روند کاهشی رشد شاخص کل قیمت تولیدکننده در دولت یازدهم | اتاق خبر
کد خبر: 362333
تاریخ انتشار: 10 مرداد 1395 - 23:20
شاخص کل قیمت تولیدکننده در سال های 1391تا 1394 برابر با122.7، 152.0، 170.1و 172.7 بوده و درصد افزایش هر سال نسبت به سال پیش از آن برابر با 22.7، 23.9 ، 11.9 و 1.5 درصد بوده است.

اتاق خبر: شاخص قیمت تولیدکننده (Producer price index) میانگین قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می کنند.

شاخص قیمت تولیدکننده، یک شاخص پیش نگر است که با بررسی آن می توان از سطح تغییر قیمت ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در بخش های کشاورزی، معدن، صنعتش، بخش انرژی- برق و خدمات را در سال های 1390تا 1394 منتشر کرد.

شاخص کل قیمت تولید کننده بر اساس میانگین وزنی رشته فعالیت های اقتصادی (طبقه بندی ISIC) محاسبه شده است.

بر اساس این گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش کشاورزی در سال های 1391، 1392، 1393و 1394 به ترتیب برابر با 146.7 ، 206.2، 214.0 و 216.9 است که درصد افزایش هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتیب برابر با 46.7، 40.6، 3.8 و 1.3 درصد بوده است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در سال های 1391، 1392، 1393 به ترتیب برابر با 123.5، 162.5، 213.3 است که درصد افزایش هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتیب برابر با 23.5، 31.5، 31.3 درصد است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال 1394 برابر با 206.2 است که نسبت به سال قبل 3.3 درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت (ساخت) در سال های 1391، 1392، 1393 به ترتیب برابر با 129.0، 165.4 و 192.0 است که درصد افزایش آن ها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با 29 ، 28.3 و 16.1 درصد است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت(ساخت) در سال 1394 برابر با 191.0 است و نسبت به سال قبل 0.5 درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش انرژی- برق در سال های 1391، 1392، 1393 به ترتیب برابر با 120.8، 139.1 و 173.8 است که درصد افزایش آن ها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با 20.8، 15.1 و 52 است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش انرژی- برق در سال 1394 برابر با 159.7 است و نسبت به سال قبل 8.2 درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در سال های 1391، 1392، 1393 و 1394 به ترتیب برابر با 107.6، 119.3 و 130.2 و 136.9 است که درصد افزایش آن ها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با 7.6، 10.8، 9.2 و 5.1 درصد است.

منبع:ایلنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید