انجام بیش از ۵۰ درصد پروازهای ۵ ایرلاین با تأخیر‌ | اتاق خبر
کد خبر: 356732
تاریخ انتشار: 14 تیر 1395 - 18:18
از ۱۴ شرکت هواپیمایی که اردیبهشت‌‌ماه امسال در مهرآباد پرواز انجام دادند، ۵ شرکت هواپیمایی در بیش از ۵۰ درصد پروازهای خود تأخیر داشتند که در این میان ایران‌ایر، زاگرس و شرکت هواپیمایی نفت، با انجام تأخیر در ۵۷ درصد پروازها، رکورد‌دار تأخیرات ماه مذکور هست

اتاق خبر:از 5 هزار و 936 پروازی که 14 شرکت هواپیمایی اردیبهشت ماه امسال در مهرآباد انجام دادند، 2 هزار و 586 پرواز معادل 43.5 درصد با تأخیر انجام شد.

از 10 پروازی که شرکت هواپیمایی پویاایر اردیبهشت ماه امسال در مهرآباد انجام داد، 8 پرواز به موقع و 2 پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی اترک اردیبهشت ماه امسال 50 پرواز از مهرآباد انجام داد که 11 پرواز به موقع و 39 پرواز با تأخیر انجام شد.

از 157 پروازی که شرکت هواپیمایی معراج در مهرآباد طی ماه اردیبهشت انجام داد 85 پرواز به موقع و 72 پرواز با تأخیر انجام شد.

اردیبشهت ماه امسال شرکت هواپیمایی نفت نیز 161 پرواز از مهرآباد انجام داد که 70 پرواز به موقع و 91 پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی کیش ایر اردیبهشت ماه امسال 395 پرواز از مهرآباد انجام داد که 270 پرواز آن به موقع و 125 پرواز با تأخیر انجام شد.

همچنین از 513 پروازی که قشم‌ایر اردیبهشت ماه امسال در مهرآباد انجام داد 374 پرواز به موقع و 139 پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی تابان در ماه مذکور 318 پرواز در مهرآباد انجام داد که 168 پرواز به موقع و 150 پرواز با تأخیر انجام شد.

ایرتور نیز در اردیبهشت ماه امسال 302 پرواز در مهرآباد انجام داد که 161 پرواز آن به موقع و 141 پرواز با تأخیر انجام شد.

از 526 پروازی که کاسپین اردیبهشت امسال در مهرآباد انجام داد 323 پرواز به موقع 203 پرواز با تأخیر انجام داد.

شرکت هواپیمایی آتا اردیبهشت امسال 532 پرواز در مهرآباد انجام داد که 335 پرواز به موقع و 197 پرواز با تأخیر انجام شد.

از 804 پروازی که ماهان در اردیبهشت امسال در مهرآباد انجام داد 572 پرواز به موقع و 232 پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی زاگرس نیز در ماه مذکور 575 پرواز در مهرآباد انجام داد که 248 پرواز به موقع و 327 پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی آسمان 896 پرواز در مهرآباد انجام داد که 425 پرواز به موقع و 471 پرواز با تأخیر انجام شد.

از 697 پروازی که ایران‌ایر اردیبهشت امسال در مهرآباد انجام داد 300 پرواز به موقع و 397 پرواز با تأخیر انجام شد.

بنا بر این گزارش، آمار مذکور شامل همه عوامل منشأ تأخیر نظیر تغییرات جوی، عملیاتی، فنی، تسهیلاتی و از این قبیل است.

منبع:فارس

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید