کمرنگی حضور بخش خصوصی در طرح های عمرانی | اتاق خبر
کد خبر: 98917
تاریخ انتشار: 11 فروردین 1394 - 11:46
عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با اتاق نیوز تاکید کرد: بخش خصوصی در ایران چندان علاقه و رقبتی به حضور در طرح های عمرانی ندارد و با توجه به کمبود منابع مالی دولت، اکثر این طرح ها نیز نیمه کاره رها شده است. محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون عمران در مجلس با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای طرح های عمانی به اتاق نیوز اعلام کرد: دولت به دلیل نداشتن منابع مالی از حضور بخش خصوصی در طرح های عمرانی استقبال می کند؛ اما این بخش نیز در مسیر ورود به این طرح ها خود را با مشکلات متعددی روبه رو می بیند. نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در خانه ملت با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی ادامه داد: متاسفانه دولت نتوانسته است از قدرت و امتیازات بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی، بهره لازم را کسب کند؛ زیرا قوانین به منظور واگذاری این طرح ها پیچیدگی و بورکراسی بسیاری دارند. وی افزود: با توجه به شرایط اقتصاد مقاومتی، قوانین نتوانسته اند از کارآفرینان و سرمایه گذارن استقبال کنند و آنان را به حاشیه رانده اند. فرهنگی با تاکید بر بازنگری قوانین کسب و کار در ایران یادآور شد: با توجه به آنکه شرایط اقتصادی ایران دایما در حال تغییر و نوسان است؛ از این رو قوانین کسب و کار نیازمند به بازنگری و روزآمدی هستند؛ تا بتوانند کارآمد شوند. عضو کمیسیون عمران افزود: بر این اساس است که می توان کمرنگی و نبود رقبت بخش خصوصی در طرح های عمرانی را نشات گرفته از خلاء قوانین سودآور و کارآمد دانست.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید