نماینده اتاق بازرگانی نباید ساز مخالف بزند | اتاق خبر
کد خبر: 83650
تاریخ انتشار: 27 مهر 1393 - 12:00
فراز جبلی- خانه های صنعت، معدن و تجارت از نظر ساختاری زیرمجموعه اتاق بازرگانی محسوب نمی شوند اما بسیاری از اعضای آن کارت بازرگانی دارند و به همین دلیل می تواند نقش قابل توجهی در این انتخابات ایفا کند. به همین مناسبت پای صحبت عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت ایران نشستیم. البته وی به عنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در اتاق بازرگانی ایران هم حضور دارد و جهت گیری خانه صنعت می تواند توازن به طیف های مختلف را کاملا دستخوش تغییر کند. از دیدگاه شما اتاق بازرگانی جای چه افرادی است؟ اتاق بازرگانی جای افرادی با تجربه  و دلسوز است که وقت کافی برای حضور در اتاق بازرگانی را دارند. اتاق به کسانی نیاز دارد که بتوانند از وقت خود برای اتاق بازرگانی هزینه کنند ولی متأسفانه من شاهد این هستم که بسیاری از نمایندگان برای اتاق وقت کافی نمی گذارند. در کنار مسئله وقت مسئله تجربه و شناخت از صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی و به صورت کلی بخشی که کاندیدا از آن نامزد می شود اهمیت ویژه ای دارد. ارتباط بین المللی یکی از وظایف اتاق بازرگانی است پس فردی که انتخاب می شود باید در این خصوص شناخت داشته باشد. به عبارت ساده من معتقد هستم که نمایندگان اتاق بازرگانی پل میان مردم و دولت هستند. با چنین تعریفی نماینده ای باید انتخاب شود که ساز مخالف نزند. در دوره های اخیر بارها شاهد این موضوع بودیم که برخی نمایندگان به جای آن که منافع ملی را در نظر بگیرند به بهانه های مختلف ساز مخالف می زنند. گروه های مختلفی در این دوره اعلام حضور کرده اند. موضع خانه صنعت ایران چیست؟ خانه صنعت از چه گروهی حمایت خواهد کرد؟ همه این سوال را می پرسند. واقعیت این است که بخش عمده ای از اتاق را بخش تولید شامل صنعت و معدن پوشش داده است به همین دلیل نقش خانه صنعت بسیار خاص شده است. ولی هنوز به صورت صریح نمی توانیم اعلام موضع کنیم. خانه صنعت نیاز به یک اتاق بازرگانی پویا و فعال دارد به همین دلیل مطمئنا در این انتخابات ورود خواهیم کرد. اکثریت هیأت مدیره خانه صنعت ایران، شهرستانی هستند. در این شرایط به موضوع انتخابات اتاق بازرگانی تهران هم ورود می کنید یا در این اتاق بی طرف هستید؟ ما مطمئنا تمام اتاق های بازرگانی را در دستور کار قرار داده ایم و به دنبال این هستیم که افراد شایسته، نیروهای با تجربه و به روز در تمام اتاق ها انتخاب شوند. در واقع افرادی که در اسفند انتخاب می شوند، قرار است شاکله اصلی اتاق بازرگانی ایران را مشخص کنند و در انتخابات تیر ماه حق رای دارند. پس طبیعی است که ما به موضوع انتخابات اتاق بازرگانی تهران هم ورود خواهیم کرد. اکنون بحث خواستاران تحول و مجمع فعالان توسعه در تهران بسیار داغ است. اگر شما قصد ورود به انتخابات اتاق تهران را دارید اول از همه باید مشخص کنید که تکلیف شما با این دو گروه چیست؟ بحث شما صحیح است. این موضوع یکی از مباحث هیأت رئیسه در جلسه آخری که برگزار شد. هنوز جمع بندی خانه صنعت در این مورد کامل نشده است. قرار است به زودی جلسه ای در این خصوص برگزار شود و بعد از آن موضع گیری شفاف در این رابطه می تواند صورت پذیرد. آیا خانه صنعت مجموعه ای مجزا از اتاق بازرگانی است؟ بر اساس تصویب هیأت وزیران و هیأت دولت این دو مجموعه از نظر قانونی مجزا هستند ولی ارتباط خوبی بین این دو تشکل وجود دارد. ولی شنیده می شود که مراودات مالی میان خانه صنعت ایران و اتاق بازرگانی ایران وجود دارد. آیا اتاق بازرگانی ایران مبلغی به خانه صنعت کمک کرده است؟ بله این ارتباط مالی وجود داشته است و اتاق بازرگانی ایران به خانه صنعت ایران کمک مالی کرده است. در واقع این پول در قالب سهمی که اتاق بازرگانی به عنوان سهم تشکل ها باید می دید پرداخت شده است. درباره ارتباط مالی خانه تهران هم هر خانه صنعتی به اتاق بازرگانی همان استان مرتبط است و بحث من فقط درباره خانه صنعت ایران است که مسئولیت آن را بر عهده دارم. به گفته خودتان خانه صنعت یک تشکل زیرمجموعه اتاق بازرگانی نیست. پس چرا کمک مالی از اتاق بازرگانی ایران به خانه صنعت صورت گرفت؟ خانه صنعت و معدن یک تشکل قوی با ساختاری تخصصی است. بسیاری از انجمن های همگن صنعتی زیرمجموعه خانه صنعت هستند. در واقع کمک مالی به خانه صنعت به واسطه همین موضوع بوده است. این کمک مالی در زمانی رخ داد که مدیریت خانه صنعت تازه تغییر کرده بود. البته تأکید می کنم که خود خانه ها هم حق عضویت دریافت می کنند. در این دوره صحبت های زیادی درباره تقویت تشکل ها در اتاق بازرگانی مطرح شد. به نظر شما چقدر این وعده ها محقق شد؟ واقعیت این است که تشکل ها برای این ایجاد شده اند که کار کارشناسی ارائه دهند. ما به عنوان تشکل نق زیاد می زنیم و ایراد می گیریم اما زمانی که قرار می شود پیشنهادی ارائه دهیم حرفی نداریم. این نقطه ضعف ما است که بسته پیشنهادی برای ارائه آماده نکرده ایم. تشکل ها بهترین نهادهایی هستند که می توانند ساختار اقتصادی ایجاد کنند و باید به آنها بها داد تا قوی شوند. ولی مشکل این است که برخی از این تشکل ها فقط اسم هستند و عضوی ندارند. مجامع تشکل ها باید به روز برگزار شود و اطلاعات آنها شفاف باشد. تشکلی که وابسته به یک فرد باشد هیچ وقت پویا نخواهد شد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید