الگوی فراموش شده نظام تولید و توزیع را دریابید | اتاق خبر
کد خبر: 334603
تاریخ انتشار: 30 فروردین 1395 - 14:33
احسان احمدی

اتاق خبر - بازسازی فرایندها و دوباره سازی روش کار را می توان از اصلی ترین تعاریف مهندسی مجدد عنوان کرد. مقوله ای که امروزه از مهم ترین نیازهای نظام تولید و توزیع کشور است و نقش پررنگی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. اقتصاد مقاومتی و مهندسی مجدد را میتوان به عنوان رویکردی مهم در هر کسب وکاری دانست. این نظریه مدیریتی به جد بر حذف قوانین کهنه و دست و پاگیر تاکید دارد و الزامی برای بقای بنگاه های اقتصادی محسوب می شود. با پیش رو قرار دادن این رویه افزایش موضوع رقابت پذیری در بازارهای جهانی نیاز به نوآوری و به روز بودن در بخش بازرگانی ملموس تر می شود چراکه در صورت عدم تحقق این استراتژی، نیازهای تشکل های تولید و توزیعی و از همه مهم تر مجموعه های صادراتگرا را جوابگو نخواهد بود. بدیهی است نوآوری در سازمان ها منجر به این خواهد شد که خدمات و محصولات مطابق با استانداردهای جهانی را وارد چرخه رقابت شوند. به عنوان مثال نوآوری در مجموعه های تولیدی که با تحقق مهندسی مجدد ممکن خواهد شد؛ می تواند به عنوان ابزاری در جهت بهبود شگرف در کمپین های تبلیغاتی به کار رود. از طرفی یکی از پیشرط های مهندسی مجدد رشد فناوری اطلاعات و  نوین سازی و توانمندسازی سازمان های اقتصادی است. رویه ای که توسعه و پیشرفت کشور با توان بیشتری ادامه یابد و در دوران پساتحریم بتواند با بازارهای خارجی مقابله کرده و در عرصه رقابت باقی بماند.

به روز نبودن در بخش فناوری اطلاعات میتواند تبعات زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. بنابراین سرمایه گذاری در این حوزه که از ضرورت های مهندسی مجدد محسوب می شود؛ یکی از موارد تاثیرگذار در تحقق شعار سال خواهد بود.

سرلوحه قرار دادن چنین رویکردهایی است که دولت و مجلس را متقاعد خواهد کرد تا اختیارات بیشتری به تمام ارکان اقتصادی به خصوص بخش خصوصی تفویض کند و  نمایندگان بنگاه ها در تصمیم گیری و تصمیم سازی های اقتصادی نقش پررنگ تری داشته باشند.  

با این اوصاف به طور حتم نهادینه کردن مهندسی مجدد در بخش های مختلف تجاری، کاهش هزینه ها، افزایش رضایتمندی مشتریان و متصدیان و حذف بروکراسی های سازمانی و موازی کاری ها خواهد شد.

* عضو شورای سردبیری اتاق خبر

نظرات
ADS
ADS
پربازدید