نیاز سالانه به 400 هزار تن ریل برای گسترش خطوط | اتاق خبر
کد خبر: 351666
تاریخ انتشار: 26 خرداد 1395 - 21:08
معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن با بیان اینکه برای گسترش خطوط ریلی کشور سالانه به 300 الی 400 هزار تن ریل نیاز داریم گفت: قرار بر این است که ذوب‌آهن تا پایان سال 40 هزار کیلومتر ریل تحویل دهد و تاخیر در تحویل ذوب‌آهن باعث خرید ریل هندی شد.

اتاق خبر: معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن در نشست خبری صبح امروز با بیان اینکه راه‌آهن کشور وظیفه نگهداری، حفظ و ارتقای کیفیت و ظرفیت شبکه حمل و نقل ریلی را برعهده دارد اظهار داشت: مجموع اقداماتی برای توسعه شبکه ریلی در حال انجام است که یکی از مهم‌ترین آنها نگهداری مستمر از 12هزار کیلومتر خطوط اصلی و فرعی ریلی است.

محمدزاده ادامه داد: بخش مهم دیگر از ماموریت راه‌آهن بهسازی شبکه ریلی است که هر 10 الی 15 سال یک بار شبکه ریلی کشور باید مورد بهسازی قرار بگیرد و کل بالاست خطوط در این عملیات باید تعویض شود.

معاون امور فنی وزیربنایی راه آهن با بیان اینکه خطوط راه‌آهن براساس میزان بار عبوری و سرعت سیر دچار فرسودگی می‌شود و باید هر 20 الی 30 سال براساس محاسبات مهندسی خطوط بازسازی شوند.

وی ادامه داد: در عملیات بازسازی از خطوط ریلی تا بالاست شبکه جمع‌آوری می‌شود و ریل و تجهیزات جدید نصب می‌شود.

محمدزاده گفت: در کنار تمام این اقدامات نگهداری، نوسازی و بهسازی، شرکت راه‌آهن ماموریت اصلی گسترش شبکه ریلی را هم دنبال می‌کند و در حال حاضر پروژه‌های متعدد دو خطه کردن، سه خطه کردن و چهارخطه کردن برخی از خطوط ریلی را در دستور کار داریم.

400 کیلومتر از پروژه دوخطه سازی‌ها آماده ریل‌گذاری است

معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن با اشاره به پروژه‌های دو خطه کردن شبکه ریلی در نقاط مختلف کشور اظهار داشت: بخشی از این دو خطه کردن خطوط ریلی در محورهای مرکزی کشور در حال انجام است که از 500 کیلومتر پروژه دو خطه کردن خطوط، 400 کیلومتر آماده ریل‌گذاری و بهره‌برداری است.

وی درباره توسعه خطوط ریلی و راه‌اندازی قطار حومه‌ای گفت: در حال حاضر راه‌آهن کشور به طور جدی پروژه قطار حومه ای تهران را دنبال می‌کند به طوری که پروژه چند خطه کردن تهران به قزوین را شروع کرده‌ایم.

وی درباره این پروژه اظهار داشت: خطوط ریلی از تهران تا کرج 4خطه و بخشی از آن 3 خطه می‌شود و خطوط ریلی از قزوین تا زنجان هم دو خطه خواهد شد.

محمدزاده افزود: عملیات اجرایی چند خطه سازی تهران تا قزوین شروع شده است و از 150 کیلومتر خط راه‌آهن، صد کیلومتر آن ریل‌گذاری شده است.

معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن ادامه داد: پروژه مهم دیگر که در دست ساخت است دو خطه سازی تهران تا گرمسار است که 80 درصد این پروژه انجام شده است. همچنین 105 کیلومتر حد فاصل اهواز تا سربندر هم دو خطه شده‌اند و دو خطه سازی خطوط ریلی اهواز تا اندیمشک هم بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امسال به ریل‌گذاری می‌رسد.

محمدزاده گفت: همچنین در خراسان هم بخش‌هایی از مسیر ریلی در حال چهارخطه شدن و سه خطه شدن است.

افتتاح قطار حومه‌ای تهران پرند تا پایان سال 96

معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن با اشاره به پروژه‌های قطار حومه‌ای استان تهران گفت: از مهم‌ترین پروژه‌ها، پروژه راه‌اندازی قطار حومه‌ای تهران – پرند است که طول این خط 56 کیلومتر است و در حال انتخاب پیمانکار پروژه هستیم.

محمدزاده ادامه داد: خط تهران – پرند یک خط مستقیم خواهد بود که این مسیر از نسیم‌شهر، سلطان‌آباد و اسلام‌آباد می‌گذرد اما ارتباطی به فرودگاه امام ندارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در حال انتخاب پیمانکار پروژه هستیم و نهایتاً تا پایان سال 96 این پروژه ساخته و به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن درباره خط ریلی تهران – قم گفت: سیاست ما در این پروژه این است که زمان سیر به حداقل برسد که توانسته‌ایم تاکنون 15 دقیقه از طول زمان مسیر را کاهش بدهیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که مدت زمان سیر بین تهران تا قم به یک ساعت برسد.

معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن تاکید کرد: برای کاهش مدت زمان سیر باید اقدامات تراک‌بندی انجام شود که این تکنولوژی صددرصد به صورت بومی در حال انجام است این در حالی است که دانش تراک‌بندی را کشورهای انگشت‌شماری دارند و ایران هم جزو این کشورهاست.

نیاز به 70 هزار تن ریل برای نگهداری از شبکه ریلی

محمدزاده گفت: پس از نصب ریل براساس اینکه این مسیر ریلی در چه شرایط جغرافیایی و مهندسی قرار گرفته پس از مدت زمانی فرسوده می‌شود و این زمان بستگی به سرعت سیر و میزان حمل بار دارد.

وی با بیان اینکه نورم تعویض ریل بر عملیات نگهداری در دنیا به طور سالیانه چیزی حدود 5 الی 8 درصد است اظهار داشت: در سال این استاندارد به عدد 7 درصد می‌رسد.

معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن ادامه داد: بنابراین با توجه به این عدد برای 12 هزار کیلومتر راه‌آهن موجود سالیانه  به چیزی حدود 50 الی 70هزار تن ریل نیاز داریم که این میزان تنها برای نگهداری از خطوط راه‌آهن است.

عمر برخی از خطوط راه‌آهن بیشتر از 50 سال است

معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن با بیان اینکه سال نصب برخی از خطوط راه‌آهن به سال 1340 برمی‌گردد گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات درراه‌آهن بحث عملیات بازسازی است که در این عملیات تمام خط از نو ساخته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هر 20 الی 30 بار عملیات بازسازی در برخی از خطوط باید انجام شود اظهار داشت: عمر وضعیت خطو ط ریلی کشورمان بیشتر از 50 سال است و در حال حاضر چیزی حدود 400 الی 500 کیلومتر ریل نیازمند عملیات بازسازی هستند.

محمدزاده افزود: در شبکه راه‌آهن مسیرهایی وجود دارد که به دلیل تحریم‌ها و مسائل اقتصادی و مالی آخرین تعویض ریل به دهه 40 برمی‌گردد. بنابراین برای حفظ ایمنی مجبور هستیم سرعت سیر در این خطوط را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه موفق شده‌ایم 150 کیلومتر از مسیرهای قوس‌دار ریلی را که بخشی از آن در تونل‌ها قرار داشت را بازسازی کنیم اظهار داشت: از دو سال گذشته کار بازسازی و نوسازی را شروع کرده‌ایم که 100 کیلومتر از این 150 کیلومتر به طور کامل بازسازی شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه 1400 کیلومتر راه‌آهن در آستانه بازسازی هستند و باید بازسازی شوند ادامه داد: توان بازسازی سالانه چیزی حدود 500 کیلومتر را داریم.

معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن تاکید کرد: برای این حجم از بازسازی خطوط ریلی سالانه به چیزی حدود 40 هزار تن ریل نیاز داریم.

هزار کیلومتر خط آهن آماده ریل‌گذاری است

معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن با بیان اینکه 400 کیلومتر شبکه ریلی زیرسازی شده است اظهار داشت: از این میزان 200 کیلومتر راه آهن آماده ریل‌گذاری است.

وی افزود: در بخش توسعه حمل و نقلی هم به ریل نیازمندیم که در حال حاضر به طور کلی 600 کیلومتر راه آهن آماده ریل‌گذاری است که برای این حجم خط آهن به 72 هزار تن ریل نیازمندیم.

محمدزاده ادامه داد: از سوی دیگر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل هم چیزی نزدیک به هزار کیلومتر راه آهن ساخته است که این میزان خطوط هم آماده ریل‌گذاری هستند.

وی گفت: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل چیزی حدود 5هزار کیلومتر راه‌آهن در دست ساخت دارد که هزار کیلومتر آن آماده ریل‌گذاری است و باقی مانده این پروژه‌ها تا 5 سال دیگر به راه‌آهن تحویل داده می‌شوند.

معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن تاکید کرد: اگر به رونق اقتصادی برسیم و حمل و نقل ریلی محور جابجایی کالا و مسافر قرار بگیرد به صورت جدی شبکه حمل و نقلی افزایش می‌یابد که در این صورت پیش‌بینی می‌کنیم از سال 1400 به بعد با رونق اقتصادی سالانه چیزی حدود 300 هزار الی 400 هزار تن ریل برای ریل‌گذاری نیاز داریم.

وی افزود: امروز و در حال حاضر با احتساب ریل مورد نیاز برای نوسازی، بازسازی و نگهداری و پروژه‌های جدید به چیزی حدود 182 هزار تن ریل نیاز داریم که در بدترین حالت باید هزار تن این نیاز تامین شود.

ذوب‌آهن تا پایان سال 40 هزار کیلومتر ریل تحویل می‌دهد

محمدزاده با تاکید براینکه این حجم از پروژه‌های ریلی در کشور نیاز جدی به تامین ریل دارند گفت: برای تامین ریل مورد نیاز در سال 87 راه‌آهن توافق‌نامه‌ای با ذوب‌آهن به امضا رساند مبنی بر تامین ریل مورد نیاز پروژه‌های راه‌آهنی.

وی افزود: طبق اولین توافق‌نامه راه‌آهن و ذوب‌آهن قرار بر این بود که ذوب‌آهن تا سال 94، 250هزار تن ریل به راه‌آهن تحویل دهد اما به دلایل متعدد موفق به انجام تعهدات خود نشد.

معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن ادامه داد: در اوایل دولت یازدهم راه آهن توافق‌نامه دیگری را با ذوب‌آهن به امضا رساند مبنی بر اینکه ذوب‌آهن تا سال 94، 150 هزار تن ریل تحویل دهد که باز هم نتوانست این وعده را محقق سازد.

محمدزاده تاکید کرد: توافق‌نامه دیگری اخیراً با ذوب‌آهن به امضا رسیده و طبق این توافق‌نامه جدید ذوب‌آهن تا پایان سال جاری 40 هزار تن ریل به راه‌آهن باید تحویل دهد.

وی تاکید کرد: خرید ریل از ذوب‌آهن مشروط به رعایت استانداردها است و اگر فاقد کیفیت مورد نظر باشد تعهدی برای خرید نداریم که البته این به معنای آن نیست که تولیدات ذوب آهن بی‌کیفیت خواهد بود.

تاخیر در تحویل ذوب‌آهن باعث استفاده از مجوز خرید ریل از هند شد

معاون امور فنی و زیربنایی راه‌آهن با تاکید برا ینکه مجوز خرید 150 هزار تن ریل از هند مربوط به سال‌های گذشته است و تنها 50 هزار تن از این مجوز را خریداری کرده‌ایم گفت: تاخیر در تعهدات ذوب‌آهن و عملی نشدن وعده این شرکت باعث شده که ریل مورد نیاز خود را از هند تامین کنیم و نکته مهم این است که این مجوز در سال‌های گذشته داده شده که راه‌آهن فقط از 50 هزار تن آن استفاده کرده است.

محمدزاده گفت: از این مجوز خرید 150 هزار تن ریل از هند 20 هزار تن آن مربوط به ریل‌هایی است که سایش بسیار کمتری دارند و برای ریل‌گذاری در قوس‌ها استفاده می‌شود که فقط چند کشور از جمله هند توان ساخت این نوع ریل را دارند.

وی با تاکید بر اینکه برای اولین بار نیست که از هند ریل می‌خریم گفت: ازسال های بعد از انقلاب و پس از انقلاب هم چندین بار ریل از هند را داشتیم و ریل هندی جزء باکیفیت‌ترین ریل‌های دنیاست.

منبع:ایلنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید