اصلاح فصل ششم قانون كار از خواسته هاي جامعه كارگري كشور است | اتاق خبر
کد خبر: 341076
تاریخ انتشار: 20 اردیبهشت 1395 - 23:09
دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران كشور:
دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران كشور گفت: اصلاح فصل ششم قانون كار جمهوري اسلامي ايران به دليل آنكه حضور تشكل هاي كارگري در آن ناديده گرفته شده، از خواسته هاي جامعه كارگري كشور است.

اتاق خبر - غلامرضا عباسي روز دوشنبه در كارگاه آموزشي بهبود عملكرد تشكل هاي كارگري و كارفرمايي كشور در زنجان به تعامل مناسب دولت يازدهم با تشكل هاي كارگري و كارفرمايي اشاره كرد و افزود: در شرايط حاضر تشكل هاي كارگري اين آمادگي را دارند كه دولت را در تحقق اقتصاد مقاومتي همراهي كنند.

وي ادامه داد: يكي از راه هاي توانمند سازي جامعه كارگري كشور پيوستن ايران به كنوانسيون 87 آزادي تشكل هاي كارگري در سازمان بين المللي كار و كنوانسيون 98 حق سازمان دادن و مذاكره جمعي است.
عباسي به امضاي سند ملي كار شايسته در سال 89 اشاره كرد و افزود: اجرايي نشدن اين سند با وجود اينكه مولفه هاي مطلوبي در حوزه كار و كارگري را در خود گنجانده منجر به حل نشدن برخي مسائل كار در كشور شده است.
وي به لزوم پر رنگ شدن مكانيسم سه جانبه گرايي در كشور اشاره و خاطرنشان كرد: لازم است مشاركت تشكل هاي كارگري در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها به صورت عملي محقق شود.
عباسي به ضرورت وزن دادن به نمايندگان كارگري براي حضور در مجامع سه جانبه، هيات هاي تشخيص و حل اختلاف تاكيد كرد و افزود: با وزن دادن به تشكل هاي كارگري و پر رنگ كردن نقش آنان در فرايند امور، اعضاي تشكل ها با جرات بيشتري در اين مجامع حاضر و قدرت تاثير گذاري شان در تصميم گيري ها بيشتر مي شود.
دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران كشور با بيان اينكه ظرفيت توسعه كمي و كيفي هرچه بيشتر تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در كشور وجود دارد، گفت: ما نيازمند تشكل هاي بزرگ، پويا و توانمند در كشور هستيم.
عباسي با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي متعلق به جامعه كارگري است و بايد توسط خود آنان مديريت شود، احياي دوباره شوراي عالي تامين اجتماعي را خواستار شد.
وي به حق اعتراض رسمي و جمعي تشكل هاي كارگري براي پي گيري مطالبه ها اشاره كرد و افزود: تشكل هاي كارگري ماهيت صنفي دارند بنابراين بايد از ورود به عرصه هاي سياسي پرهيز كنند چرا كه ورود به عرصه هاي سياسي يك آفت براي تشكل هاي كارگري محسوب مي شود.

ایرنا

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید