رئیس کمیسیون خارجی مجلس سنای ایتالیا: نباید در دام داعش برای برخورد میان ادیان افتاد | اتاق خبر
کد خبر: 362228
تاریخ انتشار: 10 مرداد 1395 - 02:15
رئیس کمیسیون خارجی مجلس سنای ایتالیا حمله اخیر داعش به یک کلیسا در فرانسه را حاکی از تحولی در راهبرد تروریست ها برای حرکت به سوی برخورد میان ادیان دانست و گفت: اگر ما غربی ها درست متوجه واقعیت ها نشویم، ممکن است در دام داعش بیفتیم و جنگ سوم جهانی را به ر

اتاق خبر- 'پی یرفردیناندو کازینی' رئیس کمیسیون خارجی مجلس سنای ایتالیا در مصاحبه با روزنامه 'کوریره دلاسرا' با اشاره به وقایع تروریستی اخیر در اروپا افزود: داعش دقیقأ درپی برانگیختن واکنش خشمگینانه ای از جانب غرب است که به جنگ تمدن ها و نبرد ادیان منجر شود. بنابراین باید مراقب باشیم.
وی اضافه کرد: حمله اخیر به یک کلیسا در فرانسه نشان دهنده تحولی در راهبرد داعش برای حرکت به سوی برخورد ادیان است. داعش از مدت ها پیش در خاورمیانه چنین رویکردی را در پیش گرفته است و به صورت همزمان به جذب افراد از طریق فضای مجازی ادامه می دهد.
کازینی گفت: دولت ها، سیاستمداران و نهادهای فرهنگی غرب نباید در این تله گرفتار شوند و باید به افکار عمومی توضیح دهند که ما در برابر برخورد مذاهب قرار نداریم. در غیر این صورت ممکن است یک روز یک متعصب مسیحی به یک مسجد حمله کند.
وی افزود: برای اجتناب از چنین وضعیتی، ما به افرادی میانه رو نیاز داریم که از ائمه مساجد ایتالیا بخواهند که تروریسم را به صراحت محکوم کنند. همچنین به ابتکارعمل هایی مشابه با آنچه وزیر کشور ایتالیا در ارتباط با اسلام در کشور ما در پیش گرفته تا خود را بیش از پیش به مردم معرفی کند نیاز داریم.
کازینی گفت: هیچکس نباید برای کسب یک مشت رای در انتخابات، مرتکب حماقت بشود و از جنگ با اسلام صحبت کند. این دقیقأ همان چیزی است که تروریست ها در پی آن هستند. ما باید مراقب حرفهایمان باشیم.
رئیس کمیسیون خارجی مجلس سنای ایتالیا افزود: هنگامی که می شنوم که ما باید مثل مردم در اسرائیل زندگی کنیم، می خواهم از مردان و زنان ایتالیایی بپرسم که آیا حاضرید از فردا به مدت سه سال به خدمت نظام اجباری بروید و برای تمام عمر ذخیره ارتش باشید و بخش بزرگی از آزادی هایتان را قربانی کنید؟ آنهایی که چنین مسائلی را مطرح می کنند اصلا نمی دانند در مورد چه چیزی صحبت می کنند و بهتر است ساکت بمانند.
منبع: ایرنا

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید