سه ایرلاین بزرگ هنوز بدهکارند | اتاق خبر
کد خبر: 373790
تاریخ انتشار: 11 مهر 1395 - 12:15
براساس دستورالعمل تازه شورای عالی هواپیمایی،کاهش یا قطع خدمات رفاهی درانتظار ایرلاین های بدهکار است، با این وجود سه ایرلاین بزرگ کشور هنوز برای بازپرداخت بدهی‌هایشان اقدامی انجام نداده‌اند.

اتاق خبر: اواخر سال گذشته بحث دهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومانی شرکت های هوایی به شرکت فرودگاه‌ها بابت استفاده از خدمات فرودگاهی، داغ شد و با وجود اخطارهای مکرر به ایرلاین ها مبنی بر اعمال محدودیت در دریافت خدمات فرودگاهی، اقدام مثبتی از سوی آنها صورت نگرفت. پس از آن مسئولان شرکت فرودگاه‌ها ازتعیین مهلت زمانی مشخص(اسفندماه) برای پرداخت بدهی‌ها خبر دادند که این اقدام تاحدودی از سنگینی رقم بدهی کاست، اما با وجود این در ابتدای سالجاری، مسئولان شرکت فرودگاه ها دوباره اعلام کردند که ایرلاین های بزرگ همچنان بدهکار هستند و پرونده قضایی آنها همچنان باز است و از آنان خواسته شد که شرکت فرودگاه‌ها را به ادامه راهکار قضایی سوق ندهند.  

دراین میان و با گذشت شش ماه از ضرب الاجل شرکت فرودگاه‌ها برای تسویه حساب ایرلاین‌ها، معصومه ابراهیمی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و درباره رقم دقیق بدهی و همچنین اقدامات صورت گرفته در این زمینه سوالاتی را مطرح کرد. دراین گفت و گو ابراهیمی از تصویب دستورالعمل اجرایی برای تشدید پیگیری ها خبر داد و اعلام کرد که ایجاد محدودیت در ارائه خدمات فرودگاهی تا اعمال تعلیق یا لغو مجوز فعالیت در انتظار شرکت های هوایی بدهکاراست.

پرونده بدهی ایرلاین ها به شرکت فرودگاه ها به کجا رسید؟  

درحال حاضر بیشترین مبلغ بدهی ایرلاین ها به شرکت فرودگاه ها مربوط به سه ایرلاین بزرگ کشوراست که این بدهی هنوز تسویه نشده است، رقم بدهی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بود که بخشی ازآن در سه ماه آخرسال ۹۴ و شش ماهه اول سال ۹۵ درقالب تودیع چک و یا به صورت نقدی پرداخت شد اما همچنان بخش عمده ای از مطالبات تسویه نشده، البته توافقات و تفاهم هایی درباره نحوه پرداخت بدهی ها انجام شده است و انتظار داریم که هرچه زودتر شاهد واریز وجوه و تسویه حساب با ایرلاین های بدهکارباشیم. باتوجه به اینکه ایرلاین ها به عنوان یک شرکت بازرگانی فعالیت می کنند و از شرکت فرودگاه ها خدمات می گیرند موظفند به میزان خدمات دریافت شده، مبلغی را به شرکت فرودگاه ها پرداخت کنند زیرا این ایرلاین ها از مسافران برای ارائه خدمات هزینه دریافت می‌کنند. ضمن اینکه رقابتی بین ایرلاین ها ایجاد شده و تعرفه های تکلیفی در قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شده و بازار حمل و نقل هوایی کاملا آزادسازی شده است. بنابراین انتظار می رفت که ایرلاین ها به صورت بازرگانی به فعالیت خود ادامه دهند و به همان میزان که نرخ خدمات حمل و نقل هوایی برای آنها آزاد شده است به همان میزان تکالیف خود را در پرداخت وجوه انجام دهند اما ایرلاین ها دراین زمینه موفق عمل نکرده اند.

شرکت فرودگاه ها می تواند تدابیر لازم را برای کاهش خدمات رفاهی برای ایرلاین ها اتخاذ کند یا قراردادهای قبلی را تمدید نکند و از انعقاد قرارداد با شرکت بدهکار خودداری کند 

این ۷۰۰ میلیارد نیمی از بدهی بوده است؟

بسیار کمتر از۵۰ درصد پرداخت کرده‌اند.   البته غیر ازسه ایرلاین بزرگ کشور، سایر ایرلاین ها تسویه و یا توافق کرده اند اما تکلیف این سه ایرلاین هنوز مشخص نشده است، دراین میان یکی از ایرلاین ها تعاملات بهتری را با شرکت فرودگاه ها داشته و جلساتی را برگزار کرده و پرداخت‌هایی راانجام داده است اما دوایرلاین دیگر باوجود مساعدت های شرکت فرودگاه ها، متاسفانه به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند.

درصورت عدم همکاری ایرلاین ها آیا برنامه ای برای اعمال محدودیت بر ارائه خدمات ایرلاین ها دارید؟ آیا اقدام یا تصمیم تازه ای دراین زمینه انجام شده است؟

در حال حاضر یک دستورالعمل اجرایی برای نحوه وصول درآمدهای شرکت فرودگاه ها از ایرلاین ها تنظیم شده و با سازمان هواپیمایی کشوری هم هماهنگی های لازم انجام شده است، این دستورالعمل با همکاری و حمایت اعضای شورای عالی هواپیمایی در جلسه ۲۳ مرداد۹۵ این شورا به تصویب رسید و براساس آن ایرلاین ها مکلف شدند که اقدامات لازم را برای پرداخت به موقع بدهی های خود به شرکت فرودگاه ها انجام دهند.  درصورت عدم انجام وظایف قانونی از سوی ایرلاین ها، دستورالعمل شورای عالی هواپیمایی تکالیفی را برای سازمان هواپیمایی وهمچنین وظایفی رابرای شرکت فرودگاه ها درنظر گرفته است که از جمله این تکالیف می توان به اعمال تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت هوایی بدهکار یا سایر اقدامات تنبیهی اشاره کرد. براساس این دستورالعمل، شرکت فرودگاه ها می تواند تدابیر لازم را برای کاهش خدمات رفاهی برای ایرلاین ها اتخاذ کند یا قراردادهای قبلی را تمدید نکند و از انعقاد قرارداد با شرکت بدهکار خودداری کند ضمن اینکه اقدامات اداری و قضایی هم برای وصول مطالبات قابل اجراست. دراین میان اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی هم صورت می گیرد تا مردم با ایرلاین هایی که به صورت بازرگانی اداره نمی شوند آشنایی پیدا کنند و بدانند که از چه ایرلانی باید خدمات دریافت کنند.

مثل پارسال به دنبال تعیین مهلت زمانی مشخصی برای ایرلاین ها هستید؟

مهلت زمانی برای ایرلاین ها در این دستورالعمل مشخص است و پیش بینی شده که شرکت های هوایی، وجوه مربوط به خدمات دریافت شده را در یک مقطع زمانی مشخص به شرکت فرودگاه ها پرداخت کنند و درصورتی که این شرکت ها نسبت به صورت حساب ارائه شده اعتراضی داشته باشند باید ظرف یک هفته اعتراض رسمی خود را به صورت مستند به شرکت فرودگاه ها یا فرودگاه مربوطه ارائه کنند و براساس این دستورالعمل، درمدت زمان سی روز به این اعتراضات رسیدگی می شود.

 مهلت زمانی برای هر ایرلاین متفاوت است؟

خیر،  برای همه ایرلاین ها یکسان است.

بازه زمانی مشخصی برای بازشدن پرونده قضایی برای ایرلاین ها درنظر گرفته شده است؟

شرکت هواپیمایی باید پس از اخطار کتبی در دو مرحله (فاصله ده روزبین هر اخطار)، بدهی اش را پرداخت کند که تعیین مهلت برای تسویه بدهی مربوط به بخشی از آن است و بخش دیگر مربوط به قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون وصول درآمدهای دولت است که قانونگذار تعیین تکلیف کرده است و شرکت فرودگاه نمی تواند دراین زمینه ورود کند زیرا تعیین بازه زمانی مربوط به مواقعی است که قانون سکوت می‌کند و زمانی را مشخص نمی کند. تعیین بازه زمانی ازسوی شرکت فرودگاه هاعمدتا به ماده ۶۳ قانون وصول برمی گردد اما درمورد اصلاح ماده ۸۷ چون خود قانونوگذار مهلت زمانی را مشخص کرده هیچ سازمانی حق ورود به این موضوع را ندارد زیرا این یک قانون است.

بیشترین و کمترین بدهی مربوط به کدام ایرلاین است؟

سه ایرلاین بزرگ بیشترین میزان بدهی را دارند و ایرلاین هایی مانند کاسپین، پویاایر و... تقریبا تسویه حساب کرده اند.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید