Performancing Metrics

وحدت جریانهای سیاسی ضرورت اجتناب ناپذیر است | اتاق خبر
کد خبر: 355757
تاریخ انتشار: 10 تیر 1395 - 03:52
دبیرحزب عدالت و آزادی دربوشهر:
دبیرحزب عدالت و آزادی ایران اسلامی در استان بوشهر گفت: با توجه به تهدیدهای بین المللی و ناامنی در کشورهای خاورمیانه، وحدت جریانهای سیاسی و آحاد ملت ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

اتاق خبر - اکبر صابری روز چهارشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: جریانهای سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا چنانچه به پیشنهاد رئیس جمهوری عمل و در نشستهای ماهانه خود با تکیه بر وجوه مشترک برای ایجاد وحدت و همدلی تلاش کنند، نتیجه خوبی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: وحدت و همدلی نیازمند احترام متقابل و به رسمیت شناختن یکدیگر است که بخشی از یک گروه سیاسی، جریان دیگر را عامل بیگانه و یا ضد انقلاب می دانند و سهمی برای آنها در مدیریت سیاسی و اجرایی کشور قائل نیستند که در صورت ادامه این طرز تفکر امکان وحدت و همدلی میسر نخواهد شد.
صابری اظهار کرد: انقلاب اسلامی حاصل خون شهدای گرانقدری است که پاسداری از این انقلاب کمترین انجام وظیفه و ادای دین در برابر این شهدای گرانقدر است.
وی گفت: طبیعی است نیروهای انقلابی دلسوزترین نیروها به انقلاب اسلامی هستند و تکلیف آنها در پاسداشت دستاوردهای انقلاب اسلامی بیش از دیگران است.
دبیرحزب عدالت و آزادی ایران اسلامی در بوشهر بیان کرد: در این ارتباط برای پاسداشت چهل سالگی انقلاب باید روح امید در جامعه زنده و به نیروهای انقلابی برای بازسازی فضای جامعه فرصت بیشتری داده شود.
صابری گفت: رئیس جمهوری تاکنون برنامه ها و شعارهای بسیار مترقی و ارزشمندی ارائه کرده است که ازجمله برجسته کردن منش پهلوانی در سیاست است و چنانچه جناحهای سیاسی با صداقت تمام و به نفع مردم از تمامیت خواهی دست برداشته ایثار را در مناسبات سیاسی پیشه کنند نوعی منش پهلوانی در سیاست خواهد بود.
وی اظهارکرد: احترام به رقیب سیاسی، پذیرش حرفهای حق و بجای رقیب و پذیرش خطاهای هم حزبی ها و همفکران سیاسی از مهمترین مولفه های منش پهلوانی در سیاست است.

ایرنا

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید