دیپلماسی دولت باید بر مبنای الگوی اقتصاد مقاومتی باشد | اتاق خبر
کد خبر: 32134
تاریخ انتشار: 29 مهر 1391 - 16:52

اتاق نیوز- افزایش قیمت ارز ازیک سو باعث افزایش قیمت ها و تورم یکباره شده است ولی از سوی دیگر می تواند برای تولیدکنندگان مفید باشد که ما باید از این شرایط نیز به طور احسن استفاده کنیم و اجازه ندهیم این شرایط ما را از پا بی اندازد.

اكبر ترکان  با اشاره به فشارهای وارده به ایران و تحریم های نفتی  گفت: در حال حاضر مساله ای که ما با آن مواجه هستیم اقدامات تحریک آمیز و تحریمی امریکا برعلیه ایران است که تجلی آن به صورت تحریم صنعت نفت، بانک و... برعلیه ما اعمال می شود که دراین میان مهم ترین موضوع مدیریت شرایط و بیرون آمدن از بحران است.

معاون اسبق وزیر نفت در گفت وگو با ایلنا اظهار داشت: در این شرایط مطمئنا هر کسی نظری دارد، آنچه باید برآن توافق نظر وجود داشته باشد، سرپا نگه داشتن کشور با شرایط موجود است؛ بنابراین باید برای خروج از این بحران یک برنامه اقتصادی مدون پیاده كرده و براساس آن برعلیه تحریم ها مقاومت سازی صورت بگیرد.

این کارشناس نفت تصریح كرد: در حال حاضر غرب و در راس آنها نتانیاهو در صدد فشار مضاعف به ایران است. نتانیاهو مانند کسی که به مسئولان غربی و آمریکا دستور می دهد هر روزه تحریم ها را بر علیه ایران اضافه می کند که این بی شرمانه ترین چهره دیپلماسی غرب است که ماهیت صهیونیسم و لابی آنها را نشان می دهد، لذا ما باید در این شرایط یاد بگیریم چگونه مقاومت کنیم و حتی در مذاکرات نیز مقاومت را سرلوحه کار قرار دهیم.

وی مقاومت و مدیریت اقتصادی را در چهار محور طبقه بندی کرد و گفت: محور اول به طور طبیعی اتفاق افتاده که آن تکیه بر تولید ملی و کنترل قیمت ارز است؛ دولت در گذشته به طور مصنوعی اقدام به پایین نگه داشتن قیمت ارز کرده بود، ولی باید این قیمت افزایش بیشتری پیدا می کرد تا تولید ملی نیز رونق می یافت.

تركان عنوان داشت: به دلیل نگاه سیاسی دولت به حوزه اقتصادی، ارزی که باید در عرض 8 سال بالا می رفت به یکباره بالا رفت و اوضاع از کنترل دولت خارج شد. افزایش قیمت ارز ازیک سو باعث افزایش قیمت ها و تورم یکباره شده است، با این حال این عمل می تواند برای تولیدکنندگان مفید باشد.

به گفته ویدولت می تواند از این شرایط نیز به طور احسن استفاده كرده و اجازه ندهد این شرایط كشور را از پا بیاندازد.

ترکان گفت: محور دوم مستقل کردن بودجه جاری از نفت است که این امر یکی از تکالیف رهبری است؛دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه بودجه دولت را  از نفت مستقل كند.این طرح بدان معناست كه بودجه از مسائل غیر نفتی بیشتر بهره ببرد؛ مانند مالیات که متاسفانه درحال حاضر بودجه مالیاتی به نسبت تولید خالص ملی 7 تا 8 درصد است که باید به 15 درصد برسد. به گفته وی درحال حاضر سهم نفت در بودجه جاری دولت 25 درصد است که این رقم باید بودجه به همان 15 درصد برسد.

وی ادامه داد: با این اوصاف می توان بودجه را از نفت مستقل کرده و از سوی دیگر تولید غیر نفتی و تکیه بر مالیات را افزایش داد.

معاون سابق وزیر نفت با اشاره به اصل چهارم مدیریت مقاومتی خاطرنشان ساخت: حمایت از اقشار ضعیف اصل چهارم است که در حال حاضر یارانه دریافت می کنند.

او ادامه داد: ولی متاسفانه سیستم یارانه ای کشور سیستم مناسبی نیست؛اول اینكه  یارانه به صد در صد مردم پرداخت می شود در حالی که تنها باید به 40 درصد قشر ضعیف یا 4 دهک پرداخت شود و دومین مشکل این است که یارانه ها به صورت نقدی به مردم ارائه می شود که باید این یارانه به صورت کالایی تبدیل شود تا به جای اینکه تحریک تقاضا کنیم عرضه را بالا ببریم.

مدیرعامل سابق نفت و گاز پارس یادآورشد: گام چهارم در این مدیریت اصلاح الگوی مصرفی استفاده کنندگان است، هم اکنون بخش عمده مردم ما در شرایط اقتصادی سختی به سر می برند بخصوص چهار دهک از مردم این شرایط را سخت تر تحمل می کنند و در این شرایط آستانه تحمل مردم بسیار پایین می آید لذا باید مانند زمان جنگ همه در یک ردیف و در یک شرایط قرار بگیرند.

او تاكید كرد: در گذشته و در زمان جنگ همه از کوپن استفاده می کردند وکسی از دیگری برتر نبود، لذا باید در این شرایط  نیز الگوها دوباره تغییر داده و زندگی تجملی را دور بریزیم تا هیچ کدام از مردم تحمل خود را از دست ندهند.

تركان با بیان اینكه دولت باید زندگی تجملی را تشویق نکرده و نگذارد تحمل مردم سخت تر شود،تاكید كرد: ما باید همه با هم بیاندیشیم که چگونه در برابر غرب مقاومت کنیم،  نباید دیپلماسی شاخی یا جنگ طلبانه با جهان داشته باشیم،بلكه باید با جهان تعامل داشته و با آنها مذاکره کنیم.

تركان درعین حال گفت: البته دیپلماسی دولت نباید از موضع استیصال و درماندگی باشد، این مقاومت باید بیشتر شده و حتی در برابر مذاکره هم مقاومت کنیم.

منبع:ایلنا

 

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید