سازمان های دولتی جرات و توان رقابت را از بخش خصوصی می گیرند | اتاق خبر
کد خبر: 319560
تاریخ انتشار: 1 اسفند 1394 - 23:26
استاندار هرمزگان:
استاندار هرمزگان گفت: دارايی های برخی از سازمان های خصولتی از ده ها دولت نيز بيشتر است كه اين امر جرات و توان رقابت را از بخش خصوصی می گيرد.

اتاف خبر- استاندار هرمزگان گفت: دارايی های برخی از سازمان های خصولتی از ده ها دولت نيز بيشتر است كه اين امر جرات و توان رقابت را از بخش خصوصی می گيرد.

جاسم جادری بعد از ظهر شنبه در همايش روسای سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی کشور که در بندرعباس برگزار شد، با اشاره به ظرفيت های استان هرمزگان، اظهار داشت: اين استان در كنار تمامی ظرفيت های تجاری و گردشگری و منابع طبيعی دارای بخش كشاورزی پرظرفيتی است كه از ديد بسياری در ساير نقاط كشور مغفول مانده و تصور بر اين است كه اين منطقه از كشور منطقه ای خشک و لم يزرع است.

وی در ادامه اضافه كرد: هر چند نظام مهندسی كشاورزی سازمانی نوبنيان تر از ساير بخش های سازمان های مرتبط با كشاورزی است اما تاكنون دستاوردهای خوبی داشته است.

استاندار هرمزگان با بيان اينكه راه توسعه واقعی و پوياسازی بدنه اقتصاد كشور، حركت به سمت خصوصی سازی واقعی است، افزود: برای پوياسازی و فعال سازی ظرفيت های طبيعی و خدادادی كشور راهی جز اعتماد به بخش خصوصی به طور واقعی نداريم.

جادری با بيان اينكه دولت بايد در بخش امنيت و سياست خارجی نقش آفرين باشد، يادآور شد: منظور از بخش غيردولتی، سازمان های "خصولتی" نيست چرا كه امروز سازمان هايی از اين دست در كشور وجود دارد كه بعضا دارايی هايشان از ده ها دولت نيز بيشتر است كه اين جرات و توان رقابت را از بخش خصوصي مي گيرد كه نتيجه آن عدم رشد قابل انتظار از بخش های مختلف است.

وی با بيان اينكه امروز در كشور وجود چنين شركت هايي در بخش كشت و صنعت فولاد به وضوح ديده می شود، گفت: انتظار اين است مسئولان نظام مهندسی كشاورزی در كشور نيز با توجه به ديدگاه های دولت به دنبال مطالبه گری برای نقش آفرينی بيشتر در اين حوزه باشند.

استاندار هرمزگان در ادامه به ديگر مزايای فعال سازی حقيقی بخش خصوصی در كشور اشاره کرد و بیان داشت: به عنوان نمونه طی سفر كاری اخير مسئولان هرمزگان به بندر خصب عمان مشخص شد كه در اين كشور به تمامی محصولات كشاورزی توليد هرمزگان نياز است.

جادری در ادمه از كشور عمان به عنوان دبی جديد منطقه در افق 10 ساله آينده ياد كرد و اظهار داشت: اين بخش خصوصی است كه می تواند با شناسايی و مديريت نيازهای چنين كشورهای، محصولات مختلف را روانه بازار کشور عمان کند.

وی به ديگر مزايای تجارت به كشوری همانند عمان  اشاره کرد و افزود: حضور تجار و بازرگانانان ايرانی در اين كشور می تواند دستيابی به بازار كشورهای يمن و افريقا را نيز برای ايران آسانتر كند.

وی در پايان يك بار ديگر بر وارد سازی بخش خصوصي و باور اين بخش و اعتماد به آن تاكيد كرد و گفت: امروز دولت تدبير و اميد نيز تمام توان خود را برای تحقق اين امر به كار گرفته و حمايت واقعی از اين بخش در دستور كار دولت است.

منبع: مهر 

94106 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید