جزئیات دخل و خرج دولت | اتاق خبر
کد خبر: 386705
تاریخ انتشار: 24 دی 1395 - 17:16
عدم تحقق منابع و به تبع آن مصارف در عملکرد هشت ماهه دخل و خرج دولت در سال جاری مشهود است. جایی که از منابع اصلی تا ۵۵ هزار میلیارد تومان محقق نشده و نتوانسته تا حدود همین رقم را بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی اختصاص دهد.

عدم تحقق منابع و به تبع آن مصارف در عملکرد هشت ماهه دخل و خرج دولت در سال جاری مشهود است. جایی که از منابع اصلی تا ۵۵ هزار میلیارد تومان محقق نشده و نتوانسته تا حدود همین رقم را بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی اختصاص دهد. دولت نتوانسه تا حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان از بودجه بخش های مختلف را پرداخت کند.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بودجه دولت در سال جاری تا حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و به عبارتی منابع اصلی برای درآمد و هزینه آن را به همراه دارد. حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان از این منابع از طریق درآمدها (۱۰۳ هزار میلیارد مالیات و۵۴ هزار میلیارد سایر درآمدها)، ۷۹ هزار میلیارد از واگذاری دارایی سرمایه ای(نفت و فرآورده ها) و تا ۵۸ هزار میلیارد هم از محل واگذاری دارایی های مالی(انتشار اوراق و واگذاری شرکتهای دولتی) پیش بینی شده است. در مقابل باید این منابع در ۲۱۳ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری، ۵۸ هزار میلیارد عمرانی و تا ۲۳ هزار میلیارد تملک دارایی مالی هزینه شود.

این در حالی است که بر اساس مصوب عملکرد هشت دوازدهم، باید ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدها، ۵۳ هزار میلیارد تومان از دارایی های سرمایه ای و تا ۳۹ هازر میلیارد از واگذاری دارایی مالی کسب درآمد شود که مجموعه ای تا ۱۹۸ هزار میلیارد تومان را برای دولت در بر می گیرد.

اما آنچه خزانه از روند تحقق  درآمد و هزینه مالی دولت در این مدت منتشر کرده است نشان می دهد که حدود ۷۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد از درآمدها (۵۸ هزار میلیارد مالبات و ۲۰ هزار میلیارد سایر درآمدها) محقق شده و منابع ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای ۳۷ هزار میلیارد و حدود ۲۸ هزار میلیارد از واگذاری دارایی مالی بخش دیگر درآمد بودجه را تشکیل داده اند. در مجموع منابع عمومی را تا ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تا پایان آبان ماه رسانده که در مقایسه با ۱۹۸ هزار میلیارد تومانی که برای تحقق در این دوره پیش بینی شده بود تا ۵۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد وجود دارد.

از سوی دیگر برای هزینه و مصارف دولت در هشت ماهه اول سال جاری پیش بینی بر این بود که از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد ۱۴۴ هزار میلیارد، بودجه های عمرانی(تملک دارایی سرمایه ای) تا بیش از ۳۸ هزار میلیارد و پرداخت سود ناشی از انتشار اوراق(تملک دارایی مالی) تا ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خرج می شد و اختصاص می یافت.

این رقم در کل حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مصارف مصوب  بوده و با درآمد پیش ببینی شده تراز می شود. اما بررسی آماری عملکرد این بودجه نشان از آن دارد که از این هزینه هم تا ۵۶ هزار میلیارد تومان محقق نشده و به عبارتی دولت نتوانسته تا ۵۶ هزار میلیارد تومان از بودجه بخش های مختلف را پرداخت کند که از مهمترین آنها بودجه عمرانی است.

این در حالی است که برای هزینه های جاری تا ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۵ هزار میلیارد و تملک دارایی مالی تا ۴۲۰۰ میلیارد تومان و در کل تا بیش از  ۱۴۱ هزار میلیارد تومان پرداختی انجام شده است که بر عدم پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان از بودجه های پیش بینی شده در هشت ماهه اول سال تاکید دارد.

در مجموع  با توجه به بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و تا رقمی بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان هزینه های که انجام شده است، ظاهرا دولت دراین مدت با کسری بودجه همراه نبوده و عدم تحقق درآمدها را با عدم پرداخت پوشانده است.

انتهای پیام/

کد: 94108

نظرات
ADS
ADS
پربازدید