مصرف نفتگاز در بخش صنایع استان زنجان پنج درصد کاهش یافت | اتاق خبر
کد خبر: 360863
تاریخ انتشار: 2 مرداد 1395 - 15:30
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان گفت: میزان مصرف نفتگاز در بخش صنایع این استان طی سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد کاهش دارد.

اتاق خبر: محمود آقا محمدیان افزود: در سه ماهه نخست امسال 39 میلیون لیتر نفتگاز برای نیروگاه ارسال شد که این میزان در مقایسه با ارسالی مدت مشابه سال قبل با حدود 26 میلیون و 650 هزار لیتر نشان از افزایش 46 درصدی در سال جاری دارد.
وی، به مصرف نفتگاز غیر نیروگاهی طی مدت یاد شده اشاره کرد و گفت: میزان مصرف نفتگاز در بخش صنایع و در سه ماهه امسال هشت میلیون و 840 هزار لیتر بود که در مقایسه با مصرف 9 میلیون و280 هزار لیتری مدت مشابه سال قبل کاهش پنج درصدی را داشته که این میزان کاهش نیز در نتیجه تبدیل سوخت ها ایجاد شده است.
آقا محمدیان افزود: میزان مصرف نفتگاز بخش حمل و نقل نیز باتوجه به اجرای طرح پیمایش 2 درصد کاهش داشته که در سه ماهه امسال در حدود 63 میلیون و 385 هزار لیتر و مصرف مدت مشابه نیز 64 میلیون و 550 هزار لیتر بوده است.
وی در ادامه نیز به میزان مصرف نفتگاز بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: مصرف این بخش 2 درصد افزایش دارد، به طوری که میزان مصرف نفتگاز بخش کشاورزی در سه ماهه نخست امسال 18 میلیون و 590 هزار لیتر بوده که باتوجه به مصرف 18 میلیون و 133 هزار لیتری مدت مشابه این افزایش مصرف را در پی داشته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان، مجموع مصرف نفتگاز غیر نیروگاهی را در سه ماهه نخست امسال 91 میلیون و 620هزار لیتر عنوان و خاطرنشان کرد: این میزان مصرف در مقایسه با مصرف 92 میلیون و 350 هزار لیتر مدت مشابه سال قبل از کاهش کمتر از یک درصدی برخوردار بوده است.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان دارای 53 باب جایگاه عرضه فرآورده نفتی مایع و 40 باب جایگاه عرضه سی ان جی است که از این تعداد جایگاه های عرضه سوخت مایع 29 باب آن در ناحیه مرکزی و تامین کننده سوخت مورد نیاز شهرستان های زنجان، طارم، ماهنشان، دندی و ایجرود بوده و 17جایگاه ناحیه ابهر سه شهر سلطانیه و ابهر و خرمدره را پوشش می دهند و شهرستان خدابنده نیز دارای شش جایگاه عرضه فرآورده مایع نفتی است.

منبع: ایرنا

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید