Performancing Metrics

نقشي كه والدين در تشويق كودكان به مطالعه ايفا مي كنند | اتاق خبر
کد خبر: 338040
تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1395 - 11:01
ميزان مطالعه در كشور دلگرم كننده نيست و شايد يكي از مهمترين عوامل آن بي رغبتي بزرگترها به كتاب و كتابخواني باشد. كودكان از والدين مي آموزند و قطعا مطالعه بزرگترها در تشويق فرزندان به كتابخواني موثر خواهد بود.

اتاق خبر - برخي نويسندگان كودك و نوجوان بر اين باورند كه والدين كارهاي مهم‌ و موثري‌ را‌ مي‌توانند در خصوص‌ همراهي‌ و هماهنگي‌ با فرزندان‌ خود در امر مطالعه‌ وكتاب‌خواني‌ انجام‌ دهند.

آنان معتقدند ، پدر و مادري‌ كه‌ دست‌ فرزند خود را گرفته‌ و حداقل‌ براي ‌نخستين‌ بار او را تا نمايشگاه كتاب و يا كتاب فروشي همراهي‌ و در انتخاب‌ كتاب‌ كمك‌ مي‌كنند بدين‌ وسيله‌ به‌ او مي‌فهمانند كه‌ اين‌ كار آنقدر ارزش‌ دارد كه براي آن وقت مي گذرانند.
مهسا محمدي نويسنده در اين زمينه مي گويد: در خانواده‌ اي ‌ كه‌ والدين‌ علاقه‌ زيادي‌ به‌ مطالعه‌ ندارند و اوقات‌ فراغت‌ خود را صرف‌ سرگرمي‌هاي كاذب ‌مي‌كنند و با كتاب‌ و خواندن‌ ارتباطي‌ ندارد ،نبايد انتظار داشته باشند‌ كه‌ فرزندان‌ آنها به مطالعه ‌علاقه‌مند شوند.
وي با بيان اينكه برنامه‌ريزي‌ در امر كتابخواني مهم است ، ادامه مي دهد: در جامعه‌ ما بسياري‌ از خانواده‌ها به‌ اين‌ اصل‌ مهم توجهي‌ نمي‌كنند، ولي‌ والديني كه طالب‌ موفقيت‌ هستند ، برنامه‌ منظمي‌ را براي‌ زندگي‌ فرزندان خود در امر كتابخواني تنظيم‌ مي‌كنند.
محمدي به قصه گويي اشاره مي كند و مي افزايد:قصه‌ وسيله‌اي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند كودكان‌ را پيرامون‌ بزرگترها جمع‌ كند و روابط‌ عاطفي‌ بين‌ آنها را تقويت‌ كند.
وي با اشاره به اينكه والدين‌ مي‌توانند از راه‌ قصه‌گويي‌ توجه‌ و اعتماد كودكان‌ را به‌ خود جلب‌ كنند و با انتقال‌ آنان‌ به‌ دنياي‌ شادي‌ و تخيل‌ زمينه‌ رشد ذهني آنها را فراهم كنند، مي افزايد: كودكان‌ علاقه‌ زيادي‌ به‌ شنيدن‌ قصه‌ها دارند و از اين‌ كار لذت‌ مي‌برند.
اين نويسنده تصريح مي كند:آنها بسياري‌ از اوقات‌ به‌ مطالبي‌ كه‌ مي‌خوانيم‌ به‌ چشم‌ يك‌ قصه‌ي‌ خيال‌انگيز نمي‌نگرند بلكه‌ آن‌ را رويدادي‌ واقعي‌ مي‌دانند كه‌ در زمانهاي‌ گذشته‌ به‌ وقوع‌ پيوسته‌ و همين‌ امر باعث‌ مي‌شود با علاقه‌ و دقت‌ بيشتري‌ به‌اين‌ مطالب‌ گوش‌ دهند و مي‌توان‌ از اين‌ علاقه‌ براي‌ ايجاد انگيزه‌ و عادت‌ دادن‌ آنها به‌ مطالعه‌ و كتاب‌خواني‌ استفاده‌كرد.
وي مي گويد: قصه‌گويي‌ براي كودكان شيرين و لذت بخش است از اين رو كودك‌ وقتي‌ بداند كه‌ چنين‌قصه‌هايي‌ شيرين‌ و خيال‌انگيز محصول‌ كتاب‌ است‌ در آرزوي‌ آن‌ است‌ كه‌ خودش‌ هم‌ بتواند بزودي‌ كتاب‌ به‌ دست‌بگيرد و آن‌ را بخواند.
وي ياد آور مي شود:خواندن‌ شعر نيز در جذب كودكان به مطالعه و كتاب موثر است و همان‌ نقش‌ قصه‌ را ايفا مي‌كند.
محمدي ادامه مي دهد :شعرهاي‌ كودكان‌ بايد كوتاه، ساده‌ و روان‌ بوده‌ و با آنچه‌ مورد علاقه‌ آنان‌ است‌ ارتباط‌ نزديك‌ داشته‌ باشد تا بتواند روي‌ آنها تاثير بگذارد.
كاظم طلايي عضو انجمن ناشران كودك و نوجوان نيز در اين زمينه مي گويد: از مهمترين راه هاي ترويج كتابخواني از دوران كودكي، آن است كه فضاهايي دائمي در سطح شهرها ايجاد شود و افراد متخصص در اين زمينه براي كودكان كتاب بخوانند.
وي ادامه مي دهد:خواندن كتاب باعث ايجاد فرايند برون سازي در كودكان مي شود، برون سازي فرايندي است كه به موجب آن فرد ساخت ذهني خود را با شرايط و وقايع جديد تغيير مي دهد. همچنين سبب مي شود، افراد، اطلاعات جديدي كسب و اطلاعاتي را هم كه در ذهن دارند با واقعيت منطبق كنند.
طلايي مي افزايد:صحبت كردن درباره موضوع كتاب و پرسيدن نظر كودك درباره كتاب، او را در چالش قرار داده و سبب ايجاد يادگيري اكتشافي مي شود كه همين مسئله علاقمندي او را به كتاب افزايش مي دهد.
وي تصريح مي كند: بايد غرفه هايي براي آموزش شيوه هاي كتاب خواندن كودكان در مكان هاي فرهنگي ، كتابخانه ها، مهدكودك ها ، مدارس و نمايشگاههاي كتاب داير شود.

** مطالعه عامل افزايش مهارت ذهني كودك
والدين بايد به فرزندان خود بياموزند كه كتاب محصول ارزشمندي است و بايد در حفظ و نگهداري آن كوشا باشند.
اگر كانون هاي فرهنگي و نهادهاي مختلف به اهميت و جايگاه كتاب در سبك زندگي پي ببرند و حتي فيلم ها و بازي هاي رايانه اي نيز از روي كتاب ساخته شوند ، قدرت تخيل و تصوير سازي ذهني كودكان نيز تقويت مي شود.
خواندن كتاب توانايي درك كودك را تقويت كرده و اين يكي از آثار مطالعه است. مطالعه؛ مهارت ذهني و توان درك كودك را ارتقا داده و به او قدرت تخيل مي بخشد.

ایرنا

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید