به دلیل افزایش ارزش معاملات؛شرکت بورس اوراق بهادار تهران تعدیل مثبت داد | اتاق خبر
کد خبر: 44558
تاریخ انتشار: 27 شهریور 1392 - 13:01
 
اطلاعات دریافتی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد که این شرکت پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 را مبلغ 518 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.
ایسنا-شرکت بورس اوراق بهادار تهران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 را افزایش داد و در جدیدترین اطلاعیه پیش بینی سود خود را 518 ریال اعلام کرد. در حالی شرکت بورس تهران بر اساس عملکرد پنج ماهه توانسته است 279 ریال از پیش بینی سود خود را محقق کند که این شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 29 اسفند 92 (حسابرسی نشده) را نسبت به اطلاعیه قبلی، به دلیل افزایش ارزش معاملات در بازار و همچنین بررسی درآمد دوره پنج ماهه منتهی به 31 مرداد 92، درآمد ارائه خدمات بر اساس عملکرد واقعی پنچ ماهه و برنامه‌های مورد نظر شرکت در خصوص زمان باقیمانده تا پایان سال اعلام کرد. بورس تهران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به سال مالی 92 را با سرمایه 300.000 میلیون ریالی در اسفند 91 و اردیبهشت 92 مبلغ 507 ریال اعلام کرده بود که طبق اطلاعات جدید پیش بینی سود خود را افزایش داد و پیش بینی سود خود را با سرمایه 450 میلیارد ریالی مبلغ 518 ریال اعلام کرد. پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 نسبت به عملکرد واقعی سال مالی قبل به‌ ترتیب فروش 55 درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته 30 درصد افزایش، سود عملیاتی 88 درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات 43 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین خالص درآمد(هزینه)های متفرقه به مبلغ 38 هزار و 219 میلیون ریال(16 درصد سود خالص به ازاء هر سهم 127 ریال)عمدتا شامل 33.000میلیون ریال درآمد سود سپرده بانکی است. بورس تهران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به سال مالی 91 را در اسفند 90 مبلغ 490 ریال، و به صورت حسابرسی شده مبلغ 491 ریال، در مرداد 91 (پیش بینی بر مبنای سه ماهه واقعی) مبلغ 476 ریال و طبق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 545 ریال محقق کرد. اطلاعات دریافتی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد که این شرکت پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 را مبلغ 518 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد. ایسنا-شرکت بورس اوراق بهادار تهران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 را افزایش داد و در جدیدترین اطلاعیه پیش بینی سود خود را 518 ریال اعلام کرد. در حالی شرکت بورس تهران بر اساس عملکرد پنج ماهه توانسته است 279 ریال از پیش بینی سود خود را محقق کند که این شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 29 اسفند 92 (حسابرسی نشده) را نسبت به اطلاعیه قبلی، به دلیل افزایش ارزش معاملات در بازار و همچنین بررسی درآمد دوره پنج ماهه منتهی به 31 مرداد 92، درآمد ارائه خدمات بر اساس عملکرد واقعی پنچ ماهه و برنامه‌های مورد نظر شرکت در خصوص زمان باقیمانده تا پایان سال اعلام کرد. بورس تهران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به سال مالی 92 را با سرمایه 300.000 میلیون ریالی در اسفند 91 و اردیبهشت 92 مبلغ 507 ریال اعلام کرده بود که طبق اطلاعات جدید پیش بینی سود خود را افزایش داد و پیش بینی سود خود را با سرمایه 450 میلیارد ریالی مبلغ 518 ریال اعلام کرد. پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 نسبت به عملکرد واقعی سال مالی قبل به‌ ترتیب فروش 55 درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته 30 درصد افزایش، سود عملیاتی 88 درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات 43 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین خالص درآمد(هزینه)های متفرقه به مبلغ 38 هزار و 219 میلیون ریال(16 درصد سود خالص به ازاء هر سهم 127 ریال)عمدتا شامل 33.000میلیون ریال درآمد سود سپرده بانکی است. بورس تهران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به سال مالی 91 را در اسفند 90 مبلغ 490 ریال، و به صورت حسابرسی شده مبلغ 491 ریال، در مرداد 91 (پیش بینی بر مبنای سه ماهه واقعی) مبلغ 476 ریال و طبق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 545 ریال محقق کرد.

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید