مصوبه قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی و چای ابلاغ شد | اتاق خبر
کد خبر: 411884
تاریخ انتشار: 22 خرداد 1397 - 21:32
از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه؛
مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح مصوبه موضوع قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و پیله‌ تر ابریشم، برای سال ۱۳۹۷ و محصولات باغی برای سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مصوبه شورای اقتصاد در خصوص «اصلاح مصوبه موضوع قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و پیله‌ تر ابریشم» برای سال ۱۳۹۷ و محصولات باغی برای سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ شورای اقتصاد تصویب و با شماره ۱۲۸۸۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ابلاغ گردید. در این ابلاغیه آمده است:

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۳.۷ درخواست های شماره ۰۲۰.۱۷۸۸۳ مورخ ۱۳۹۶.۷.۱۹ و ۰۲۰.۲۰۱۳ مورخ ۱۳۹۷.۲.۸ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۴۵۵۲۳ مورخ ۱۳۹۷.۲.۵ شورای اقتصاد موضوع قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و پیله تر ابریشم برای سال ۱۳۹۷ و محصولات باغی برای سال۱۳۹۶، را به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.

۱-در توضیحات ردیف ۶ جدول شماره (۱) مصوبه مذکور درصد عیار برای چغندرقند پائیزه از ۱۶ درصد به ۱۵ درصد تغییر می‌یابد. نحوه محاسبه قیمت خرید چغندرقند پاییزه برای عیارهای مختلف، بر اساس فرمول مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران تعیین می‌شود.

۲-متن ذیل در انتهای جدول شماره یک مصوبه فوق الذکر اضافه می گردد. در قبال تحویل هر تن چغندرقند ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک (به نرم هر کیلوگرم ۱۲۰۰ ریال برای چغندرقند بهاره و ۱۰۰۰ ریال برای چغندرقند پائیزه) و ۲ کیلوگرم قند یا شکر (به نرخ هر کیلوگرم ۷۵۰۰ ریال برای چغندرقند بهاره و ۶۵۰۰ ریال برای چغندرقند پاییزه) به عنوان جایزه تحویل می‌شود. به ازای هر کیلوگرم چغندرقند مبلغ ۴۱۰ ریال هزینه حمل در سقف قیمت ابلاغی منظور شده است.

اصلاحات فوق از طریق بهبود بهره وری کارخانجات، نباید سبب افزایش قیمت مصرف کنندگان و ایجاد بار مالی برای دولت گردد.

-سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.

محمدباقر نوبخت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید