معاون وزیرصنعت: بیش از 87 هزار واحد صنعتی پروانه بهره برداری دارند | اتاق خبر
کد خبر: 339515
تاریخ انتشار: 15 اردیبهشت 1395 - 10:29
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران گفت: 87 هزار و 659 واحد صنعتی در كشور پروانه بهره برداری دارند كه تعدادی تعطیل، برخی با كمتر ازظرفیت درحال تولید و بقیه فعال هستند.

اتاق خبر: علی یزدانی شامگاه سه شنبه در نشست كارگروه آسان سازی و رفع موانع تولید استان گلستان در گرگان افزود: از این تعداد 37 هزار و 120 واحد در شهرك ها و نواحی صنعتی مستقرند.
وی اظهاركرد: در كل كشور 79 هزار و 838 واحد، صنایع كوچك هستند كه تعداد آنها اهمیت و ظرفیت توان این بخش را نشان می دهد، اما این واحدها تنها 42 درصد اشتغال كشور را به خود اختصاص داده اند و 58 درصد دیگر در اختیار هفت هزار و 800 واحد صنعتی متوسط و بزرگ است.
یزدانی ادامه داد: از مجموع واحدهای موجود در شهرك ها و نواحی صنعتی 30 هزار و 35 واحد به صورت فعال و بخشی دیگر از این تعداد با كمتر از 50 درصد ظرفیت فعال و مابقی تعطیل هستند.
به گفته معاون وزیر صنعت از مجموع واحدهای شهرك ها و نواحی صنعتی 34 هزار و 528 واحد را صنایع كوچك و مابقی را صنایع متوسط و بزرگ تشكیل می دهند.
یزدانی گفت: از مجموع این واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ، هزار و 724 واحد متوسط هستند كه 318 واحد تعطیل و از 868 واحد بزرگ نیز 98 واحد تعطیل می باشند.
مدیر عامل سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران افزود: از آنجایی كه در دولت گذشته بحث مربوط به معافیت مالیاتی واحدهای زیر 10 نفر پرسنل متوقف شد، بسیاری از این واحدها رو به تعطیلی رفتند، اما در مجموع در بخش شهرك ها و نواحی صنعتی كشور 81 درصد واحدها فعال و 19 درصد تعطیل هستند.
وی تصریح كرد: در كل كشور، در شهرك ها و نواحی صنعتی هزار و 99 واحد توسط بانك ها تملك شده كه 276 واحد از آنها تعطیل و 75واحد زیر ظرفیت اصلی خود فعال هستند.
به گفته وی در استان گلستان 906 واحد صنعتی دارای مجوز بهره برداری می باشد كه از این تعداد 244 واحد متوقف بوده و 820 واحد نیز جزو صنایع كوچك است و در كل استان 86 واحد صنعتی متوسط و بزرگ وجود دارد و از این تعداد 12 واحد شامل سه مورد در بخش صنایع بزرگ و 9 واحد صنایع متوسط هستند.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: این آمارها نشان می دهد كه كارگروه باید توجه ویژه ای به بخش صنایع كوچك داشته باشد، زیرا با كمی حمایت، آنها از تعطیلی رها و به رونق خواهند رسید.
یزدانی با بیان این كه در استان گلستان تنها 28 درصد صنایع كوچك تعطیل می باشد، گفت: در بخش شهرك ها و نواحی صنعتی در این استان 642 واحد وجود دارد كه 171 واحد تعطیل است و 613 واحد صنعتی كوچك در این شهرك ها و نواحی صنعتی وجود دارد.
وی یادآور شد: از مجموع واحدهای تعطیل این استان در بخش شهرك ها و نواحی صنعتی 160 واحد مربوط به صنایع كوچك می باشد كه این مسائل نشان می دهد باید توجه و سیاستگذاری های ما معطوف به این واحدها (كوچك) باشد.
واحد صنعتی كوچك به واحدهایی اطلاق می شود كه كه زیر 50 نفر، واحدهای صنعتی متوسط بین 50 تا 99 نفر و واحدهای صنعتی بزرگ بیش از یكصد نفر نیرو دارند.
مدیر عامل سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران گفت: در این استان 41 واحد توسط بانك ها تملك شده كه از این تعداد 12 واحد فعال و 29 واحد غیرفعال هستند و در كل، 3.7 درصد میزان كل كشور از تملك های بانك ها مربوط به استان گلستان است.
یزدانی افزود: در كل استان گلستان، 425 واحد زیر 50 درصد ظرفیت تولید، فعال هستند كه 305 واحد در شهرك ها و نواحی صنعتی می باشند كه رقمی معادل 72 درصد است.
به گفته وی از 425 واحد فعال زیر 50 درصد ظرفیت تولید در گلستان، 382 واحد مربوط به صنایع كوچك و مابقی مربوط به صنایع متوسط و بزرگ است كه به ترتیب معادل 90 درصد و 10 درصد می باشد و از كل 425 واحد یاد شده، 97 درصد در شهرك ها و نواحی صنعتی این استان مستقر می باشد.
وی افزود: از مجموع كل واحدهای صنایع این استان، 96 واحد با ظرفیت 50 تا 70 درصد فعال است كه 62 واحد در شهرك ها و نواحی صنعتی هستند و از كل این واحدها، 81 واحد یعنی 89 درصد مربوط به صنایع كوچك است كه 96 درصد در داخل شهرك ها و نواحی صنعتی مستقر هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 99 هزا رو 840 سرمایه گذار از سازمان های تابعه وزارت جواز تاسیس گرفته اند كه از این تعداد 29 هزار و 799 واحد در داخل شهرك ها و نواحی صنعتی است و در استان گلستان هزار و 345 واحد در حال اجرا می باشد كه 803 واحد در داخل شهرك ها و نواحی صنعتی گلستان است.
معاون وزیر صنعت اضافه كرد: از كل این واحدهای مجوز گرفته در كشور، تعداد 9 هزار و 325 واحد پیشرفت فیزیكی بالای 60 درصد دارند كه سهم استان گلستان از این واحدها تنها 10 درصد است.
یزدانی گفت: در بحث تملك بانك ها از واحدهای در حال ساخت در داخل شهرك ها و نواحی صنعتی، 144 طرح در تملك آنها است كه 116 واحد غیرفعال و مابقی فعال است.
وی تصریح كرد: اگر در این استان حمایت های لازم از واحدهای مجوز گرفته شده در حال ساخت انجام شود، 164 طرح با پیشرفت بالای 60 درصد به بهره برداری خواهد رسید و طرح های بالای 40 درصد پیشرفت نیز 246 طرح می باشد.
وی یادآور شد: از مجموع این طرح ها با پیشرفت بیش از 60 درصد، 11 درصد در شهرك ها و نواحی صنعتی مستقر می باشد.
مدیر عامل سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران با بیان این كه 948 شهرك و ناحیه صنعتی در كشور وجود دارد، گفت: در 778 شهرك و ناحیه صنعتی، زمین آماده واگذاری داریم و مجموع زمین های ما در این بخش 136 هزار هكتار می باشد و این واگذاری هادر راستای توسعه این بخش و كمك به اشتغال پایدار می باشد.
یزدانی افزود: در استان گلستان 25 شهرك و ناحیه صنعتی وجود دارد كه در 22 شهرك و ناحیه صنعتی زمین واگذار می شود كه معادل 2.8 درصد كل كشور می باشد.
وی یادآور شد: از كل شهرك ها و نواحی صنعتی كه زمین قابل واگذاری در كل كشور داریم، تنها در 150 شهرك و ناحیه صنعتی تقاضا محور است و از سوی دیگر تنها 97 شهرك و ناحیه صنعتی در كل كشور می توانند 70 درصد منابع داخلی معادل 15 هزار میلیارد ریال را تامین كنند و مابقی را باید كمك كنیم.
وی اظهار داشت: در استان گلستان در سال گذشته، 72 قرارداد واگذاری داشته ایم كه 51 قرارداد در پنج شهرك و ناحیه صنعتی و 21 قرارداد دیگر در 17 شهرك و ناحیه صنعتی بوده است و از كل زمین های باقی مانده در استان، 76 هكتار تقاضا محور می باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموع شهرك ها و نواحی صنعتی كشور، 378 مورد فاقد تقاضا می باشد، یا قرارداد بسته شده و بهره برداری انجام نمی شود و یا زیر 10 واحد در آنها ساخته شده كه در استان گلستان، هیچ شهرك و ناحیه ای بدون قرارداد وجود ندارد، اما تنها یك شهرك اكنون بدون بهره برداری است كه مشكل آن در بخش زیرساختی است، زیرا آن شهرك تاسیسات مربوط به برق دارد، اما بدون تاسیسات آب، گاز و تلفن می باشد.
به گفته یزدانی در این استان در هفت شهرك و ناحیه صنعتی كه امكانات زیرساختی و تاسیساتی اولیه دارد، كمتر از 10 واحد تولیدی صنعتی وجود دارد و ما در این بخش در مجموع 165 هكتار زمین صنعتی قابل واگذاری داریم.

منبع:ایرنا

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید