گزارش مرکز آمار از تورم بخش مسکن | اتاق خبر
کد خبر: 320274
تاریخ انتشار: 4 اسفند 1394 - 08:05
مهر به نقل از مرکز آمار ایران نتایج تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده نهاده‌های مسکونی در تهران در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ را منتشر کرد.

اتاق خبر - مرکز آمار ایران نتایج گزارش شاخص قیمت تولید کننده نهاده های مسکونی شهر تهران سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ (سالیانه - فصلی) را اعلام کرد. بر پایه این گزارش، شاخص کل قیمت تولید کنده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۳۶.۷، ۱۶۹.۳ و ۱۸۰.۵ است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۳۶.۷، ۲۳.۸ و ۶.۷ درصد است.

شاخص کل قیمت تولید کننده شاخص قیمت تولید کننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در فصل های بهار، تابستان، پائیز و زمستان سال ۱۳۹۱ به ترتیب برابر با ۱۱۷، ۱۳۱.۶، ۱۴۵.۴ و ۱۵۳ که نسبت به فصل قبل، ۸.۲، ۱۰.۵، ۱۲.۵ و ۵.۲ درصد افزایش داشت است.

همچنین این شاخص در فصل های بهار، تابستان، پائیز و زمستان سال ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۱۷۰.۱، ۱۷۰، ۱۶۷ و ۱۷۰ که نسبت به فصل قبل، ۱۱.۲، ۰.۱-، ۱.۷- و ۱.۸ درصد  افزایش داشته است. این شاخص در فصل های بهار، تابستان، پائیز و زمستان سال ۱۳۹۳ نیز به ترتیب برابر با ۱۷۸.۱، ۱۸۴.۷ و ۱۷۴.۹ که نسبت به فصل قبل ۴.۸، ۳.۶ و ۰.۲ و ۵.۳ - درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه سیمان، بتن، شن و ماسه در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۲۳.۰، ۱۵۸ و ۱۸۰.۲ است که نسبت به سال قبل ۲۳، ۲۸.۴ و ۱۴ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه گچ و گچ کاری در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۳۴، ۱۷۲.۷ و ۱۹۷ است که نسبت به سال قبل ۳۴، ۲۸.۹ و ۱۴ درصد افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، شاخص گروه انواع بلوک سفالی و آجر در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۲۴.۱ ۱۴۵.۲ و ۱۶۳.۴ است که نسبت به سال قبل به ۲۴.۱، ۱۷ و ۱۳ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه موزائیک، کاشی و سرامیک در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۲۰.۴، ۱۵۴.۶ و ۱۷۲ است که نسبت به سال قبل به ۲۰.۴، ۲۸.۵ و ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه سنگ در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۳۵.۶، ۱۸۷.۱ و ۲۰۷.۴ است که نسبت به سال قبل ۳۵.۶، ۳۸ و ۱۰.۹ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل و درب و پنجره در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۴۶.۳، ۱۶۵.۵ و ۱۵۷.۶ است که نسبت به سال قبل ۴۶.۳، ۱۳.۱۲ و ۴.۸- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه چوب در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۴۳، ۱۷۵.۴ و ۱۹۱.۳ است که نسبت به سال قبل ۴۳، ۲۲.۶ و ۹.۱ درصد افزایش داشته است.

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید