مشكلات بازرگانان به دليل كمبود آزمايشگاه مرزي | اتاق خبر
کد خبر: 363828
تاریخ انتشار: 18 مرداد 1395 - 16:22
جلال ابراهيمي:
با تمام تلاش‌هايي كه آزمايشگاه مركزي مرز بازرگان در جواب دادن به آزمايش بارهاي وارداتي در حوزه كالاها و محموله‌هاي شيميايي انجام مي‌دهد.

اتاق خبر: با تمام تلاش‌هايي كه آزمايشگاه مركزي مرز بازرگان در جواب دادن به آزمايش بارهاي وارداتي در حوزه كالاها و محموله‌هاي شيميايي انجام مي‌دهد ولي هنوز نياز به دو شيفته حتي سه شيفته كردن وقت كاري اين آزمايشگاه مركزي مرزي يك واقعيت غير‌قابل انكار است. گرچه كاميون‌داران به سلامت عمل اين مركز علمي گمركي اذعان دارند ولي به لحاظ كمي پرسنل و ورودي‌هاي زياد كاميون‌ها چه از حيث كاميون‌هاي تجاري كه محموله به بازرگانان ايراني حمل مي‌كنند و چه كاميون‌هايي كه بار به مقاصد آسياي ميانه و حوزه درياي عمان و خليج فارس بالاجبار در مبادي ورودي صف كاميون‌ها پيوسته بيش از 3يا4 كيلومتر است. يعني بيش‌از 350 كاميون كه برخي از آنها به اجبار صف در مسير بار قرار دارند و از سوي ديگر امكان فاسد شدن بسياري از كالاها وجود دارد.

با توجه به اينكه بعد از تحريم مصر كه مشمول حال حمل بارهاي تركيه شد و همچنين شرايط حوزه شمال عراق براي كاميون‌هاي حامل بار به مقاصد كردستان عراق و دولت مركزي و همچنين بسته شدن مسير دريايي احمر به علت عدم حمل بار در مسير اسكندريه و درياي سرخ به عمان كاميون‌هاي اين مناطق كه بيشتر از 500 تريلر در روز است از مسير ايران حركت و در سه مسير بازرگان، سرحسن، عشق‌آباد از شمال خراسان به آسياي مركزي، از مسير ايواوغلو به مسير جاده كرمانشاهان به حوزه خليج فارس و از مسير ايواوغلو به مسير جاده بندرعباس به حوزه درياي عمان حركت مي‌كنند. بالطبع اين همه تريلر عبوري علاوه بر اينكه داراي منافع اقتصادي و درآمدهاي حمل جاده‌يي است از سوي ديگر نشان‌دهنده امنيت جاده‌هاي ايران است، با توجه به اينكه براي هر تريلر از 500هزار ريال تا700هزار ريال هزينه آزمايشگاه پرداخت مي‌شود كاميون‌داران اروپايي حاضر به پرداخت رقمي بيش از اين براي سرعت بخشي و حتي پرداخت هزينه‌هاي شيفت دوم و سوم هستند.

اين امر در شرايطي است كه در پشت مرزهاي خروجي، كاميون‌ها در نوبت نيستند ولي كاميون‌هاي ترك، اروپايي و ساير حداقل 3تا4روز در نوبت براي اخذ جواب آزمايشگاه هستند و حق‌العمل‌كاران مستقر در گمرك بازرگان در تهران و ساير مناطق حل سريع اين مهم را كه فقط با افزايش ساعات كارممكن است بارها به شوراي بازرگاني ايران و تركيه اعلام كرده‌اند.

با اين وجود درخواست‌هاي شوراي بازرگاني ايران تركيه به عنوان تنها تشكل فعال در اين بخش بي‌پاسخ باقي مانده است.

منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید