دستاورد بزرگ دولت یازدهم | اتاق خبر
ADS
پربازدید

دستاورد بزرگ دولت یازدهم

RSS
اتاق‌نیوز - امروز به گواه آمارها و گزارش های منتشره توسط مراکز آماری کشور و مؤسسات معتبر بین المللی می توانیم ادعا نماییم که اعتماد مردم به خادمان خود در دولت، حاکم ن...