برنامه 73 بندی خواستاران تحول برای اتاق بازرگانی | اتاق خبر
کد خبر: 88198
تاریخ انتشار: 15 دی 1393 - 14:12
   
گروه خواستاران تحول که تحت پوشش انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران فعالیت می کند امروز اقدام به انتشار برنامه های خود در قالب 73 بند برای دوره بعد اتاق های بازرگانی کرد. بیانیه آنها به شرح زیر است.
اتاق نیوز - انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران در چند روز گذشته آرمانها و هدفهای خواستاران تحول در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را به آگاهی عموم رسانده است. برای به اجراء آنچه ما می خواهیم، انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران برنامه های بسیاری پیش رو دارد که برخی از آنان در ۵ سطح به شرح زیر خلاصه می شودو توضیحاً در مواردی این برنامه ها با توجه به سطوح مختلف در مواردی با یکدیگر شباهت و همپوشانی دارند. این برنامه ها اساساً ماهیتی سراسری دارند و نه تنها اتاق ایران بلکه اتاقهای شهرستان را نیز با هدف نیرومند تر شدن و اعتلاء جایگاه آنان در بر می گیرند. در سطح اتاق ۱- هماهنگ با تداوم ارائه نظرات و پیشنهادهای سنجیده و پرمحتوا به قوای سه گانه و حضور نیرومند در شورای گفتگو و سایر شوراهای مربوط، تلاش برای اصلاح قانون و آئین نامه های اتاق در جهت ارتقا جایگاه آن و توانمند سازی بخش خصوصی و تبدیل اتاق به یک سازمان مردم نهاد مستقل و آزاد. ۲- ایجاد هیات رئیسه و دبیرخانه خاص هیات نمایندگان در اتاق ایران برای برنامه ریزی و اداره جلسات توسط خود آنان و ابلاغ مصوبات هیات نمایندگان به رئیس اتاق جهت اجراء. ۳- بازرسی و حسابرسی توسط هیات نمایندگان جهت پایش و نظارت مستمر بر عملکرد هیات رئیسه و دبیرکل اتاق وتهیه و ارائه گزارش در این موارد. ۴- توانمند سازی و گسترش اختیارات کمیسیون های تخصصی اتاق از راه بهره گیری از تجربیات و نظرات مدیران اقتصادی کارکشته و اقتصاددانان توانا و متخصصین برجسته برای تهیه پیشنهادها و آئین نامه ها و طرحهای اقتصادی و اصلاح قانون اتاق جهت ارائه مستقیم مصوبات کمیسیون ها به هیات نمایندگان به منظور بررسی و تصمیم گیری.. ۵- تقویت کمیسیون انضباطی اتاق برای پالایش اتاق از پیمان شکنان در داد و ستد ، رانت خواران و متقلبان اقتصادی بر اساس موازین و مستندات قانونی. ۶- تاسیس خبرگزاری اتاق و انتشار روزنامه اتاق به عنوان یک نشریه اقتصادی پیشتاز برای انعکاس خبرها و بیان دیدگاههای اتاق و نقد و عیارسنجی اقتصاد کشور وتهیه و انتشار کتابچه های راهنما برای استفاده اعضاء اتاق در زمینه قوانین و مقررات و جنبه های حقوقی فعالیت تولیدی و تجاری و خدماتی با هدف ایمن ماندن آنان از اشتباهات و رفتارهای زیانبار در کسب و کار ۷- از سرگیری انتشار مجله و کتابچه های انگلیسی برای آشنائی اتباع دیگر کشورها با اتاق و آگاه شدن از تحولات و ظرفیتها و فرصت های سرمایه گذاری در ایران و رفع کاستی های اتاق در ارتباط با زبانهای خارجی شفاهی و کتبی از طریق جلب همکاری جامعه مترجمان رسمی و ایجاد پیوند بین اعضاء متقاضی اتاق ها و جامعه مترجمان برای ترجمه و تنظیم قرارداهای تجاری و همراهی آنان در مذاکرات تجاری بین المللی. ۸- تقویت و به روزرسانی وجامعیت بخشیدن به سایت اینترنتی اتاق ایران و سایراتاقها به زبان های فارسی و خارجی و ایجاد ارتباط پایدار برخط (آنلاین) بین اتاقها و اعضاء و تشویق و گسترش تعامل آنان و امکان حضور سایبری اعضاء اتاق در جلسات هیات نمایندگان. ۹- برگزاری همایشهای دوره ای اتاق تهران و اتاق شهرستانها با اعضاء برای گزارش فعالیت و دستاوردهای خود به آنان، و تبادل نظر و ایجاد ارتباط آنلاین با اعضاء در تالارهای گفتگو. ۱۰- ایجاد بانک اطلاع رسانی آنلاین در خصوص فعالان صنعتی و معدنی و کشاورزی و تجاری و خدماتی و تهیه و ارائه آمارهای دقیق و واقعی ومعرفی فرصت های تجاری و پروژه ها و سرمایه گذاریهای صنعتی و بازارهای صادراتی و برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی در داخل و خارج کشور. ۱۱- تقویت روزافزون مرکز آموزش اتاق و همکاری نزدیک تر با دانشگاهها و آموزشکده ها و ایجاد ارتباط و تعامل پایدار صنعت و تجارت با مراکز علمی داخلی و بین المللی، تقویت موسسات دانش بنیان، توجه ویژه به دانش اندوزی در فضای مجازی و سایبری و کمک به توسعه ی دسترسی آسانتر به فضای اینترنت. ۱۲- دفاع مستدل و جدی و پیگیرانه از اعضاء در قبال هر گونه قانون شکنی، خودسری، اجحاف و تبعیض که ممکن است در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، تامین اجتماعی، کار، بانک، شهرکهای صنعتی و نظایر آن بر آنان تحمیل شود و اقدام قانونی برای توقف تخلفات و جبران خسارات. ۱۳- کمک به ایجاد و تقویت پیوند کارآفرینان و سرمایه گذاران صنایع فرهنگی و هنرمندان و سینماگران با اتاق، تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه آفرینش های فرهنگی و هنری و بازتاب و ترسیم چهره واقعی و ویژگیهای قابل احترام کارافرینان راستین در رسانه های همگانی و افکار عمومی. ۱۴- تخصیص بودجه و تلاش پردامنه در جهت تشویق بانوان کار آفرین به ایفای نقش بیشتر و حضور فراگیر در اتاقها ورفع هر گونه نابرابری و تبعیض در این زمینه. ۱۵- نهادینه کردن عضو سالاری در اتاق و تکریم عضو بویژه در زمینه برخورد مدیریت و کارکنان اتاق با اعضاء. ۱۶- تغییر ساختار سازمانی اتاق بر اساس آرمان عضو سالاری. ۱۷- آموزش و تقویت مهارتهای نیروی انسانی شاغل در اتاق بعنوان سرمایه اصلی اتاق. ۱۸- ایجاد ارتباطات چند جانبه رسانه ای بین اعضاء، هیات رئیسه ، اعضای هیات نمایندگان و جامعه. در سطح اقتصاد کلان ۱۹-ارتباط مستمر اتاق با واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی و بنگاههای تجاری و خدماتی جهت ارزیابی فعالیت واطلاع از نیازها و مسائل آنان و همکاری و مساعدت برای رفع مشکلات و کاستی ها. ۲۰- همکاری نزدیک با اتاقهای مشترک و تشکل ها و تقویت بدون تبعیض آنان از جهات علمی ومالی و اطلاع رسانی به منظور ایفای نقش موثرتر در صحنه تولید، تجارت و خدمات داخلی و تحکیم و گسترش روابط تجاری بین المللی. ۲۱- ارتباط و تعامل مستمر با اتاق تعاون و اتاق اصناف و تشکل های کارفرمائی برای همکاری و هم اندیشی و اجرای پروژه های مشترک به منظور نقش آافرینی موثرتر در اقتصاد ملی و پرهیز از موازی کاری. ۲۲- نهادینه کردن اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی از طریق رصد و دیده بانی بازارها. ۲۳- رفع هر نوع مانع و محدودیت ایجاد کننده اختلال و ناامنی در بازار کسب و کار. ۲۴-مبارزه و افشاگری انحصارات در بازار و پی گیری حقوقی سوء استفاده کنندگان بازار و رقابت ناسالم. ۲۵- اطلاع رسانی از بازارها ی مختلف به کمک انجمن ها و تشکلهای مربوط. ۲۶- تقویت تشکلهای طرف تقاضا و اطلاع رسانی به آنها جهت رقابت بهتر. ۲۷- نهادینه کردن عضوسالاری در تشکل های اقتصادی. ۲۸- مبارزه پیگیر با هر گونه فساد اداری و رشوه خواری به منظور ایجاد فضای ایمن و عاری از دغدغه کار و فعالیت بویژه در ارتباط با سرمایه گذاری و دریافت مجوزها. ۲۹- تقویت گرایش به عدم تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی و ایجاد شرایط برابر و رقابتی برای همه بنگاه ها. ۳۰- تقویت و بازسازی بازار های مالی و پولی. ۳۱- بررسی قوانین و مقرراتی که رقابت را محدود می کند و سعی در تغییر و اصلاح آنها قانون. در سطح توانمند سازی بنگاه ها ۳۲- اجرای طرح اعتبارسنجی و رتبه بندی بنگاههای اقتصادی با همکاری تشکل ها و سندیکاههای مربوط. ۳۳-کمک به ایجاد جذابیت و امنیت برای جلب سرمایه های خارجی بویژه سرمایه های چند میلیون ایرانی مقیم خارج کشور از طریق اصلاح قوانین و مقررات و تغییر و تعدیل موانع بازدارنده در سطوح دولتی و اجتماعی و فرهنگی . ۳۴- تقویت و توسعه ی امور حقوقی و مرکز داوری اتاق و تلاش درجهت ایجاد دادگاه تجارت برای رسیدگی به اختلافات بازرگانان و تشکیل شعباتی در قوه قضائیه برای برخورد با متخلفین ازاجرای مواد مربوط از جمله در ارتباط با تامین اجتماعی به شرح قید شده در در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور...مصوب مردادماه ۱۳۹۱ ۳۵- ایجاد مرکز مشاوره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و معنوی (علامت تجاری، برند، اختراع، طرح صنعتی، کپی رایت) در اتاق با استفاده از وکلا و کارشناسان با تجربه و خبرگان ثبت شرکتها برای راهنمائی و حل مشکلات اعضاء اتاقها و همکاری با سازمان جهانی مالکیت فکری. ۳۶- ایجاد مرکز مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین با استفاده از وکلای برجسته و کارکشته مورد تائید کانونهای دادگستری برای راهنمائی اعضاء اتاقها در زمینه های مالیاتی، تامین اجتماعی، کار، شهرداری و سایر زمینه های مرتبط با تولید و تجارت. ۳۷- ایجاد مرکز مدیریت آموزش در اتاق برای ارتباط با مراکز آموزش فنی و حرفه ای، دانشگاهها ، دانشکده ها و پژوهشکده ها ، بنگاه های اقتصادی. ۳۸- برنامه ریزی تامین نیروی انسانی از طریق آموزش هدفمند و ارائه آن به مراکز آموزشی. ۳۹- تقویت مراکز تحقیق و توسعه و ایجاد ارتباط و توسعه شبکه مجازی بین آنها. ۴۰- برپایی نمایشگاه ویژه جذب نیروی انسانی. ۴۱- کمک به انتقال فن آوری نوین و ترویج آن در کشور. ۴۲- تلاش در جهت اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی و آفرینه های رایانه ای. ۴۳- کمک مالی و معنوی به مخترعین و نوآوران و بر پایی نمایشگاه نوآوری. ۴۴- برگزاری دوره های ویژه داخلی و خارجی برای مدیران ارشد. ۴۵- نهادینه کردن مدیریت علمی در بنگاه ها. ۴۶- تهیه برنامه جانشین پروری و جانشین گزینی برای بنگاه های خانوادگی. ۴۷-ارائه آخرین دستاوردهای علمی به مدیران برای نوگرائی و ارتقاء عملکرد آنان. ۴۸- ایجاد کلینیک عارضه یابی در ارتباط با فعالیت های و روش های مدیریتی. ۴۹- ارائه مشاوره در زمینه های مالی و بانکی ، گمرکی ، تامین اجتماعی ، سرمایه گذاری ، مالیاتی و نظایر آن به مدیران. ۵۰- ایجاد مرکز مشاوره کارآفرینی. در سطح تعامل با اقتصاد جهانی ۵۱- تقویت اتاق ها و شوراهای مشترک ایران و سایر کشورها. ۵۲- ارتباط با اتاقهای دیگر کشورها و ایجاد ویدئو کنفرانس بین اعضاء آنها. ۵۳-تقویت اتاق بازرگانی بین الملل (آی سی سی). ۵۴- ارائه خدمات بازاریابی ، اطلاع رسانی از بازارهای مختلف در جهان. ۵۵- ارتباط و فعال سازی هرچه بیشتر با وابسته های بازرگانی و سازمانهای توسعه تجارت سایر کشورها. ۵۶- بسط همکاری با سازمان توسعه تجارت ایران و افزایش اطلاعات و کارآئی وابستگان تجاری سفارتخانه های ایران و بهره گیری گسترده تر از امکانات و قابلیت های مناطق آزاد تجاری و صتعتی و مناطق ویژه اقتصادی. ۵۷- ارتباط بیشتر با مراکز مالی و اعتباری جهان به منظور دسترسی کار آفرینان ایرانی به منابع مورد نیاز. ۵۷-زمینه سازی برای تنظیم موافقت های دو و چند جانبه با کشورهای هدف جهت کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای. ۵۸- ایجاد مرکز مشاوره ویژه واردات و صادرات در اتاق. ۵۹-برنامه ریزی هدفمند و دقیق تر برای اعزام هیات های تجاری و میزبانی آنها. ۶۰-دسترسی برابر و بدون تبعیض اعضاء به فرصتها و نیازهای تجاری که از طرف فعالان اقتصادی خارجی به اتاق اعلام می شود ۶۱- تهیه و ارسال خبرنامه به زبان انگلیسی در مورد اتاق و اقتصاد ایران جهت ارسال به بخش های بازرگانی نمایندگی های خارجی در ایران و بنگاه های کشورهای هدف به منظور تشویق و توسعه ی همکاریهای دوجانبه. ۶۲- تلاش در جهت بهبود کیفیت کالاها ، بسته بندی و تبلیغات کالاهای صادراتی. ۶۳- ایجاد بانک اطلاعات بنگاه های فعال کشورهای جهان جهت تشخصیص زمینه ها و امکانات برای صادرات واردات و سرمایه گذاری مشترک. ۶۴-- تقویت و گسترش برنامه ها و رسانه های عمومی برای معرفی امکانات تولیدی کشور به سرمایه گذاران و بازرگا نان خارجی. ۵- در سطح مسئولیت اجتماعی ۶۵- زمینه سازی وتشویق و پشتیبانی از تلاش کارآفرینان و فعالان اقنصادی برای تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مودیان مالیاتی، بیمه پردازان تامین اجتماعی، مشتریان بانکها و نظایر آن. ۶۶ - توانمندسازی موسسه اعتباری دانشگاه جهت حمایت مالی از دانشجویان و دانش پژوهان و ارائه بورس تحصیلی به استعدادهای درخشان. ۶۷- ایجاد مرکز مشاوره مدیریت محیط زیست در زمینه های زنجیره تامین سبز و بازاریابی سبز ، اجرای قوانین و مقررات محیط زیست، تقویت و تشویق بنگاه ها در تولید تجهیزات محیط زیست و ارتباط و همکاری با انجمن ها و سازمان محیط زیست، پشتیبانی ازتولید و خدمات سالم و ارگانیک مقابله با آلوده کنندگان محیط زیست. ۶۸- زمینه سازی و ایجاد فرصت برای بهره گیری جوانان علاقمند به کارآفرینی از تجربیات فعالان اقتصادی وکمک به رشد و ارتقاء توان علمی و مدیریتی آنان به منظور حضور فعال و کارساز آتی نیروهای جوان و خلاق در اتاق و سایر عرصه های اقتصادی کشور. ۶۹- تشویق، تقویت و پشتیبانی از فعالیت های متنوع در زمینه معدن، آبخیزداری وکشاورزی، توریسم و حمل و نقل مسافر و بار به عنوان بخش های مهم و نجات بخش در اقتصاد بدون نفت و تشویق و کمک به ایجاد و توسعه ی شبکه های رادیوئی و تلویزیونی معدن، کشاورزی، گردشگری و حمل و نقل. ۷۰- ایجاد امکانات وسیع برای دسترسی اعضاء اتاق و خانواده آنان به امکانات پیشرفته بیمارستان بازرگانان و گسترش بیمه های تندرستی، عمر و محصولات. ۷۱- تلاش در جهت همکاری و تعامل با تشکل ها و سندیکاهای کارگری و کمک به رشد و توانمندسازی نیروهای انسانی آگاه و کاردان به عنوان یکی از لازمه های اساسی پیشرفت و مشارکت اقتصادی و اجتماعی و کوشش در زمینه اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلی و موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در ارتباط با موازین کار و حقوق کارگران و پیمانهای دستجمعی. ۷۲- حمایت ویژه از کودکان کار به ویژه در زمینه آموزش و بازپروری آنان و کمک به اشتغال حضوری و یا دورکاری معلولین و اشخاصی که از ناتوانی جسمی رنح می برند. ۷۳- تاکید بر آزادی بیان و احترام به اراده و نظرات و آراء اعضاء و پیشگیری از هر گونه اعمال نفوذ و سوء استفاده از منابع مالی و امکانات اتاق بویژه در چهره سازی و تبلیغ دروغین و پوشالی برای برخی از صاحب منصبان اتاق در رسانه های همگانی و یا در جریان انتخابات هیات نمایندگان وتشکلها و ممنوعیت حقوق بگیران اتاق- اعم از کارکنان و مشاوران- از نامزد شدن یا دخالت آنان در انتخابات. بیگمان اجرای برنامه های یاد شده در مواردی به اصلاح قوانین و مقررات، و در همه حال به همدلی، هم اندیشی، و کوشش درنگ ناپذیر اعضاء و نقش آفرینان اتاق نیاز دارد. آنچه دستیابی به هدف را اما برای تحول خواهان ممکن می سازد، یقیناً همبستگی و اراده ی فزاینده ای است که در مجموعه اتاقها برای رشد و پیشرفت و سرافرازی بخش خصوصی احساس می شود. ازاین منظر، جنبش تحول خواهی که در سال ۱۳۸۱ آغاز شد همچنان با امید و عزم استوار به راه خود ادامه می دهد. منبع : ساعت 24
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید