تصویب اساسنامه سازمان پست نقطه عطف تاریخ پستی کشور | اتاق خبر
کد خبر: 325813
تاریخ انتشار: 24 اسفند 1394 - 15:57
تصویب اساسنامه سازمان پست، اصلاح ساختار سازمانی، مشارکت با بخش خصوصی، ارایه خدمات نوین پستی، گسترش خدمات نیابتی و توسعه زیرساخت های پستی از جمله فعالیت های پست در سالی است که گذشت.

اتاق خبر: سال 94 به آخرین روزهایش نزدیک می شود. سالی که برای پست کشور دوره پر نشیب و فرازی بود. علی رغم سختی ها و چالش ها، رخدادهای خوبی در پست کشور به وقوع پیوست. پست تحول، تغییر و نوآوری را با امور روزمره عجین ساخت و تفکر بازنگری و اصلاح را گسترش داد.

بنا بر این گزارش به نقل از فارس؛ اصلاح ساختار سازمانی، مشارکت با بخش خصوصی، ارایه خدمات نوین پستی، گسترش خدمات نیابتی، توسعه زیرساخت های پستی، استانداردسازی فرایندها، فعال شدن تمامی پروژه های عمرانی از جمله فعالیت های پست در سالی است که گذشت.

اما نقطه عطف تاریخ پستی کشور در سال 94 تصویب اساس نامه جدید پست بود که فصلی تازه و نوید بخش برای پست کشور گشود و نویدبخش پویایی و تحرک این شبکه بزرگ ارتباطی است در سال آینده خواهد بود.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید