برای ادغام اتحادیه های همگن باید نظر اعضا پرسیده شود | اتاق خبر
کد خبر: 367124
تاریخ انتشار: 3 شهریور 1395 - 21:02
رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی :
رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی گفت: ابنیه و اسباب و وسایل اتحادیه های صنفی با وجوه اعضای صنف خریداری شده و بنابر این برای ادغام یک اتحادیه صنفی با اتحادیه دیگر باید نظر تمام اعضای آن اتحادیه پرسیده شود.

اتاق خبر: محسن نظری در خصوص مصوبه هیات عالی نظارت برای ادغام اتحادیه های همگن و مشابه ضمن تاکید کرد که ادغام اتحادیه های صنفی باید به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پیش از ادغام اتحادیه های صنفی فرهنگ سازی لازم است،افزود : اتحادیه های صنفی یک سازمان مردم نهاد هستند و برای حمایت از اعضای صنف تشکیل شده اند.

وی ادامه داد: هر گونه تصمیم گیری در خصوص اتحادیه ها باید با مشورت و نظرخواهی از اعضا باشد چون در غیر این صورت اعضای صنف می توانند مصوبه را زیر سوال ببرند .

رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی گفت: اگرچه در مصوبه ی هیات عالی نظارت قید شده که فرایند ادغام اتحادیه های صنفی باید ظرف سه ماه عملیاتی شود اما به نظر می رسد که چنین پروژه سنگینی بیش از سه ماه به زمان نیاز دارد.

وی در عین حال افزود: اتحادیه هایی که فاقد بنیه مالی کافی هستند، در صورت ادغام جان تازه ای می گیرند و توانایی مالی پیدا می کنند.

منبع: اتاق اصناف

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید