تغيير در مكانيسم اتاق بازرگاني | اتاق خبر
کد خبر: 366630
تاریخ انتشار: 1 شهریور 1395 - 11:56
فرامرز احمدي‌نژاد
با روشن شدن مهلت دو هفته‌يي انتخاب رييس جديد اتاق بازرگاني براي بسياري اين سوال مطرح مي‌شود كه پنجمين رييس اتاق بازرگاني با توجه به شرايط امروز اتاق بازرگاني و همچنين اقتصاد كشور بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد.

اتاق خبر: با روشن شدن مهلت دو هفته‌يي انتخاب رييس جديد اتاق بازرگاني براي بسياري اين سوال مطرح مي‌شود كه پنجمين رييس اتاق بازرگاني با توجه به شرايط امروز اتاق بازرگاني و همچنين اقتصاد كشور بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد. به نظر من رييس جديد بايد سخنگوي واقعي بخش خصوصي باشد و مطالبات بخش خصوصي را در همه زمينه‌ها از جمله بخش توليد و صنعت بتواند، ايفا كند. در واقع بايد تعامل لازم با بخش دولت را ايجاد كند به نحوي كه دولتي‌ها هم نقش بخش خصوصي را باور كنند و نه اينكه رابطه حاكم و محكوم بين بخش خصوصي و دولت ايجاد شود بلكه بايد به عنوان يك عنصر متفكر كارا و لايق براي مشورت دادن به بخش دولتي ايجاد شود. ضعف‌هايي در اتاق وجود داشته كه مانع بروز ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در كشور شده و اين وظيفه رييس جديد است كه اين ضعف‌ها را شناسايي و حل كند و طبيعتا باعث رشد جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد شود.

در اين دوره اگرچه تلاش‌هاي خوبي صورت گرفته و تفاوت‌هايي را نسبت به گذشته شاهد هستيم اما معتقدم هنوز مكانيسم هيات رييسه و هيات نمايندگان به گونه‌يي تعريف نشده است كه بتوانيم از همه ظرفيت‌هاي هيات نمايندگان استفاده كنيم. بنا بر اين اگر بخواهيم مهم‌ترين مشكل در دوره‌هاي قبل را بررسي كنيم رييس جديد بايد اقدام عاجلي براي مشاركت هيات نمايندگان در كارهاي اتاق بازرگاني و بخش خصوصي صورت گيرد.

در حقيقت ما نياز داريم كه تقسيم كار صحيح و اصولي در اتاق بازرگاني رخ دهد. وظايف هيات رييسه نخستين بخشي است كه بايد يك تقسيم وظايف اصولي را انجام دهد تا 6 عضو ديگر هيات رييسه كمك حال رييس باشند. در مرحله بعد بايد هيات نمايندگان به بازي گرفته شود تا تلاش بخش خصوصي مفيد باشد.

متاسفانه در چند هفته اخير كه محسن جلال‌پور از رياست استعفا داده است، حاشيه‌هاي زيادي براي اتاق بازرگاني ايجاد شد. بحث‌هاي انتخاباتي در كنار حواشي مانند فيش‌هاي حقوقي و هجمه‌ها به اتاق مانند تحقيق و تفحص مجلس ايجاد شد. اين پديده چند علت دارد و مهم‌ترين علت اين است كه بخشي از افراد دنبال منافع فردي و شخصي هستند و منافع فردي خود را به منافع ملي و جمعي ترجيح مي‌دهند. به همين دليل مطالباتي دارند كه به اين‌گونه مشكلات دامن زده است.

اما درباره انتخابات 14شهريورماه بايد گفت من به عنوان نايب‌رييس يك اتاق بازرگاني شهرستان هيچ اعتقادي به جدا كردن بحث تهراني و شهرستاني ندارم بلكه معتقدم كه بايد شايسته‌سالاري و شايسته‌گزيني ماحصل تمام تلاش‌ها باشد تا بخش خصوصي بتواند مطالبات ما را از ساير اركان بگيرد. همه اعضاي هيات نمايندگان بايد دنبال يك فرد شايسته باشند.

 منبع: تعادل

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید