فعال سازي ۲۰ معدن متروكه با ذخاير سرب و روي | اتاق خبر
کد خبر: 91680
تاریخ انتشار: 19 بهمن 1393 - 09:15
مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران از برنامه اين شركت براي فعال سازي معادن متروكه كشور با هدف افزايش توليد مواد معدني و رشد اشتغال خبر داد....
مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران از برنامه اين شركت براي فعال سازي معادن متروكه كشور با هدف افزايش توليد مواد معدني و رشد اشتغال خبر داد.
اتاق نیوز- وجيه الله جعفري با بيان اينكه اغلب معادن متروكه داراي ذخيره اقتصادي هستند، افزود: در بسياري از معادن متروكه با استفاده از تكنولوژي هاي نوين و پس از ارزيابي هاي فني و اقتصادي؛ امكان استخراج، فرآوري مواد معدني و استحصال عناصر همراه وجود دارد.اين شركت معادن متروكه اي كه در ارزيابي ها، داراي توجيه فني و اقتصادي هستند را فعال خواهد كرد. جعفري گفت: اين شركت بر اساس وظايف ذاتي و تخصصي خود براي تأمين مواد معدني مورد نياز كشور، علاوه بر بهره برداري از ظرفيت هاي موجود و تعريف محدوده هاي اكتشافي جديد، در نظر دارد معادن متروكه فلزي و عمدتاً سرب و روي كشور را بررسي و احياء كند.در اين زمينه ايمپاسكو معادن متروكه اي كه فاقد تقاضا از سوي بخش خصوصي هستند و يا در مزايده هاي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استانها واگذار نشده اند را در اختيار گرفته و با آمايش اطلاعات و تهيه طرح اكتشافي مناسب هر معدن، نسبت به انجام اكتشافات مقدماتي، تكميلي و تفضيلي اقدام خواهد كرد. جعفري با بيان اينكه پس از به نتيجه رسيدن فعاليتهاي اكتشافي، استخراج و فروش مواد معدني اين معادن از طريق مناقصه به بخش خصوصي واگذار خواهد شد، تصريح كرد: شناسايي و فعال سازي ظرفيتهاي بالقوه معادن متروكه، كمك به توسعه بخش معدن كشور، ايجاد اشتغال و افزايش توليد مواد معدني از جمله اهداف ايمپاسكو در اجراي اين طرح است. وي خاطرنشان كرد: در اين زمينه طرح احياء و اكتشاف معادن فلزي متروكه كشور در ايمپاسكو در حال انجام و فعال سازي ۲۰ معدن متروكه فلزي با اولويت ذخاير سرب و روي را در برنامه قرار داده است. منبع: ايميدرو
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید