Performancing Metrics

تداخل صنفی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

تداخل صنفی

RSS
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ادغام اتحادیه های صنفی همگن به نفع اصناف است چون بسیاری از مسایل صنوف از جمله تداخل صنفی را حذف می کند.
رئیس اتاق اصناف مشهد خواستار تهیه و تدوین دستور العمل جامعی به منظور اجرای بهتر ادغام اتحادیه های صنفی شد.
مهم ترین مشکل این صنف تداخل کاری با صنف فروشندگان نان های فانتزی است....
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تهران با بیان اینکه اختلافات این اتحادیه  با صنف رستوران داران در زمینه تداخل صنفی هم چنان به قوت خود باقی است، اعلام کرد: متاسفانه فع
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر