دعواي رييس و نايب‌رييس اتاق اصناف تهران منجر به تشديد تنش‌ها شد | اتاق خبر
کد خبر: 369260
تاریخ انتشار: 15 شهریور 1395 - 10:18
هرچه از تمام شدن مهلت قانوني مصوبه هيات عالي نظارت مي‌گذرد به تعداد مخالفان اجراي اين طرح افزوده مي‌شود.

اتاق خبر: هرچه از تمام شدن مهلت قانوني مصوبه هيات عالي نظارت مي‌گذرد به تعداد مخالفان اجراي اين طرح افزوده مي‌شود. به گفته كارشناسان امور تشكلي؛ اكنون در اين برهه زماني هجمه‌ها به علي فاضلي بر سر عدم اجراي اين طرح (ادغام اتحاديه‌ها) تشديد شده است. در همين راستا؛ در زمينه ماجراي باب شدن اجراي طرح ادغام سراغ سيد مهدي سجادي‌نيري، رييس اتحاديه گرمابه‌داران و سونا رفته ایم كه ماحصل گفت‌وگوي ما را در زير مي‌خوانيد:

 

اين روزها بحث اجراي مصوبه هيات عالي نظارت داغ است. چندي پيش مخالفان زيادي در درباره اجراي ادغام اتحاديه‌ها اظهار نگراني كردند. حال، باتوجه به سپري شدن زمان اجراي اين بند از قانون روساي اتحاديه‌ها چه برنامه‌يي را براي اجراي درست اين قانون درنظر دارند؟

همان‌طور كه خود شما هم اشاره كرديد اين روزها روساي اتحاديه‌ها از مصوبه هيات عالي نظارت دل خوشي ندارند؛ چرا كه براي اجراي اين بند از قانون نه برنامه‌يي از سوي دولتمردان چيده شده و نه برنامه‌يي از سوي اتاق اصناف ايران. متاسفانه سياست اتاق اصناف هم به سمت بي‌برنامه‌گي پيش رفته و متاسفانه اعضاي هيات‌مديره اتاق تهران نيز در زمينه تصميم‌گيري‌ها خود درگير هستند. در واقع، ما به عنوان فعالان تشكلي و صنفي از 2سال گذشته تاكنون در زمينه ادغام اتحاديه‌هاي صنفي باخبر بوديم و در همين راستا نيز اعلام كرديم كه اگر قرار است برنامه‌يي در اين راستا طي سال‌هاي آتي درنظر گرفته شود، اعضاي هيات‌مديره اعلام كنند تا ما هم به ارائه برنامه‌هاي كارشناسي شده بپردازيم. متاسفانه در كشور ما مسوولان بدون هيچ آمادگي قبلي به اجراي برنامه‌ها و طرح‌ها مي‌پردازند. در اين زمينه هم مثال معروفي وجود دارد كه مي‌گويند افراد شب مي‌خوابند و صبح به وضع قوانين مي‌پردازند؛ در اين زمينه بنده براين باورم كه مگر اين‌طور مي‌توان كشور را اداره كرد. در واقع برنامه‌هاي يكباره وضعيت فضاي كسب و كار كشور را مختل خواهد كرد.

درحال حاضر و براساس مصوبه هيات عالي نظارت صنف گرمابه‌داران و سونا قرار است در چه رسته‌يي ادغام شود؟

 قرارها مبني براين شده كه صنف گرمابه‌داران و سونا را با صنف لوازم ورزشي فروشان ادغام كنند. حال خود ما هم نمي‌دانيم ربط اين دو اتحاديه‌ به چيست؟ همان‌طور كه در صحبت‌هايم اشاره كردم اتاق اصناف هيچ الگويي براي ادغام ندارد.

همان‌طور كه مي‌دانيد اتاق اصناف شهرستان به سمت اجراي اين مصوبه پيش رفته. حال باتوجه به تجربه شهرستان‌ها در زمينه اجراي اين مصوبه آيا اساس اين طرح اقدامي منطقي است؟

متاسفانه در شهرستان‌هاي پيشوا و شميران هم برخي اتحاديه‌هاي نامرتبط در يكديگر ادغام شده‌اند. به عنوان مثال در شهرستان شميرانات اتحاديه‌هاي قاليشويان يا قاليبافان با اتحاديه آرايشگران مردانه ادغام شده‌ كه هيچ سنخيتي با هم ندارند. درواقع، آرايشگاه‌داران بايد حوزه‌هاي صنفي قاليشويي و قاليبافي را برعهده گيرد؛ اين موضوع درحالي است كه روساي چنين اتحاديه‌هايي از صنعت فرش هيچ آگاهي ندارند و حالا مي‌خواهند كه اين مسووليت را به صنف بي‌ارتباطي همچون آرايشگاه‌داران بسپارند. بنابراين ما در شهرستان‌ها از الگوي خاصي برخوردار نيستيم و تنها مجريان اين امر درصدد اين هستند تا بگويند اقدامي انجام شده است. به‌طور كلي اجرا و پياده‌سازي اين سياست در حوزه شهرستان‌ها هم ناكارآمد بوده است.

آيا روساي اتحاديه‌ها براي چانه‌زني بيشتر و موكول اين برنامه با دولتمردان و اتاق اصناف صحبتي داشته‌اند؟

جلسه‌هاي گوناگوني با حضور رييس اتاق اصناف، اعضاي هيات‌مديره و روساي اتحاديه‌ها برگزار شد اما متاسفانه تاثير آنچناني درباره نحوه اجراي طرح ادغام‌ها نداشت؛ چراكه دراين بازه زماني ما شاهد خوددرگيري اعضاي هيات‌مديره هستيم و آنها نيز در اين باره به ارائه برنامه روشني نپرداخته‌اند. بنابراين اگر قرار باشد زماني اجراي اين طرح به تعويق هم بيفتد كار چنداني انجام نشده؛ چرا كه مجريان از برنامه لازمه برخوردار نيستند و تمام سعي ما به‌عنوان متوليان صنفي اين است كه از اجراي اين طرح جلوگيري كنيم.

براي اجراي درست اين مصوبه اقدام و ارائه برنامه‌هاي عملي از سوي روساي اتحاديه‌ها و اتاق اصناف را مي‌طلبد. به عبارت ديگر؛ شما در صحبت‌هايتان به عدم اجرا يا اجراي درست اين طرح اشاره داريد. به عنوان متولي صنف گرمابه‌داران چه نقشه راه روشني براي صنف خود در طرح ادغام اتحاديه‌ها درنظر گرفته‌ايد؟

صنف ما از قدمت تاريخي برخوردار است و ديگر كشورها نيز با ارائه نقشه راه روشن و معرفي اين صنف به توريست‌هاي خارجي هزينه‌هاي زيادي را به دست مي‌آورند. در واقع، صنف ما از دهه 1320 ثبت شركتي شده و اكنون ما شاهد بحث‌هاي اجرايي هم چون مصوبه هيات عالي نظارت و طرح ناكارآمد هستيم كه نابودي متوليان اين صنف را دربردارد. همان‌طور كه شما اشاره كرديد، اين طرح نيازمند برنامه‌سنجي است؛ اين موضوع درحالي است كه در راس رياست اتاق اصناف تهران بلبشويي است كه ما هم راه خود را گم كرده‌ايم. متاسفانه آقايون به فكر منافع شخصي خود هستند و كسي در زمينه منافع ملي كشور تصميمي را اخذ نمي‌كند. به عبارت ديگر؛ بايد بگويم كه در طول تاريخ مجامع امور صنفي تركيب كنوني را براي امور تشكلي به بار آورده‌اند كه اميدواريم رفع اين مشكلات در صدر قرار گيرد.

برخي افراد در ابتداي كار مصوبه هيات عالي نظارت خبر از به بن‌بست خوردن اين طرح مي‌دهند. آيا شما به عنوان مسوول كميسيون ماده 39 از ارائه و راهكارهاي عملي و كتبي روساي اتحاديه‌ها خبر داريد؟

از تدوين برنامه‌هاي ديگر روساي اتحاديه‌ها باخبر نيستم، اما باتوجه به جدي شدن اين موضوع درصدد ارائه برنامه‌هاي مكتوب و تهيه نقش راه كارشناسي شده هستيم كه اميدواريم كارساز باشد.

يعني تا به امروز برنامه‌هاي ارائه شده از سوي روساي اتحاديه‌ها كارساز نبوده؟

مشكلي كه وجود دارد، اين است كه تا چندي پيش ما حضوري و به‌طور گفتاري انتقادها را مطرح و به گوش مسوولان اتاق اصناف مي‌رسانديم حال واي به حال اينكه مخالفت خود را به‌طور مكتوب ارائه دهيم و قطعا اين نامه مكتوبمان نيز گم و گور خواهد شد. بنابراين به عقيده بنده نامه‌هاي مكتوب هم راه به جايي نخواهد برد و نمي‌دانيم پشت پرده اين قضيه چيست؟

برخي روساي اتحاديه‌ها براين باورند كه هدف از اجراي اين طرح اقدام‌هاي سياسي‌كاري و حفظ سمت علي فاضلي در دور بعدي انتخابات است. اين موضوع تا چه ميزان به واقعيت نزديك است؟

 به هرحال پشت پرده اجراي اين مصوبه دولتي‌ها هستند. متاسفانه برخي افراد يك‌باره ياعلي مي‌گويند و بعد بدون فراهم‌آوري زيرساخت‌ها به سمت اجراي قوانين پيش مي‌روند. اين سوال شما اشل اطلاعاتي و عملياتي دارد. بنده اطلاعاتي نيستم و اين موضو‌ع‌ها به بنده هم هيچ ربطي ندارد كه علي فاضلي در ذهن خود چه مي‌پروراند. به عبارت ديگر؛ از توطئه راستي‌ها و چپي‌ها هم خبري ندارم و به عقيده بنده سياست‌هاي هيچ يك از دو جناح هم به درد بخور نيست. بنابراين نمي‌توانم در اين باره هم قسم جلاله بخورم و قضاوت‌هاي ناعادلانه كنم؛ چراكه از سياسي‌كاري‌ها ناآگاه هستم.

مجتبي خسروتاج در جلسه‌يي با اعضاي صنفي درباره ادغام اتحاديه‌ها گفت كه برخي افراد براي اجراي اين طرح سنگ‌اندازي مي‌كنند. نظر شما در رابطه با اين صحبت‌ها چيست؟

ايشان ديگر از سمت خود بركنار شدند. در آن زماني هم كه در كرسي سخنگوي وزير بودند نيز هيچ برنامه‌يي درباره اين نوع اقدام‌ها ارائه ندادند. چند سال پيش ما در زمينه اجراي اين مصوبه باخبر شديم و حتي با مسوولان وقت آن زمان نيز درباره اقدام‌هاي كارشناسي شده صحبت كرديم اما افراد جواب سر بالا مي‌دادند و ما هم نمي‌دانستيم كه برنامه‌يي در راستاي اجراي درست اين مصوبه ارائه دهيم يا خير؟ ماجراي باب شدن اجراي طرح ادغام هم در سال جاري از زماني باب شد كه آقاي ابراهيم درستي و آقاي علي فاضلي در زمينه تداخل‌هاي صنفي با يكديگر دعوايشان شد و حالا زور آقاي فاضلي در زمينه حل و فصل كردن ادغام‌ها چربيده و در نهايت اميدواريم كه به نتيجه مطلوبي هم ختم شود.

منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید