برنامه سازمان‌های جهانی فقط به فضاهای سخت شهری توجه دارد | اتاق خبر
کد خبر: 369365
تاریخ انتشار: 16 شهریور 1395 - 12:26
رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران:
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، یکی از بحران ها در توسعه شهری را برنامه ریزی شهری سازمان های جهانی از زاویه دید یک سویه عنوان کرد و گفت: برنامه‌های سازمان های جهانی در توسعه شهری فقط به فضای سخت و به دور از فضاهای ارتباطی توجه دارد.

اتاق خبر:   در نشست «به سوی دستور جدید شهری، بایسته های نظری و اجرایی» که در بوستان گفتگو برگزار شد، اعلام کرد: سه نظریه حقیقت گرایی، واقع گرایی و واقعیت گرایی پیش روی برنامه ریزان وجود دارد که متاسفانه سازمان های جهانی در برنامه ریزی شهری در حاکمیت هوشمند تنها به برنامه ریزی سخت توجه دارند و نظریه اجتماعی- ارتباطی از سوی سازمان های بین المللی نادیده گرفته می شود .

وی افزود: در شهرهایی که حاکمیت هوشمند بر آن‌ها برقرار است تئوری اندام واره‌ای وجود دارد که شهر را به صورت یک سیستم می‌بیند و برای برون رفت از مشکلات به حوزه بین رشته ای توجه دارد که متاسفانه این موضوع در محور های هبیتات 3 دیده نشده است. 

وی افزود: مجمع جهانی هبیتات 3 در محور های خود بحث تحول آفرینی برای توسعه پایدار را با نگاه سخت یعنی تنها در حوزه های شهر سازی و معماری مورد توجه قرار داده و بی بهره از فضای نرم است.
گیل آبادی در ادامه خاطرنشان کرد: ارزش‌های انسانی فلسفه، اخلاق و حرکت به عمق و ماهیت را مورد توجه قرار می دهند و در واقع شهرهای انسان محور در فضای اخلاق و حکمت دیده می شوند.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اظهار کرد: اگر با نگاهی نقادانه به برنامه ریزی سازمان های جهانی برای توسعه شهری نگاه کنیم میبینیم که در کنار بحث های سخت موضوع انسان به عنوان یک محور باید از زاویه های متعدد بین رشته ای در تغییر جریان شهر ها به صورت اساسی مورد توجه قرار گیرد.

گیل آیادی با اذعان به این که "حقیقت نگاهی" به تنهایی راه برون رفت از مشکلات نیست، تصریح کرد: حقیقت نگاهی نوعی نگاه است که در نگاه تاریخی به شکل گیری شهرها وجود دارد و نمی توان از آن گذشت چراکه مسائلی هم چون حاشیه نشینی فقط مربوط به شهر های ما نیست بلکه همه مگا شهر ها به آن مبتلا هستند و با وجود نگاه مهندسی و شهر سازانه باید تقاطع فکری برای نگاه انسان محور به آن وجود داشته باشد.

وی اعلام کرد: نمی توان مسائل فرهنگی تهران را خارج از اندام واره فرهنگی کشور و یا خارج از فرهنگ جهانی دید و مورد بررسی قرار داد چرا که فرهنگ چار چوب بسته ای نیست، از این رو شهرداری تهران نیز برای بیست و دو منطقه و 374 محله خود ، برنامه ریزی محله ای اندام واره ای دارد که جدا از فرهنگ جهان و کشور نیست.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران از صاحب نظران ، گروه‌های دانشجویی دانشکده ها و اساتید تقاضا کرد تا با نگاه نقادانه محورهای هبیتات 3 را مورد بررسی قرار دهند و نقدهای خود را به برنامه های سازمان های جهانی مطرح کنند تا با ابلاغ انتقادات نیاز به حرکت در زیر ساخت های اساسی ، به ویژه شکل دادن ماهیت ها ونگاه بین رشته ای درفضای توسعه پایدار شهری تقویت شود.

بر اساس گزارش تهران سما، گیل آبادی افزود: در برنامه های سازمان های جهانی باید به راهبردهای توسعه ارتباطات و ارتباطات توسعه فکر کنیم چرا که امروز برای برنامه ریزی باید از فضا به انسان و مواجهه آن با جهان نگاه کنیم که این موضوع نیاز به ارتباطات راهبردی دارد تا نظریه ارتباطی برای توسعه پایدار متناسب با فضای عمومی هر کشور و شهر شکل گیرد.

منبع: ایسنا

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید