ماجرای پاداش 28 میلیاردی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی | اتاق خبر
کد خبر: 352574
تاریخ انتشار: 30 خرداد 1395 - 09:33
اختصاص پاداش 28 میلیارد تومانی به مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی از محل بودجه سالانه، موضوعی بود که در ادامه جریان رسانه ای شدن فیش های حقوقی مورد توجه قرار گرفت.

اتاق خبر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص پاداش 28 میلیارد تومانی به مدیران ارشد این سازمان از محل ردیف های متفرقه بودجه سالانه را در سه سال اخیر نپذیرفت و غیر واقعی اعلام کرد.

آنطور که سازمان مدیریت در مورد ارقام کلان آمده در بودجه برای بخش توسعه مدیریت و منابع انسانی توضیح داده است، از مبلغ 28 میلیارد تومانی مورد ادعا، 9.5 میلیارد تومان، مربوط به بودجه مصوب سال 1395 است که هنوز در فرآیند ابلاغ بودجه قرار دارد و ریالی از آن تا کنون تخصیص داده نشد. از این رو هزینه نیز نشده است.
از سویی دیگر از مجموع اعتبارات مصوب 18.5 میلیارد تومانی برای سال‌های 1393 و 1394 مندرج در جداول بودجه، نیز با توجه به وضعیت مالی کشور و خزانه در دو سال مورد اشاره، پرداخت به صورت کامل انجام نشده است.
بر این اساس در مجموع 5.8 میلیارد تومان شامل مبلغ 4.3 میلیارد تومان برای سال 1393 و مبلغ 1.5 میلیارد تومان برای سال 1394 تخصیص داده شده است که بر اساس قانون و موافقتنامه‌های مبادله شده، برای انجام پژوهش‌های کاربردی و مطالعات توسعه‌ای توسط صاحبنظران، مشاوران و کارشناسان بیرون از سازمانه هزینه شده است و ریالی از آن، صرف امور داخلی سازمان و پاداش به مدیران نشده است.

منبع:ایسنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید