كنتورهايي كه مصرف آب را هوشمندانه مديريت مي كنند | اتاق خبر
کد خبر: 340664
تاریخ انتشار: 19 اردیبهشت 1395 - 17:33
باران هاي پراكنده، سيل هاي ويرانگر، هيچ كدام نتوانست سايه خشكسالي را از سر ايران كم كند، خشكسالي كه با برداشت بي رويه از سفره هاي آب زير زميني، دشت هاي كشور را از آب خالي كرد و محصولات كشاورزي را تشنه گذاشت.

اتاق خبر:در سال هاي اخير كاهش نزولات جوي در كشور ، باعث برداشت بي رويه از منابع آب هاي زيرزميني از طريق حفر چاه هاي عميق كشاورزي شده است.
فقط در سمنان كه استاني كويري است و به ظاهر نبايد آب زيادي براي مصارف كشاورزي استفاده شود، بين 80 تا 90 درصد آب براي توليد محصولات كشاورزي استفاده مي شود و همين موضوع باعث شد سالانه 70 سانتي متر سطح آب هاي زير زميني اين استان افت كند.
مديرعامل شركت آب منطقه اي سمنان در گفت و گو با ايرنا با بيان اين كه اكنون اين استان با 150تا 180 ميليون مترمكعب كسري مخازن آب مواجه است، گفت: به دليل اضافه برداشت از ذخاير زيرزميني، از 26 دشت موجود در استان سمنان 13 دشت نقطه بحراني و ممنوعه براي برداشت تشخيص داده شده و هرگونه برداشت آب در اين دشت ها ممنوع است.
اتابك جعفري افزود : سه هزار و 850 حلقه چاه كشاورزي آب در استان سمنان وجود دارد كه حدود 250 چاه آب غير مجاز تشخيص داده شده و حكم قضايي براي پلمپ اين چاه ها صادر شده است.
بر اساس اعلام وزارت نيرو بين 100 تا 500 هزار حلقه چاه غيرمجاز ثبت نام نشده در كشور وجود دارد، چاه هاي آبي كه به گفته اسماعيل زادگان كارشناس منابع آبي، مسدود كردن آن ها به طور جدي دردستور كار وزارت نيرو قرار دارد.
زادگان معتقد است : مشكل فقط برداشت از چاه هاي غير مجاز نيست بلكه اضافه برداشت هايي كه از چاه هاي مجاز هم انجام مي شود، سفره هاي آب زير زميني را با خطر مواجه كرده است.
محمدرضا خاموشي معاون حفاظت و بهره برداري آب منطقه اي استان سمنان در اين باره آمار جالبي ارائه مي دهد،
او مي گويد: بين 120 تا 130 ميليون متر مكعب كسري مخازن آب دشت هاي استان سمنان به خاطر اضافه برداشت ها از چاه هاي مجاز است به گونه اي كه برخي كشاورزان 2 تا سه برابر بيش از ميزان مجاز آب برداشت مي كنند.
راه كاري كه براي مديريت مصرف آب در چاه هاي مجاز انديشيده شد ، استفاده از كنتورهاي هوشمند در چاه هاي آب كشاورزي بوده است.
كنتورهايي كه حجم و مدت زمان استفاده از آب و برق را مي سنجد تا كشاورز با حساب و كتاب آب و برق استفاده كند.
رضا شهميري كشاورزي است كه در مزرعه خود از اين كنتورها استفاده مي كند به ايرنا گفت : براي اين كه بتوانيم از آب در موقع مناسب استفاده كنيم، در زمستان، چاه هاي آب كشاورزي را از مدار خارج و خاموش مي كنيم تا در بهار و تابستان كه موقع كشت و كار است بتوانيم از ذخيره آبي كه داريم استفاده كنيم و به نوعي زمان مصرف آب را مديريت كرديم.
طالب طاهري هم كشاورزي است كه از پارسال كشت محصولات جاليزي را متوقف كرده و در مزرعه خود درخت ميوه كاشته است.
او مي گويد : محصولات جاليزي آب زيادي مصرف مي كند بنابراين با تغيير الگوي كشت، محصولاتي را جايگزين كرديم كه آب زيادي نخواهد تا بتوانيم از حجمي كه كنتورهاي هوشمند براي آب كشاورزي ما ثبت كرده استفاده كنيم.
مريم نظرباش كارشناس منابع آب با بيان اينكه ميزان و مدت مصرف آب با استفاده از كنتورهاي هوشمند به صورت خودكار نظارت مي شود، افزود : با تنظيم دستگاه، در صورت استفاده بيش از حد ميزان مصرف يا ساعت كاركرد مندرج در پروانه بهره برداري، جريان برق و به تبع آن آب قطع مي شود.
وي افزود : نصب كنتورهاي هوشمند آب و برق در مصرف بهينه آب و جلوگيري از اضافه برداشت آب از چاه بسيار مؤثر است و مصرف آب در بخش كشاورزي را كاهش مي دهد.
نظرباش يادآور شد : كنتورهاي هوشمند آب و برق توانايي كنترل ميزان مصرف كشاورزان، اندازه گيري همزمان ميزان مصرف برق و آب را دارند به طوري كه اين كنتورها علاوه بر اندازه گيري قابليت قطع برق را براساس آب مصرفي در دوره هاي زماني دارند و با اتمام سهميه آب به صورت خودكار برق چاه قطع مي شود.
نظرباش تصريح كرد : با توجه به وضعيت بحران آب و كاهش سطح آب سفره هاي زيرزميني طرح احيا و تعادل بخش سفره هاي آب زيرزميني تدوين و به استان ها ابلاغ شده و در قالب آن كاليبراسيون كنتورهاي هوشمند هم در دستور كار است تا كشاورزان از تنظيم بودن دستگاه هاي كنتور هوشمند خود مطمئن باشند و حقي از كسي ضايع نشود.
استان سمنان توانسته است با هوشمندسازي كنتورهاي همه چاه هاي كشاورزي خود ، عنوان استان پيشرو در اين عرصه را كسب كند.
طرحي كه امسال قرار است در ساير استان هاي كشور هم تكميل شود.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از برنامه ريزي براي نصب حداقل 50 هزار دستگاه كنتور هوشمند آب در بخش كشاورزي در سال 1395 خبر داد.
رحيم ميداني گفته است اين پروژه به صورت مشترك و همزمان با حوزه برق آغاز و با طرح كنتورهاي فهام حوزه برق ادغام شده است.
به گفته وي اين موضوع سبب مي شود تا داده هاي مربوط به آب و برق از طريق اين كنتورها به مركز داده ها منتقل شود و بتوان اطلاعات را بهتر مديريت كرد.
معاون آب و آبفاي وزير نيرو اضافه كرد: توانايي توليد يك ميليون دستگاه كنتور فهام در سال 1395 در داخل كشور وجود دارد و به موازات اين طرح، توجه خاصي به سرمايه گذاري در بخش آب خواهيم داشت.
با اين حال بسياري از كشاورزان هم معتقدند : لازمه استفاده از كنتورهاي هوشمند در چاه هاي آب كشاورزي ، مكانيزه كردن سيستم هاي آبياري مزارع و باغ ها به روش هاي باراني و قطره اي و تغيير الگوي كشت است و در اين راه بايد دولت به ياري كشاورزان بشتابد.
بر اساس اعلام وزارت جهاد كشاورزي به ازاي هر هكتار آبياري قطره‌اي 65 ميليون و به ازاي هر هكتار آبياري باراني 50 ميليون ريال، اعتبار بلاعوض دولتي اختصاص مي‌يابد.
محمدرضا قاسمي مدير جهاد كشاورزي شاهرود با بيان اين كه اين شهرستان قطب كشاورزي استان سمنان است ، گفت : شرايط ويژه و بسته‌هاي تشويقي براي رغبت بيشتر كشاورزان و باغداران به استفاده روش‌هاي آبياري نوين مقرون به صرفه است.
وي افزود : در همين راستا چنانچه حداقل پنج كشاورز و يا باغدار به صورت اشتراكي و با مشاركت هم به استفاده از اين سيستم‌ها بپردازند تا 85 درصد هزينه‌هاي اجراي طرح به‌صورت بلاعوض پرداخت مي‌شود.
اصغري معاون حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان هم مي گويد : براي تغيير الگوي كشت ، دولت 85 درصد تسهيلات بلاعوض پرداخت مي كند و فقط 15 درصد سهم خودياري كشاورزان است.
ظرفيت برداشت سالانه آب در استان سمنان يك ميليارد و 183 ميليون مترمكعب است كه از اين ميزان 238 ميليون مترمكعب از آب هاي سطحي و 945 ميليون مترمكعب از آب هاي زيرزميني برداشت مي شود.
سهم بخش كشاورزي از آب در استان سمنان يكهزار و 39 ميليون مترمكعب، سهم بخش شرب 109 ميليون مترمكعب و سهم بخش صنعت 34 ميليون مترمكعب از كل مصرف آب در استان سمنان است.
پيش بيني كارشناسان حاكي از اين است كه با استفاده از كنتورهاي هوشمند در چاه هاي آب كشاورزي تا 2 سال آينده 130 ميليون مترمكعب آب به منابع آب زير زميني استان سمنان اضافه شود و اين بزرگترين دستاورد مشاركت مردم در حفظ منابع آبي استان و به تبع آن كشور است.

منبع:ایرنا

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید