وزارت صنعت مامور پیگیری توافقات اقتصادی وبازرگانی بین ایران وامارات | اتاق خبر
کد خبر: 69292
تاریخ انتشار: 2 مرداد 1393 - 11:34
   
با تصویب هیئت وزیران، وزارت صنعت معدن وتجارت مامور پیگیری توافقات اقتصادی وبازرگانی بین ایران وامارات متحده شد.
خبرگزاری فارس - هیئت وزیران در جلسه 22/4/1393 به پیشنهاد وزارت صنعت معدن وتجارت و در اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافقهای بین المللی – مصوب 1371- موافقت کرد وزارت صنعت معدن وتجارت با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه در خصوص انجام مذاکره ،پیش امضا وامضای موقت توافقنامه های همکاری اقتصادی بازرگانی بین دولت ایران و دولت امارات متحده عربی در چارجوب متون نمونه بازرگانی ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام ومراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند. این مصوبه در تاریخ 29/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید