افزایش ۱۱ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه | اتاق خبر
کد خبر: 380377
تاریخ انتشار: 22 آبان 1395 - 12:14
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از 11 میلیارد ریال افزایش یافت.

اتاق خبر: بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در مهر ماه امسال با رشدی11 میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 10 هزار 744 میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 20 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 4872 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله آرمان آتی کوثر با 1381 میلیارد ریال، توسعه یکم با 1300 میلیارد ریال، صندوق پایدار سپهر 1050 میلیارد ریال، سپهر اندیشه نوین با 364 میلیارد ریال، سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم با 315 میلیارد ریال و سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب با 237 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در پایان مهر  ماه 1395
نماد نام صندوق ارزش صندوق
ذژاعتماد صندوق سرمایه گذاری ETFاعتمادآفرین پارسیان 4,872,773,555,700
ذژآکورد صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر-قابل معامله 1,381,713,461,688
سپاس صندوق ETFپاداش سهامداری توسعه یکم -سهام 1,300,000,000,000
پارند صندوق س .پارندپایدارسپهر-)ETF(بادرآمدثابت 1,050,843,870,720
صنوین صندوق سرمایه گذاری سپهراندیشه نوین -مختلطـ 364,406,216,541
ذژنسیم صندوق سرمایه گذاری زمین وساختمان نسیم 315,358,400,000
ذژصغرب صندوق سرمایه گذاری زمین وساختمان مسکن شمال غرب 237,771,731,200
ذژآسام صندوق سرمایه گذاری آسام -مختلطـ 154,360,995,090
کاردان صندوق ETFتجارت شاخصی کاردان -سهام 140,700,851,500
ذژاطلس صندوق سرمایه گذاری اطلس -سهام 139,024,201,960
ذژآساس صندوق سرمایه گذاری آساس -سهام 131,742,921,200
فیروزه صندوق ETFشاخص 30شرکت بزرگ فیروزه -سهام 113,097,580,980
نارون صندوق سرمایه گذاری زمین وساختمان مسکن نارون 105,714,000,000
ذژصایند صندوق ETFگنجینه آینده روشن 73,623,896,500
ذژآگاس صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (قابل معامله ) 72,610,000,000
ذژآتیمس صندوق سرمایه گذاری ETFآرمان آتیه درخشان مس 68,208,076,533
ذژثروتم صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان -مختلطـ 67,635,000,000
ذژالماس صندوق سرمایه گذاری الماس -سهام 67,445,003,200
ذژسخنم صندوق سرمایه گذاری سپهرخبرگان نفت -مختلطـ 62,138,231,040
ذژکاریس صندوق سرمایه گذاری کاریس -سهام 55,235,937,700

 ایلنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید