انشعاب در مجمع فعالان محال است | اتاق خبر
کد خبر: 81006
تاریخ انتشار: 8 مهر 1393 - 12:46
فراز جبلي - روزنامه تعادل- محمدرضا بهرامن از فعالان معدني است و مدت زيادي نايب‌رييسي خانه معدن ايران را برعهده داشته است. در انتخابات چند ماه پيش نايب‌رييسي اتاق بازرگاني تهران، بهرامن با اختلاف يك راي توانست محسن بهرامي ارض‌اقدس را شكست دهد. در همان زمان اين موضوع كه وي در انتخابات آينده اتاق بازرگاني از نقش‌آفرينان اصلي مجمع فعالان خواهد بود مطرح شد. در واقع بهرامن را مي‌توان جزو ميانه‌روهاي طيف مجمع فعالان توسعه اقتصادي ايران دانست و همين موضوع اين نكته را مطرح مي‌كند كه شايد قرار است بهرامن نقشي جدي‌تر در انتخابات آتي ايفا كند. در حقيقت مجمع فعالان از مجموع گروهي از قديمي‌هاي بازاري و مهندساني كه بيشتر در حوزه صنعت و معدن فعال هستند تشكيل شده است. شباهت زياد بين دسته دوم و برخي گروه‌هاي ديگر اين احتمال را مطرح مي‌كند كه در انتخابات آتي طيفي ائتلافي ايجاد شود. به‌ويژه آنكه صحبت‌هاي علينقي خاموشي در هتل لاله چندان از سوي اين طيف خريدار نداشته است. همين موضوعات كافي بود تا مصاحبه‌يي با بهرامن داشته باشيم. اين روزها همه شعار تعادل سر دادهاند و بهدنبال اين هستند كه خود را به عنوان فردي ميانهرو در ذهنها مطرح كنند. آيا عضويت در يكي از گروههاي مجمع فعالان توسعه اقتصادي ايران يا گروه خواستاران تحول كه در واقع دو سر طيفهاي اتاق را پوشش ميدهد به اين معني است كه اين افراد ميانهرو نيستند و از تعادل خارج شدهاند؟ مساله اصلي شايسته‌سالاري است. از نظر من تعادل و اعتدال همان شايسته‌سالاري است. تعادل در درونش حفظ جامعه با نگاه شايسته‌سالاري است و ما بايد با همين نگاه به تمام زمينه‌ها ورود پيدا كنيم. غير از اين اگر باشد با نگاه سياسي وارد شده‌ايم. نگاه سياسي مطمئنا به بخش بازرگاني و توليد كشور آسيب مي‌زند. بخش توليد و بازرگاني كه نمي‌تواند وارد جريانات سياسي شود بلكه بايد جريان‌هاي سياسي را به‌دنبال خودش بكشد. بايد شايسته‌سالاري اصل باشد و اين شايسته‌سالاري كمك به دولت‌ها كند. امروز دولت يازدهم بحث اصلي كه دارد اين است كه از تمام پتانسيل و توان در جهت توسعه كشور استفاده كند. مجمع فعالان و اعضاي آن سالهاست كه در اتاق بازرگاني حضور داشتهاند. اين دوره مجمع چه حرف جديدي دارد؟ چه كار نوعي وجود دارد كه در اين سالها مجمع انجام نداده است و اكنون ميخواهد آن را اجرايي كند؟ مجمع فعالان هميشه بحث توسعه مطرح كرده است. توسعه از ديد مجمع فعالان از درون جامعه خودش نيست و توسعه را بدون تعامل با سياست‌گذاران سياسي و تصميم‌سازان كشور نمي‌بيند. اگر ما خود را به شكل يك ياور و يار در سياست‌گذاري توليد و بازرگاني ببينيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه بدون يار بودن با سياست‌گذاران و متوليان اجرايي اصلي كشور نمي‌توانيم به جايي برسيم. با آن نگاه ما نگاه مي‌كنيم و مهم نيست اسم ما چه است. امروز اسمش مجمع فعالان است ولي ايده اصلي همان است كه گفتم. آقاي خاموشي صحبتهايي را در هتل لاله مطرح كردند. آيا اين نظر كل مجمع فعالان است كه كار بايد در انحصار عصا به دستان باشد و اينكه اتاق جمعي از جوانان را در اختيار داشته باشد هيچ افتخاري ندارد؟ اصلا اينگونه نيست. ما به‌دنبال شايسته‌سالاري هستيم و اصلا چنين ديدگاهي نداريم. مهندس خاموشي تجربه‌هاي شخصي خودشان را ارايه مي‌دهند و نظر شخصي وي بوده است. نظر شخصي به هيچ‌وجه نظر جمعي محسوب نمي‌شود. ما در جامعه خود افراد بسيار شايسته با نگاه جوان و سن بالا يا بالعكس يعني نگاه پخته با سن جوان داريم. در چنين شرايطي نمي‌توان گفت كه اتاق بازرگاني جاي جوانان نيست. سن جوان در بحث توليد و تجارت بحث سن جوان تجربي است. يعني تجربه مساله سن را تعيين مي‌كند. با اين حساب وقتي اين تفاوت نظر وجود دارد آيا احتمال انشعاب در مجمع فعالان وجود دارد؟ ممكن است كه تفاوت عقايد باعث شود كه گروه جديدي در مجمع فعالان بهوجود بيايد كه با طيف بازاري تفاوت داشته باشد و در انتخابات با كمي اختلاف تبليغات كنند؟ من اصلا به همچين چيزي اعتقاد ندارم و اصلا نمي‌توانم تصور كنم كه در مجمع فعالان انشعابي اتفاق بيفتد. مجمع فعالان به يك سامانه فكري وصل است و تمام اعضاي آن فقط به يك موضوع فكر مي‌كنند. بحث اصلي اعضاي مجمع فعالان، توسعه است. جامعه فكري مجمع به‌دنبال توسعه هستند و هر كاري در قالب توسعه را مي‌توان انجام داد پس نيازي به انشعاب نيست. وقتي سعي همه در اين است كه جامعه در مسير صحيح توليد و تجارت حركت كند و توسعه در اين راه رخ دهد. در چنين شرايطي انشعاب معني ندارد. سوال را به شكلي ديگر ميپرسم. آيا احتمال ائتلاف برخي اعضاي مجمع فعالان با ساير گروهها وجود دارد؟ مجمع فعالان توسعه هميشه درهايش روي همه باز است تا افراد از هر گروهي به گفتمان بپردازند. دريچه‌يي بسته به اسم مجمع تعريف نشده است. اين موضوع در دوره قبل هم اتفاق افتاد و حتي در روزهاي آخر هم جلسات هم‌انديشي را به اسم اتاق فكر برگزار كرديم. در واقع اين موضوع هم در بحث شايسته‌سالاري است. افتخارات اتاق همين افراد است و رشدي كه در اتاق رخ داده توسط همه گروه‌ها بوده است. كرسي‌هايي كه اتاق در بخش‌هاي سياست‌گذاري دولتي به‌دست آورده است نشانه مديريت صحيح آن است. آیا شما خود را از امروز برای هیأت رئیسه اتاق تهران یا ایران کاندید می بینید؟ تمام تمرکز من اکنون روی وظایف فعلی من است و هیچ برنامه ای در این خصوص ندارم.    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید