اتاق ایران کمیسیون محور شود | اتاق خبر
کد خبر: 59455
تاریخ انتشار: 7 اردیبهشت 1393 - 12:07
اتاق نیوز - نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت : همواره بعد از تغییر انتظار تحول هست انتظار می رود بعد از انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران و انتصاب آقای شافعی به عنوان ریاست اتاق جایگاه اتاق ایران نه تنها تزلزل نیابد بلکه نسبت به گذشته ارتقاء یابد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی درگفت و گو با خبرنگار اتاق نیوزگفت : پیش تر حضور آقای نهاوندیان به اتاق ایران وزن داده بود و تعاملات و ارتباطات بسیار خوبی برقرار شده بود و در واقع جایگاه اتاق به طور عالی حفظ شده بود وی در ادامه تصریح داشت : اولین انتظار ما بعد از انتخاب آقای شافعی این است که جایگاه اتاق ایران نه تنها تزلزل نیابد بلکه نسبت به گذشته ارتقاء یابد. نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه فردی که انتخاب شده باید تمام کارهای موثر و مطلوب گذشته راادامه دهد گفت :به طور قطع یکسری از برنامه ها و اقداماتی در گذشته صورت می گرفت که این موضوع با تدبیر رئیس جدید در ادامه راستای برنامه های گذشته می بایست حذف شود. روغنی گلپایگانی در ادامه یاد آور شد : مشارکت در بین اتاق ها و استفاده اتاق ایران از سایر اتاق ها از جمله برنامه های باید باشد که بر روی آن هدف گذاری شود .چراکه باید از مشارکت اتاقها بیشتر استفاده شود و هیئت ها را در کارها مشارکت دهند وی افزود : پرهیز از باندبازی از دیگر خواسته هاست که بهتر است به آن جامه عمل پوشاند . از دیگر پیشنهادات روغنی گلپایگانی در راستای ارتقای سطح کیفی و فعالیت اتاق ایران کمیسیون محوری است که در ادامه گفت : این موضوع حائز اهمیت است و می بایست به آن اصالت بیشتری داد تا اعضای آنها نقش آفرین باشند . وی در پاسخ این سوال که درخواست شما به عنوان عضوی ازاعضای اتاق ایران از وزیر محترم چیست؟گفت : مطمئناکسی سکان صنعت را در دست گرفته که به دردآشناست و به عبارتی پدر صنعت ایران است. گلپایگانی ادامه داد : در حال حاضر از آقای نعمت زاده توقع تحول اساسی نداریم و این امر بدیهی است و به دور از انصاف است که ما با توجه به مدت زمان کمی که از دولت گذشته توقع داشته باشیم تمام کارها به صورت اساسی درست شود. ایشان به دلیل اشرافی که به صنعت دارند حتما برنامه های خوبی دارند تا نظارت و وضعیت را بهتر کنند. وی تصریح کرد : بحث کنترل بازار در بحث قیمت گذاری بیشترین انتظار ما از وزیر می باشد چرا که در حال حاضر که کاری برای صنعت انجام نشده توقعی هم نباید از این بخش داشت.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید