گزارش بیمه مرکزی آمده است؛ حجم حق بیمه‌های تولیدی و خسارت های پرداختی به ترتیب به بیش از 165.7 و در حدود 93.2 هزار میلیارد رسیده است.

رشد حق بیمه‌های تولیدی و خسارت های پرداختی ( نسبت به 9 ماهه اول سال گذشته ) به ترتیب 11.7 درصد و 22.6 درصد است.

نسبت خسارت با 5 واحد افزایش ( در مقایسه با مدت مشابه سال قبل) به حدود 56.2 درصد رسیده است.

نزدیک 35.5 میلیون بیمه نامه صادر و حدود 17.7 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.

صدور تعداد بیمه نامه ها و پرداخت موارد خسارت به ترتیب 10 درصد و 34.6 درصد، بیشتر از 9 ماهه اول سال گذشته است.

سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی بازار بیمه به ترتیب حدود 58و 55.2 درصد است.

سهم 3 رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب در حدود 35.9 ، 27.5 و 11.7 درصد از پرتفوی بازار است.

در 9 ماهه اول سال 1394، حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور به حدود 165.7 هزار میلیارد ریال رسید که حدود 11.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

ضریب نفوذ بیمه

در سال اول فعالیت دولت یازدهم ضریب نفوذ بیمه کشور (حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به "جی دی پی" بر حسب قیمت جاری 1.7 درصد بوده است) و در سال دوم فعالیت دولت یازدهم ضریب نفوذ بیمه کشور به 1.9 درصد رسیده است که در مقایسه با سال گذشته 0.17 واحد افزایش را نشان می دهد.

حق بیمه سرانه

در سال اول فعالیت دولت یازدهم حق بیمه ی سرانه ی بیمه‌های بازرگانی ، معادل 2.1 میلیون ریال بوده است که حدود 380 هزار ریال در مقایسه با سال قبل اضافه شده است.

در سال دوم فعالیت دولت یازدهم ، حق بیمه‌ی سرانه ی بیمه های بازرگانی بر اساس نسبت حق بیمه تولیدی به جمعیت کشور، معادل 2.6 میلیون ریال بوده است که حدود 23.5 درصد در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است.

میزان انحصار در بازار

میزان انحصار در بازار بیمه ، در سال اول فعالیت دولت یازدهم به عدد 2157 رسیده که در مقایسه با سال قبل 167 واحد کاهش داشته است.

میزان انحصار در بازار بیمه در سال دوم فعالیت دولت یازدهم به عدد 1962 رسیده که در مقایسه با سال قبل 195 واحد کاهش داشته است.

سهم حق بیمه‌ی شخص ثالث از کل پرتفوی صنعت بیمه

در سال اول فعالیت دولت یازدهم، بیمه‌ی شخص ثالث و مازاد، حدود 43 درصد از کل بازار بیمه‌ی کشور را به خود اختصاص داده است.

سهم بیمه‌ی شخص ثالث و مازاد درسال دوم فعالیت دولت یازدهم، حدود 42.2 درصد از کل بازار بیمه‌ی کشور بوده است.

در 9 ماهه اول سال 1394 ، سهم بیمه‌ی شخص ثالث و مازاد حدود 35.9 درصد از پرتفوی بازار بوده است.

سهم حق بیمه‌ی زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه

سهم حق بیمه زندگی در سال اول فعالیت دولت یازدهم به 9.1 درصد رسیده است که نسبت به سال قبل 1.3 واحد بیشتر شده است.

این نسبت در سال دوم فعالیت دولت یازدهم ، به 10.5 درصد رسیده است که نسبت به سال قبل 1.4 واحد بیشتر شده است.

در 9 ماهه اول سال 1394 ، رشته بیمه ی زندگی حدود 11.7 درصد از پرتفوی بازار بوده است.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید