متوسط قیمت فروش زمین 10.1درصد کاهش یافت | اتاق خبر
کد خبر: 82417
تاریخ انتشار: 17 مهر 1393 - 11:58
 
تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10000 هزار ریال در منطقه 19 و حداکثر 215556 هزار ریال در منطقه یک بوده است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در شهر تهران 44104هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل 3.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 10.1درصد کاهش داشته است. ایلنا- از اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران برای بهار سال 93 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 8.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.1درصد کاهش داشته است. همچنین در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده حدود 87878 هزار ریال در منطقه سه و کمترین آن حدود14966 هزار ریال در منطقه 20 بوده است. تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10000 هزار ریال در منطقه 19 و حداکثر 215556 هزار ریال در منطقه یک بوده است. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختما ن های مسکونی کلنگی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه هشت با 10.1 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 19 با 1.3درصد دارای کمترین سهم می باشند. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 39206 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل7.2درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.2درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 15.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 52.5 درصد افزایش داشته است. در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود 81733 هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن حدود 19642 هزار ریال در منطقه 18 بوده است. تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6875هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر214681 هزار ریال در منطقه 2 بوده است. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه پنج با 12.2 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 0.8 درصد دارای کمترین سهم می باشند. متوسط مبلغ اجاره ماهانه متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 169774 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل هشت درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.2 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل4.1درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 32.7درصد افزایش داشته است. در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، 277113 ریال در منطقه یک و کمترین آن 88891 ریال در منطقه 19 بوده است. تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 21902 ریال در منطقه 20 و حداکثر 892155 ریال در منطقه یک بوده است. همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه پنج با13.5درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22با1.2درصد دارای کمترین سهم می باشند.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید