جمشید عدالتیان:انشعابی در تحول رخ نداده است | اتاق خبر
کد خبر: 83733
تاریخ انتشار: 28 مهر 1393 - 10:15
فراز جبلی- چند روزی به انتخابات انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران باقی مانده است و گفته می شود که نتایج این انتخابات سیاست های بخشی از خواستاران تحول را مشخص خواهد کرد. به همین بهانه پای صحبت جمشید عدالتیان نشستیم تا گفت و گویی درباره وضعیت این گروه در انتخابات داشته باشیم. خواستار تحول از دیدگاه شما چه کسی است؟ چه کسانی اجازه دارند در انتخابات از این نام استفاده کنند؟ واقعیت این است که امروز تحول یک برند است و این برند توسط مرحوم اخوان تشکیل شد و سپس گروه های دیگر به آن پیوستند و ائتلاف بزرگی شکل گرفت که منجر به پیروزی در انتخابات اتاق تهران شد. مرحوم اخوان و آقای نورائی اولین اعضا بودند سپس من، بهزادیان، حمید حسینی و بقیه افراد به این گروه پیوستیم. در سه دوره اخیر هم لیست تحول کاملا مشخص بوده است به همین دلیل کسانی که در این لیست قرار داشته اند حق دارند که مدعی نام تحول باشند. افرادی مانند سلطانی، خوانساری و ترک نژاد از جمله کسانی بودند که در تحول بودند و هنوز هم هستند. البته مانند هر سازمان دیگری افراد به این گروه داخل یا خارج می شدند به همین دلیل برای حفظ عنوان تحول انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران تشکیل شد که در واقع همان خواستاران تحول هستند. در دو دوره گذشته خواستاران تحول در اکثر انتخابات شکست خورده اند. علت این موضوع از نظر شما چیست؟ در دوره قبل آقای غضنفری تصمیم گرفت با 20 رای خود انتخابات را تحت تأثیر بگذارد. در این دوره به جز تحول هیچ گروهی حتی مجمع فعالان توسعه نتوانستند اکثریت را به دست آوردند. گروه های دیگر مانند پیشگامان هم در اقلیت بودند. در واقع رای صاحبان کارت باعث شد که هیچ گروهی نتواند اکثریت را به دست آورد و در واقع پیام این گونه رای دادن این بود که صاحبان کارت خواستار ائتلاف در گروه ها هستند. به همین دلیل وقتی به ترکیب هیأت رئیسه تهران نگاه می کنیم از تمام گروه ها در آن حضور دارند. دولت هم در ابتدای دوره یک صندلی از هیأت رئیسه را به خود اختصاص داده بود. در ایران هم دو عضو هیأت رئیسه از تهران بودند که یکی از سوی تحول بود و دیگری از مجمع. به همین دلیل واقعا نمی شود گفت که تحول در انتخابات شکست خورد بلکه همه چیز به صورت مساوی برقرار شد. آیا قبول دارید که در میان تحول انشعاب رخ داده است؟ اصلا این گونه نیست. حتی در خارج از تحول هم نمی توان گفت انشعابی وجود دارد. زمانی میان تحول و جریان سنتی اختلاف زیاد بود ولی امروز که به صحبت های اعضای مجمع فعالان گوش می کنیم می بینیم که گفتمانی شبیه به تحول پیدا کرده اند. در واقع مباحثی که از سوی مجمع فعالان مطرح می شود به اندازه ای شبیه به جریان تحول است که می توان گفت اختلاف زیادی میان تحول و مجمع وجود ندارد. درباره تحول مسئله اصلی این است که یک جریان و برند برند باقی بماند و قائل به فرد نباشد. من یا آقای بهزادیان تا ابد نیستیم و مهم این است که جریان باقی باشد. اختلاف سلیقه هم همیشه وجود دارد. گروهی در میان خود ما به دنبال میانه روی هستند و این گروه به میانه روها در مجمع فعالان اخیرا بسیار نزدیک شده است. در مقابل گروهی دیگر که من هم جزو آنها هستم به بنیادگرایی معتقدم. بنیادگرایی به این معنا است که اتاق یک نهاد برای بخش خصوصی است و نباید این نهاد هیچ وقت به یک دستگاه رانتی بدل شود. متسفانه برخی از افراد در این مسیر حرکت نکرده اند. ما مخالف این هستیم که اتاق مثل یک سازمان دولتی بدون نظارت حرکت کند. در حال حاضر بین تحول خواهان هیچ انشعابی وجود ندارد. اختلاف نظر همیشه بوده است ولی اسمش را انشعاب نمی گذارم. ما در تحول دو بال داریم، یکی بال تندروتر و دیگری بال متعادل تر که در تمام احزاب هم این موضوع وجود دارد. این نوعی دموکراسی درون گروهی است. اگر تحول یکپارچه است پس شما باید پاسخ دهید چرا برخی از تحولی ها پشت محسن چمن آرا را در انتخابات اخیر خالی کردند؟ ما پشت چمن آرا را خالی نکردیم. اتفاقا رای 45 درصدی چمن آرا خبر بسیار خوشی برای ما بود. در واقع ما بدون هیچ ملاحظه ای 45 درصد رای را به دست آوردیم. در مقابل چمن آرا نماینده دولت بود و اسم دولت باعث می شود که بسیاری از افراد در رای دادن ملاحظاتی را رعایت کنند. در واقع اگر خود چمن آرا پتانسیل بیشتری داشت و به جای چمن آرا فردی مانند خوانساری یا خسروتاج بود که چهره هایی کاریزماتیک تر به حساب می آیند ما برنده انتخابات می شدیم. به هر حال بخشی از رای به خاطر حمایت گروه ها است و بخشی از رای مربوط به فرد. به صورت مشخص پدرام سلطانی از گروه تحول از نماینده دولت حمایت کرد. به هر حال سلطانی ملاحظاتی داشت و فراموش نکنید که وی فقط یک رای است. هیأت رئیسه به دنبال انتخاب کرباسیان بود و سلطانی نمی خواست در مقابل هیأت رئیسه ساز مخالف بزند. وی دو جایگاه دارد؛ عضو هیأت رئیسه و عضو تحول. در این دوره مصلحت اندیشی وی بر رای گروه غلبه کرد. از سوی دیگر ما تا دقیقه 90 به سختی خبر داشتیم که کرباسیان قطعا در انتخابات می آید. در نظر بگیرید که حتی چهره های دیگر که مدعی نایب رئیسی بودند به دلیل وجود کرباسیان جرئت نکردند در انتخابات شرکت کنند. در این دوره ما نقش اوپوزسیونی قوی را به خوبی ایفا کردیم.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید