درآمد سالانه 4 تا 44 میلیونی 10 دهک درآمدی | اتاق خبر
کد خبر: 54281
تاریخ انتشار: 28 بهمن 1392 - 10:23
 
متوسط درآمد سالانه بین سه دهک اول شهری در حالی کمتر از 10 میلیون تومان  است که فاصله درآمد بین دو دهک آخر به بیش از 20 میلیون تومان یعنی به  اندازه درآمد دهک هشتم می رسد.
به گزارش (ایسنا)، بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر اساس انواع درآمد در هر یک از دهک‌های درآمدی بیانگر تفاوت حدود 40 میلیون تومانی بین درآمد سالانه 10 دهک درآمدی در سال گذشته است به طوری که متوسط درآمد از حدود چهار میلیون تومان در دهک اول با طی روند صعودی به حدود 44 میلیون تومان در دهک دهم افزایش می یابد. این در حالی است که در مجموع متوسط درآمد سالانه در بین کل دهک‌ها به بیش از 16 میلیون و 724 هزار تومان می رسد.

یارانه یکسان دهک 4 میلیونی و 44 میلیونی

در عین حال با وجود اینکه به طور یقین میزان درآمد در دهک های درآمدی به خصوص در دهک‌های بالا می‌تواند چند ده برابر رقم 40 میلیونی مرکز آمار باشد اما با استناد به همین آمار نیز قابل توجه است که این تفاوت درآمدی بین دهک ها در حالی رقم می خورد که بیش از سه سال است که ثروتمند ترین و فقیرترین دهک درآمدی کشور به میزان یکسان 45 هزار و 500 تومان یارانه و کمک دولتی دریافت می کنند.

درآمد سالانه کمتر از 10 میلیونی سه دهک اول

اما بنابر دهک بندی های مرکز آمار در آمار هزینه-درآمد خانوارهای شهری در سال 91 دهک اول شهری با متوسط تعداد 1.19 نفر افراد صاحب درآمد در خانوار با حدود چهار میلیون و 500 هزار تومان کمترین درآمد را در بین سایر دهک‌ها در طول سال بدست می آورند. در دهک دوم تعداد افراد دارای درآمد با رشد نسبت به دهک اول به 1.25 افزایش می یابد همچنین متوسط درآمد نیز حدود سه میلیونی بیشتر بوده و به هفت میلیون و 783 هزار تومان می رسد. بنابراین گزارش فاصله درآمدی بین دهک دوم و سوم نسبت به فاصله اول و دوم حدود یک میلیون کمتر است به گونه‌ای که از هفت میلیون و 783 هزار تومان درآمد دهک دوم به 9 میلیون و 757 هزار تومان با 1.26 فرد درآمدزا در دهک سوم افزایش می یابد. درآمد شهری از 10 میلیون گذشت متوسط درآمد سالانه دهک چهارم از مرز 10 میلیون تومان عبور می کند تا با حضور 1.33 نفر درآمد زا در خانوارهای این گروه سالانه 11 میلیون و 401 هزار تومان درآمد کسب شود.بر این اساس فاصله درآمدی بین دهک سوم و چهارم حدود دو میلیون تومان خواهد بود. اما با وجود کاهش متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارهای دهک پنجم نسبت به چهارم به 1.31 نفر، درآمد سالانه بین این دو بخش با رشد 2.5 میلیون تومانی از تغییر درآمد دهک سوم و چهارم بیشتر خواهد بود.

بهبود وضع مالی از نیمه به بعد

با عبور از نیمه دهک‌های درآمدی شهری تفاوت مالی بین گروه ها نیز بیشتر می شود به گونه‌ای که فاصله درآمد بین دهک پنجم و ششم بیش از سه میلیون و 500 هزار تومان بوده و به 14 میلیون و 900 هزار تومان می رسد. در عین حال تفاوت بین دهک ها صعودی ادامه یافته و با رشد سه میلیون و 800 هزار تومانی به 17 میلیون و 100 هزار تومان در دهک هفتم درآمدی شهری با متوسط 1.42 نفر فرد صاحب درآمد افزایش می یابد.

دهک‌ها 20 میلیونی شدند

درآمد متوسط سالانه در دهک هشتم 20 میلیونی می شود تا جایی که با افزایش افراد درآمدزا به 1.65 نفر در این دهک تفاوت متوسط درآمد نیز همچنان در رنج سه میلیون تومانی باقی می ماند. اما متوسط درآمد سالانه دهک درآمدی شهری در حالی در گروه نهم به بیش از 25 میلیون تومان افزایش می یابد که تفاوت درآمدی پنج میلیون تومانی بین دو دهک هشتم و نهم محسوس بوده و برای اولین بار در بین دهک ها در فاصله بین این دو بخش اتفاق می افتد. این در حالی است که متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها نیز از 1.65 در دهک هشتم به 1.78 در دهک نهم افزایش یافته است. **تفاوت درآمد دو دهک نهم و دهم به اندازه درآمد دهک هشتم همچنین بنابر اعداد و ارقام مرکز آمار ایران در آمد سالانه در دهک دهم شهری به یکباره با رشد 20 میلیون تومانی از 25 میلیون دهک نهم به بالغ بر 43 میلیون و 580 میلیون تومان در دهک دهم می رسد تا دهک آخر درآمدی شهری ثروتمند ترین گروه باشد. در عین حال متوسط تعداد افراد صاحب درآمد نیز که در بین 9 دهک ابتدایی بین یک تا 1.78 متغیر بود در دهک دهم از دو نفر بیش تر شده و به 2.02 نفر افزایش می یابد. انتهای پیام
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید