برنامه خروج از رکود بر رفع تنگناهای مالی استوار است | اتاق خبر
کد خبر: 78846
تاریخ انتشار: 26 شهریور 1393 - 13:51
ایرنا - استادیار علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره برنامه دولت برای خروج از رکود گفت: این برنامه بر رفع تنگناهای مالی و ایجاد تحرک در بخش های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات ، بنا شده است. به گزارش ایرنا، علی دینی روز چهارشنبه در میزگرد دلایل و راهکارهای خروج از رکود در ایران تصریح کرد: لازم است زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی شامل تحرک بخش های پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی، برقرار شود. این کارشناس اقتصادی ،تصریح کرد: دولت با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال های 1391 و 1392، اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد. وی افزود: دولت برای کاهش تورم ، از کنترل دستوری قیمت ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده اند، پرهیز و سعی کرد با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی، تورم را کاهش دهد. دینی اضافه کرد: دولت یازدهم موفق شد با مدیریت ، انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی ها را محقق کند. این استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درخصوص جهت گیری دولت برای برون رفت از رکود در سال 1393، اظهار داشت: تحریم، تقاضای موثر، تنگناهای مالی، کاهش سرمایه گذاری ،وجود عدم قطعیت های اقتصادی و سیاسی از جمله موانع برون رفت از رکود به شمار می آیند. وی اضافه کرد: اثرعوامل تحریم و کاهش سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی موثرند و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. به اعتقاد دینی، برای تبیین برنامه خروج از رکود ، می توان بر تغییرات دو عامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست گذاری کنترل داشت. وی گفت : برنامه خروج از رکود در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثرو با فرض ادامه تحریم ها استوار خواهد بود. دینی اظهار داشت :با توجه به محدودیت شدید در تامین منابع، اهمیت ارتقای بهره وری مضاعف است، بنابراین بخشی از سیاست های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره وری منابع موجود باشد. وی در پایان گفت : عوامل مؤثر برافزایش بهره وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش های اقتصادی می تواند تحقق یابد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید