Performancing Metrics

6 برابر | اتاق خبر
ADS
پربازدید

6 برابر

RSS
جدیدترین گزارش های منتشر شده نشان از آن دارد که سرانه مصرف گاز طبیعی و نفت خام و فراورده های نفتی در ایران به ترتیب 5.9 و 1.6 برابر متوسط مصرف سرانه جهانی است و این در حال
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر