دکلهای نفتی گمشده | اتاق خبر
ADS
پربازدید

دکلهای نفتی گمشده

RSS
اتاق نیوز - روزنامه جمهوری اسلامی با دکتر علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی که مسئولیت مستقیم در موضوع دکل گمشده یا دکل بازنگشته را دارد مصاحبه کرده ا