قراردادهای سلف استاندارد، اوراقی برای تامین مالی بخش صنعت | اتاق خبر
کد خبر: 67438
تاریخ انتشار: 21 تیر 1393 - 14:53
 
در پی عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد سنگ آهن که در قالب دستورالعمل سلف استاندارد مصوب 24 فروردین 1392 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می شود، این امکان فراهم خواهد شد تا در قالب معاملات سلف؛ اوراقی برای تامین مالی بخش صنعت کشور مهیا شود.
ایسنا- دکتر حسین پناهیان - مدیرعامل شرکت بورس کالا با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در حال حاضر شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد به منظور تامین مالی از طریق بورس کالای ایران، سنگ آهن دانه بندی شده خود را در قالب اوراق سلف سنگ آهن بفروشد و بهره گیری از این ابزار بدین صورت است که این شرکت محصول خود را در قالب قرارداد سلف می فروشد و علی رغم عدم تحویل کالا در حال حاضر، وجوه ناشی از فروش را از خریدار دریافت می کند. وی سپس افزود: خریداران این اوراق در بازار اولیه، این امکان را خواهند داشت که در بازار ثانویه اقدام به فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران دیگر و یا بازارگردان این اوراق کنند. این اوراق جزو اوراق بدون کوپن (zero coupon ) قابل تقسیم بندی است و منتشر کننده آن تا سررسید، هیچ گونه سودی پرداخت نمی‌کند. مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط بورس کالا به منظور استفاده و به کارگیری این ابزار گفت: بورس کالا به نوعی یک بازار ثانویه برای این اوراق فراهم می کند. پیرو همین مساله تلاش شده تا قرارداد اوراق سلف سنگ آهن کاملا استاندارد باشد تا قابلیت معاملات ثانویه را داشته باشد. ضمن آنکه این اوراق در کمیته فقهی سازمان به شکل مفصل مورد بررسی قرار گرفته و به لحاظ شرعی مورد تایید است. پناهیان در خصوص مزایای این اوراق گفت: از آنجایی که این ابزار به تایید شورای عالی بورس رسیده و در جرگه اوراق بهادار مورد اشاره در بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار قرار دارد و معاف از مالیات است. ضمن آنکه در این نوع قرارداد از اختیار خرید تبعی و اختیار فروش تبعی استفاده خواهد شد. در اختیار خرید تبعی، در سررسید، عرضه کننده ‌اختیار خرید مقدار مشخصی از دارایی پایه را بر اساس 30 درصد در سررسید مازاد بر قیمت عرضه اولیه(قیمت اعمال) را در تاریخ سررسید خواهد داشت و در اختیار فروش تبعی، در سررسید، خریدار ‌اختیار فروش مقدار مشخصی از دارایی پایه را بر اساس 25.5 درصد در سررسید مازاد بر قیمت عرضه اولیه(قیمت اعمال) را در تاریخ سررسید خواهد داشت. وی در ادامه گفت: در صورتی که قیمت قرارداد سنگ آهن دانه بندی شده بر اساس قیمت‌های مندرج در سامانه معاملات شرکت بورس کالای ایران در سررسید کمتر از ( 1.255× قیمت پایه در عرضه اولیه) باشد سرمایه‌گذاران می‌توانند از اختیار فروش استفاده کرده و نسبت به فروش قرارداد به قیمت ( 1.255× قیمت پایه در عرضه اولیه) به شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر اقدام کنند. بدین ترتیب بازدهی اوراق سلف ریالی طی یک سال حداقل25.5 درصد خواهد بود. پناهیان در پایان گفت: در صورتی که قیمت قرارداد سنگ آهن دانه بندی شده بر اساس قیمت های مندرج در سامانه معاملات شرکت بورس کالای ایران در سررسید بیشتر از (1.3× قیمت پایه در عرضه اولیه ) باشد شرکت معدنی و صنعتی گل-گهر می‌تواند از اختیار خرید استفاده کرده و نسبت به خرید قرارداد سنگ آهن به قیمت (1.3× قیمت پایه در عرضه اولیه ) از دارندگان اوراق اقدام کند. در این حالت قیمت تسویه 130درصد قیمت عرضه اولیه خواهد بود و بدین ترتیب بازدهی اوراق سلف طی یک سال حداکثر 30 درصد است.      
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید